Žaba je župa na području Huma.

Župa Žaba obuhvata planinu Žabu sa njenim proširenim podnožjem koje dopire do mora (uglavnom područje općine Neum). Naziv Žaba potekao je od imena planine Žaba koja se nalazi u sredini župe. Za naziv ove župe upotrebljavaju se tri imena: Žapsko, Žapska i Žaba.

Župa Žaba graniči sa župama Primorje, Popovo, Dubrave i Luka. Središta župe su uz primorsku obalu Vranjevo Selo, Klek (Slivno), Hotanj, Gradac i sjevernije od primorske obale Hutovo. Planinski prostor Žabe pogodan je za pljačku na putu iz Dubrovnika prema Drijevima.

U župi Žaba svoje posjede imala je porodica Nikolići. Njihovo sjedište i porodično groblje (sa stećcima) bilo je u Vranjevom Selu kod Neuma.

Literatura

uredi
  • Pavao Anđelić, Srednjovjekovna župa Žaba, Hercegovina 3, Mostar 1983, 35-56.