Vrijeme (fizika)

Vrijeme je fizička veličina i jedna od sedam osnovnih veličina SI sistema. Prema istom sistemu mjernih jedinica, jedinica za vrijeme je sekunda (1 s) dok je oznaka za vrijeme t.

Vrijeme se često definiše kao četvrta dimenzija, pored ostale tri dimenzije trodimenzionalnog prostora.

Sekunda je prvobitno definisana kao 86400-ti dio prosječnog sunčevog dana. Danas se prema SI sistemu sekunda definiše kao: trajanje od 9192631770 perioda zračenja, koje odgovara prijelazu između dva hiperfina nivoa osnovnog stanja atoma cezijuma 133Cs.

Kroz historiju, pojam vremena je dug period bio važan predmet proučavanja u različitim oblastima ljudskog djelovanja, u religiji, filozofiji i nauci ali je definiranje jedinstvene definicije vremena koja bi se koristila u svim oblastima konstantno izmicalo naučnicima.

Veće jedinice od sekunde su:Uredi

minuta (60 sekundi)

sat (60 minuta)

dan (24 sata)

sedmica (7 dana)

mjesec (28, 29, 30 ili 31 dan)

godina (365 dana i 6 sati - 12 mjeseci)

decenija (10 godina)

vijek (100 godina)

milenijum (1000 godina)

Manje jedinice od sekunde su:Uredi

desetinka (10. dio sekunde)

stotinka (100. dio sekunde)

hiljadinka (1000. dio sekunde)

mikrosekunda (1000. dio hiljadinke)

nanosekunda (1000. dio mikrosekunde)

Također pogledajteUredi