Kalcij-karbonat

Kalcij-karbonat je hemijski spoj čija je hemijska formula CaCO3. U prirodi ulazi u sastav stijena i minerala. Kalcit je raširen u prirodi u obliku krečnjaka, mramora i krede. Kalcit kristalizira u heksagonskom kristalnom sistemu. Ove suptsance imaju isti hemijski sastav iako su različitog izgleda. Druga modifikacija kalcij-karbonata jeste aragonit, koji kristalizira u rompskom sistemu.

Kalcij-karbonat
Općenito
Hemijski spojKalcij-karbonat
Druga imenaKrečnjak, kalcit, aragonit, kreda, mramor
Molekularna formulaCaCO3
CAS registarski broj471-34-1
Kratki opisbijeli prah
Osobine1
Molarna masa100.087 g/mol
Agregatno stanječvrsto
Gustoća2.83 g/cm3
Tačka topljenja825 °C
Tačka ključanjaraspada se
Rastvorljivostnerastvorljiv u vodi
Rizičnost
NFPA 704
0
1
0
 
1 Gdje god je moguće korištene su SI jedinice. Ako nije drugačije naznačeno, dati podaci vrijede pri standardnim uslovima.

Hemijske osobine

uredi

Kalcij-karbonat je slabo rastvorljiv u čistoj vodi, ali se u prisustvu ugljik dioksida polahko rastvara:

CaCO3 + CO2 + H2O → Ca2+ + 2 HCO3-

Na osnovu ove reakcije javlja se tvrdoća vode u svim prirodnim vodama.

Također pogledajte

uredi