Banka je finansijska institucija čija je osnovna funkcija da pruža usluge u vezi sa skladištenjem depozita i izdavanjem kredita. Riječ banka potiče od italijanske riječi banca što znači klupa. Bankarstvo je privredna djelatnost koja se bavi posebnim poslovima u vezi s novcem i novčanim vrijednostima, a tako nazivamo i ekonomsku nauku o bankama i njihovom poslovanju.

Bank of China, Hong Kong, Kina

Historija Uredi

Historija bankarstva usko je povezana sa historijom novca. Geneza bankarstva proistekla je iz razvoja bankarskih poslova, prije svega depozitnog i kreditnog posla, koji određuju osnovnu instuticionalnu funkciju banke kao novčanog preduzeća. Kreditni, mjenjački i založni poslovi postojali su već u starom vijeku kod Sumerana, Asiraca, Babilonaca, Egipćana i Grka. Ove aktivnosti su bile vezane za religiozne hramove antičkog svijeta, što je sa svoje strane doprinosilo razvoju trgovine i poljoprivrede. U periodu od 7. do 5. vijeka p.n.e. u Babilonu su se pojavile prve privatne kuće (Igibi i Murašu), koje su se bavile poslovima skladištenja i čuvanja robe (žita, hrane, zlata), kao i davanja u zajam robe drugim licima.[1]

Globalizacija u bankarstvu Uredi

U moderno doba, prepreke globalne konkurencije u bankarskom sektoru značajno su smanjene. Povećanje telekomunikacija i drugih finansijskih tehnologija, poput Bloomberg-a, omogućilo je bankama da prošire svoj doseg širom svijeta, budući da više ne moraju biti blizu klijenata kako bi upravljale njihovim financijama i rizicima. Rast prekograničnih aktivnosti također je povećao potražnju za bankama koje mogu pružati razne usluge preko granica različitim nacionalnostima. Uprkos ovim smanjenjima prepreka i rastu prekograničnih aktivnosti, bankarska industrija nije ni blizu globalizirana kao neke druge industrije.[2]

Reference Uredi

  1. ^ Bankarstvo, Univerzitet Singidunum, ISBN 9788679121912
  2. ^ Berger, Allen N. (14. 1. 2003). "To What Extent Will the Banking Industry be Globalized? A Study of Bank Nationality and Reach in 20 European Nations" (PDF). Journal of Banking & Finance. doi:10.1016/S0378-4266.

Vanjski linkovi Uredi

Također pogledajte Uredi