Tržište kapitala

Tržište kapitala predstavlja institucionalno određen prostor, vrijeme i procedure koji omogućavaju promet dugoročnih vrijednosnih papira i dugoročnog kapitala.[1] U užem smislu, tržište kapitala obuhvata promet dugoročnim vrijednosnim papirima, dok u širem smislu, ono obuhvata i dogovorno tržište dugoročnih kredita, kao i tržište finansiranja rizičnih poslova.[2]

Primarna (emisijska) tržišta kapitala su ona tržišta na kojima se trguje tek emitovanim vrijednosnim papirima nakon izvršene emisije vrijednosnih papira. Novim emisijama vrijednosnih papira povećava se kapital društva (emitenta) i obezbjeđuju finansijska sredstva neophodna za poslovanje emitenta.

Vrijednosni papir se može prodavati na primarnom tržištu samo jedanput, i to nakon emisije. Svaka naredna prodaja vrijednosnog papira obavlja se na sekundarnom tržištu.

Na sekundarnom (transakcijskom) tržištu kapitala trguje se vrijednosnim papirima koji su već jednom prošli kroz primarno tržište. Ovdje se ne vrši prikupljanje kapitala emitentima vrijednosnih papira, već vrijednosni papiri mijenjaju svoje vlasnike, tj. vrši se njihova dalja preprodaja.

Reference

uredi
  1. ^ Dr. Fikret Čaušević, Finansijska tržišta – instrumenti, institucije i savremena teorija, Ekonomski fakultet Sarajevo, mart 2006. str. 9
  2. ^ Silvije Orsag, Vrijednosni papiri, Sarajevo: Revicon, 2003. str. 12