ISO 3166-2:BA

kod koji definiše teritorijalnu podjelu BiH

ISO 3166-2:BA je međunarodni standard, koji numeričkim oznakama definiše teritorijalnu podjelu Bosne i Hercegovine. Kod se sastoji iz dva dijela, razdvojenih crticom. Prvi dio označava oznaku države po standardu ISO 3166-1 (BA - za Bosnu i Hercegovinu), a drugi dio broj entiteta, kantona ili distrikta. Trenutna vezija koda je definirana 22. novembra 2018.

Trenutni kodovi uredi

Nazivi pododjeljaka su navedeni kao u standardu ISO 3166-2 koji je objavila Agencija za održavanje ISO 3166 (ISO 3166/MA).

Kod Teritorija
BA-BIH Federacija Bosne i Hercegovine
BA-SRP   Republika Srpska
BA-BRC   Brčko distrikt

Promjene uredi

Sljedeće promjene unosa su objavljene u biltenima od strane ISO 3166/MA od prvog objavljivanja ISO 3166-2 1998. ISO je prestao izdavati biltene 2013.

Izdanje/Bilten Datum promjene Opis promjena Promjena koda/pododjeljka
ISO 3166-2:2007 13. decembar 2007. Drugo izdanje ISO 3166-2 (ova promjena nije objavljena u biltenu).[1] Dodane pododjele:

BA-01 do BA-10 za 10 kantona FBiH

Newsletter II-2 30. juni 2010. Dodavanje prefiksa koda zemlje kao prvog elementa koda, dodavanje imena na administrativnim jezicima, ažuriranje administrativne strukture i izvora liste. Dodane pododjele:

BA-BRC Brčko distrikt

Sljedeće promjene su navedene u ISO-ovom online katalogu, platformi za pretraživanje na mreži:

Datum promjene Kratak opis promjena
30. juni 2010. Dodavanje prefiksa koda zemlje kao prvog elementa koda, dodavanje imena na administrativnim jezicima, ažuriranje administrativne strukture i izvora liste.
15. decembar 2010. Ispravka tipografska greška za kod jezika za hrvatski jezik.
27. novembar 2015. Brisanje svih kodova za kantone od BA-01 do BA-10.
22. novembar 2018. Ispravka oznake sistema romanizacije.

Kodovi kantona uredi

 
Teritorijalna podjela Federacije Bosne i Hercegovine na kantone po ISO kodu.

Kodovi za Kantone Federacije BiH korišteni su sve do 27. novembra 2015. kada su ukinuti

Kod Kanton
BA-01   Unsko-sanski kanton
BA-02   Posavski kanton
BA-03   Tuzlanski kanton
BA-04   Zeničko-dobojski kanton
BA-05   Bosansko-podrinjski kanton Goražde
BA-06   Srednjobosanski kanton
BA-07   Hercegovačko-neretvanski kanton
BA-08   Zapadnohercegovački kanton
BA-09   Kanton Sarajevo
BA-10   Kanton 10

Također pogledajte uredi

Reference uredi

  1. ^ "Statoid Newsletter January 2008". Statoids.com.