ISO 3166-1 dio je standarda ISO 3166 kojeg objavljuje Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO), i definira kodove za nazive država, zavisnih teritorija, i posebnih područja od geografskog značaja. Službeno ime standarda je Kodovi za predstavljanje naziva zemalja i njihovih poddivizija – Dio 1: Kodovi država. Ovaj standard definira tri skupa kodova država:[1]

  • ISO 3166-1 alpha-2 – dvoslovni kodovi država koji su najšire korišteni od tri navedena, i najprominentniji za internetske najviše državne domene (sa nekoliko izuzetaka).
  • ISO 3166-1 alpha-3 – troslovni državni kodovi koji omogućavaju bolju vizualnu asocijaciju između kodova i imena država u odnosu na alpha-2 kodove.
  • ISO 3166-1 numeric – trobrojčani državni kodovi koji su identični onima razvijenim i održavanim od statističke divizije UN-a, sa prednosti nezavisnosti pisma i stoga korisno je za ljude ili sisteme koji ne koriste latinsko-alfabetne skripte.

Alfabetski kodovi država su prvi put uključeni u "ISO 3166" 1974. godine, a numerički kodovi država su prvi put uključeni 1981. godine. Državni kodovi su objavljeni kao ISO 3166-1 od 1997, kada je ISO 3166 proširen u tri dijela, sa ISO 3166-2 koji definira kodove za poddivizije i ISO 3166-3 koji definira kodove za bivše države.[2]

Kao uveliko korišten međunarodni standard, ISO 3166-1 se implementira u ostale standarde i koristi od međunarodnih organizacija[3] da omogući lahku izmjenu dobara i informacija.[4] Ipak, to nije samo standard za državne kodove. Ostali kodovi država koje koriste organizacije su djelimično ili potpuno nekompatibilne sa ISO 3166-1,[5] mada neki od njih približno odgovaraju kodovima ISO 3166-1 standarda.

Također pogledajte uredi

  • ISO 639Kodovi za predstavljanje naziva jezika

Reference uredi

  1. ^ "ISO 3166 – FAQs – General questions". International Organization for Standardization (ISO).
  2. ^ "Development of ISO 3166". ISO.
  3. ^ "Implementation of ISO 3166-1". ISO.
  4. ^ "You and ISO 3166". ISO.
  5. ^ "Links". ISO.