Akademija (grčki: Ἀκαδημία) je institucija posvećena naprednom učenju i širenju znanja. Naziv vodi porijeklo od Platonove škole filozofije, osnovane oko 385. godine prije naše ere, u Akademiji, svetilištu Atene, boginje mudrosti, sjeverno od Atine u Grčkoj.

Akademija u Atini

Pojam može označavati asocijaciju naučnika koji se bave istraživanjima na polju prirodnih nauka, filozofije i umjetnosti. Pojam i porijeklo akademije zrači aurom naučnog prestiža i uzvišenosti ali neke današnje strukture ne zalužuju naziv "akademija" u svom imenu. Na akademijama se studira, istražuje a može se postati i njihov počasni član.

Akademik je osoba koja radi kao istraživač (često i kao predavač) u visokim obrazovnim institucijama. Akademici su isključivo magistri ili doktori.

Neki sociolozi su odredili podjelu akademija na četiri historijska tipa: antička akademija, rana akademija, akademsko društvo i savremeni univerzitet.

Postoje barem dva modela akademija: evropski model koji se razvijao od antičkih vremena te onaj u Sjedinjenim Američkim Državama sa začecima u XVIII stoljeću.

Akademije su obično strukturirane prema akademskim disciplinama odnosno naučnim poljima koja izučavaju. Kroz vrijeme, discipline su se mijenjale i njihov broj se povećavao specijaliziranjem, odnosno, istraživanjem sve užih polja.