Fes je kapa od čohe, najčešće crvene boje. Fes je u obliku kupe sa odsječenim vrhom, sa crnim resama koje vise sa vrha. Za vrijeme Bosanskog pašaluka fes je postao dio nošnje bosanskog stanovništva bez obzira na vjersku pripadnost, s tim da su postojale određene razlike u boji, veličini, materijalu i sl. Kasnije je fes postao neizostavni dio tradicionalne nošnje Bošnjaka. Danas ga još uvijek nose imami u Bosni omotanog bijelim platnom, što je poznato kao ahmedija.


HistorijaUredi

Fes su na bosansko tlo donijele Osmanlije. Fermanom sultana Mahmuda II fes je uveden kao službeni dio uniforme carskih službenika, bez obzira na njihovu vjersku pripadnost.

ZanimljivostiUredi

Među Bošnjacima se fes doživljava kao posebnost bosanske tradicije i važan je dio obilježavanja kulturno-vjerskih manifestacija Bošnjaka. Jedna od popularnih navijačih pjesama FK "Sarajeva" počinje stihovima: "Boja fesa, boja dresa, boja krvi, mi smo prvi!".