Wikipedia:Kategorizacija

(Preusmjereno sa Wikipedia:Kategorije)

Ovaj članak sadrži kategorije koje se koriste u Wikipediji na bosanskom jeziku. Članak služi koordinaciji i boljoj organizaciji postojećih kategorija. Svaki članak na Wikipediji bi trebao da bude u jednoj od glavnih kategorija.

Ova lista je još nedovršena. Kategorije koje nedostaju ubacite u odgovarajuću rubriku.

Osnovne kategorije

uredi
Kategorija Osnovne kategorije nije nađena

Bosna i Hercegovina

uredi

Matematika, nebiološke prirodne nauke, Tehnologija

uredi

Prirodne nauke

uredi

Uopćeno - vrste članaka

uredi

Interne kategorije - MetaWiki

uredi