Izmijeniti stranicu je veoma jednostavno. Kliknite na link Uredi i otvorit će vam se prostor u kome možete vršiti izmjene na stranici. Nakon što ste završili sa izmjenama kliknite na dugme Prikaži izgled da biste pregledali rad i nakon toga kliknite na dugme Objavi izmjene da objavite, odnosno da sačuvate izmjene. Probajte na igralištu kako sve funkcionira.

Trudite se zadržati neutralan stav prilikom pisanja članaka i navedite izvore kako bi i drugi mogli provjeriti i nastaviti Vaš rad. (Dovoljno je da u polju Sažetak navedete izvor ako ste preveli ili prenijeli članak sa Wikipedije na drugom jeziku; nije neophodno da takav izvor stoji na samom članku). Koristite samo materijal koji je u javnoj domeni. Da ne biste nanijeli štetu Wikipediji, nemojte koristiti materijal ako niste sigurni je li u javnoj domeni i ko je nosilac autorskih prava.

Wikipedija koristi dvije metode uređivanja: uređivanje putem wiki označavanja (wikitext) i kroz novi VisualEditor (VE). Uređivanje sa wiki označavanjem odabire se klikom na karticu Uredi na vrhu stranice Wikipedije (ili na poveznici za uređivanje odlomaka). To će vas odvesti na novu stranicu koja sadrži sadržaj koji se može uređivati na trenutnoj stranici. Wiki označvanje se opsežno koristi u Wikipediji za stvari kao što su linkovi, tabele i redovi, reference, citati, specijalni znakovi i tako dalje.

VisualEditor olakšani i prilagođen korisnicima uređivač, koji ne zahtjeva nikakvo informatičko znanje. Dostupan je samo registrovanim prijavljenim korisnicima koji se uključuje u osobnim postavkama, zato vas ohrabrujemo da se registrujete.


Wiki označavanje

Sekcije, paragrafi, liste i linije

Izgled Oznake

Dijelite članke u sekcije na slijedeći način:

Nova sekcija

Pod-sekcija

Pod-pod-sekcija
=Nova sekcija=

==Pod-sekcija==

===Pod-pod-sekcija===

Novi red u tekstu nema efekta na izgled teksta. Ako vam je tako lakše, koristite novi red teksta za svaku rečenicu.

Ali zato jedan prazan red počinje novi paragraf.

Novi red u tekstu nema efekta na izgled teksta.
Ako vam je tako lakše, koristite 
novi red teksta za svaku rečenicu.

Ali zato jedan prazan red počinje novi paragraf.

Ako ne želite da započnete novi paragraf
već samo da prelomite red teksta u novi red (ako se radi o poeziji, adresi ili sl.)
Uradite to ovako.

Ako ne želite da započnete novi paragraf<br/>već 
samo da prelomite red teksta u novi red (ako se 
radi o poeziji, adresi ili sl.)<br/>
Uradite to ovako.

 • Liste su najlakše od svega
  • Primjer
   • Pod-primjer
 • Lista* Liste su najlakše od svega
** Primjer
*** Pod-primjer
* Lista

 1. Numerirane liste su također korisne
  1. organizirane i
  2. pregledne


# Numerirane liste su također korisne
## organizirane i
## pregledne

 • Moguće je miješati liste i
  1. organizirati ih
   • hijerarhijski


* Moguće je miješati liste i
*# organizirati ih
*#* hijerarhijski

Definicija
Ovako možete definirati pojmove
Slijedeća stavka
Definicija slijedeće stavke; Definicija : Ovako možete definirati pojmove
; Slijedeća stavka : Definicija slijedeće stavke

Jedan red teksta - jedna stavka. Razmak ispred dvotačke pomaže pri procesiranju.

Dvotačka ispred paragrafa pomiče paragraf udesno.

Wikipedijanci ovo najčešće koriste na "talk" ili "discussion" stranicama.

: Dvotačka ispred paragrafa pomiče 
paragraf udesno.

Wikipedijanci ovo najčešće koriste na "talk"
ili "discussion" stranicama.
Ako red teksta počinje sa razmakom 
bit će formatiran tačno onako kako je 
utipkan: U fontu fiksne širine (svako 
slovo jednako široko) i prelom redova 
će ostati netaknut.
  Ovo se koristi za:
   * programski kod i algoritme
   * hemijske strukture
   * tablature za gitaru i ASCII art
   * ostalo ako je preformatiran 
    tekst neophodan
Ako red teksta počinje sa razmakom 
bit će formatiran tačno onako kako je 
utipkan: U fontu fiksne širine (svako 
slovo jednako široko) i prelom redova 
će ostati netaknut.
  Ovo se koristi za:
   * programski kod i algoritme
   * hemijske strukture
   * tablature za gitaru i ASCII art
   * ostalo ako je preformatiran 
    tekst neophodan

PAŽNJA: Ako je red teksta duži nego okvir prozora na ekranu, preformatiran tekst prisiljava čitavu stranicu da se proširi i time postaje manje čitljiva, pogotovo za korisnike sa malim rezolucijama ekrana. Nikad ne počinjite obične nove redove sa razmakom.

Centriran tekst.


<center>Centriran tekst.</center>

Horizontalna linija:

i tekst ispod horizontalne linije.

Horizontalna linija:
----
i tekst ispod horizontalne linije.

Formatiranje slova i riječi

Izgled Oznake
Naglašen tekst, podebljan tekst i podebljan i naglašen tekst

''Naglašen tekst'', 
'''podebljan tekst''' i 
'''''podebljan i naglašen tekst''''' 

U matematičim notacijama, <b> i <i> su poželjniji zbog semantičkih razloga.


Font fiksne širine za tehničke pojmove.

Font <tt>fiksne širine</tt> za tehničke pojmove.

Iz semantičkih razloga, koristite <code> ako pišete o komjputerskim programima.

Možete koristiti umanjen tekst za opis tabele, slike i sl. i možete prekrižiti tekst

Možete koristiti <small>umanjen tekst</small> 
za opis tabele, slike i sl. i možete <strike>prekrižiti 
tekst</strike>
. </nowiki>

Štampaći font za monospace ili za programski kod: int main()

 • Zbog semantičkih razloga, koristite <code> gdje se on preporučuje za korištenje <tt>.
Štampaći font za <tt>monospace tekst</tt>
ili za programski kod: <code>int main()</code>
<pre><nowiki>
You can use <small>small text</small> for captions.
<pre><nowiki>
Također možete <s>prekrižiti izbrisani materijal</s>
ili <u>podvući novi</u>.

Možete obilježiti <del>izbrisani materijal</del> i
<ins>ubačeni materijal</ins> za logičnije obilježavanje

Diaktrički znakovi:
À Á Â Ã Ä Å
Æ Ç È É Ê Ë
Ì Í Î Ï Ñ Ò
Ó Ô Õ Ö Ø Ù
Ú Û Ü ß à á
â ã ä å æ ç
è é ê ë ì í
î ï ñ ò ó ô
œ õ ö ø ù ú
û ü ÿ


&Agrave; &Aacute; &Acirc; &Atilde; &Auml; &Aring; 
&AElig; &Ccedil; &Egrave; &Eacute; &Ecirc; &Euml; 
&Igrave; &Iacute; &Icirc; &Iuml; &Ntilde; &Ograve; 
&Oacute; &Ocirc; &Otilde; &Ouml; &Oslash; &Ugrave; 
&Uacute; &Ucirc; &Uuml; &szlig; &agrave; &aacute; 
&acirc; &atilde; &auml; &aring; &aelig; &ccedil; 
&egrave; &eacute; &ecirc; &euml; &igrave; &iacute;
&icirc; &iuml; &ntilde; &ograve; &oacute; &ocirc; 
&oelig; &otilde; &ouml; &oslash; &ugrave; &uacute; 
&ucirc; &uuml; &yuml;

Interpunkcija:
¿ ¡ § ¶
† ‡ • – —
‹ › « »
‘ ’ “ ”


&iquest; &iexcl; &sect; &para;
&dagger; &Dagger; &bull; &ndash; &mdash;
&lsaquo; &rsaquo; &laquo; &raquo;
&lsquo; &rsquo; &ldquo; &rdquo;

Komercijalni simboli:
™ © ® ¢ € ¥
£ ¤


&trade; &copy; &reg; &cent; &euro; &yen; 
&pound; &curren;

Subskripcije:
x1 x2 x3 or
x₀ x₁ x₂ x₃ x₄
x₅ x₆ x₇ x₈ x₉

Subskripcije:
x1 x2 x3 or
x⁰ x¹ x² x³ x⁴
x⁵ x⁶ x⁷ x⁸ x⁹

ε0 = 8.85 × 10−12 C² / J m.

1 hektar = 1 E4 m²


x<sub>1</sub> x<sub>2</sub> x<sub>3</sub> or
<br/>
x&#8320; x&#8321; x&#8322; x&#8323; x&#8324;
<br/>
x&#8325; x&#8326; x&#8327; x&#8328; x&#8329;
x<sup>1</sup> x<sup>2</sup> x<sup>3</sup> or
<br/>
x&#8304; x&sup1; x&sup2; x&sup3; x&#8308;
<br/>
x&#8309; x&#8310; x&#8311; x&#8312; x&#8313;

&epsilon;<sub>0</sub> =
8.85 &times; 10<sup>&minus;12</sup>
C&sup2; / J m.

1 [[hektar]] = [[1 E4 m&sup2;]]

Grčki znakovi:
α β γ δ ε ζ
η θ ι κ λ μ ν
ξ ο π ρ σ ς
τ υ φ χ ψ ω
Γ Δ Θ Λ Ξ Π
Σ Φ Ψ Ω


&alpha; &beta; &gamma; &delta; &epsilon; &zeta; 
&eta; &theta; &iota; &kappa; &lambda; &mu; &nu; 
&xi; &omicron; &pi; &rho; &sigma; &sigmaf;
&tau; &upsilon; &phi; &chi; &psi; &omega;
&Gamma; &Delta; &Theta; &Lambda; &Xi; &Pi; 
&Sigma; &Phi; &Psi; &Omega;

Matematički znakovi:
∫ ∑ ∏ √ − ± ∞
≈ ∝ ≡ ≠ ≤ ≥
× · ÷ ∂ ′ ″
∇ ‰ ° ∴ ℵ ø
∈ ∉ ∩ ∪ ⊂ ⊃ ⊆ ⊇
¬ ∧ ∨ ∃ ∀ ⇒ ⇔
→ ↔


&int; &sum; &prod; &radic; &minus; &plusmn; &infin;
&asymp; &prop; &equiv; &ne; &le; &ge;
&times; &middot; &divide; &part; &prime; &Prime;
&nabla; &permil; &deg; &there4; &alefsym; &oslash;
&isin; &notin; &cap; &cup; &sub; &sup; &sube; &supe;
&not; &and; &or; &exist; &forall; &rArr; &hArr;
&rarr; &harr;

Komplikovane formule:

 

: <math>\sum_{n=0}^\infty \frac{x^n}{n!}</math>

Komentar u izvoru teksta:
Ne prikazuje se na stranici

 • Koristi se za komentar dijela i cijelog teksta za buduće autore.


<!-- komentar ovdje -->

Kako napraviti linkove

Kako izgleda Šta upisujete

Mostarska sahat-kula se nalazi u Mostaru.

 • Link na drugu wikipedijinu stranicu.
 • Interno, prvo slovo stranice se automatski pretvara u veliko slovo.
[[Mostarska sahat-kula]] se nalazi u Mostaru.

I Mostar ima svoju sahat-kulu.

 • Isto odredište, ali drukčije ime.
 • Prvo se stavlja stvarni naziv članka, a onda kako će se to prikazati.
I Mostar ima 
[[Mostarska sahat-kula|svoju sahat-kulu]]..

Mostarska sahat kula je jedna od najljepših.

Primjeri kao softverski, u Bihaću i programi.

 • Kraj teksta se stapa u link.
 • Ovako se, ako je moguće, preporučuje naznačavanje linkova.
[[Mostar]]ska sahat kula 
je jedna od najljepših.

Primjeri kao [[softver]]ski, u 
[[Bihać]]u i [[program]]i.

Ako je link predug: Bosanski rat.

Ili: Informatika.

Ali ne: [[Wikipedia:Pomoć#Glasajte|]]

Ako je link predug::
[[Rat u Bosni i Hercegovini|Bosanski rat]].

Ili: 
[[Portal:Informatika|Informatika]].

Ali ne:
[[Wikipedia:Pomoć#Glasajte|]]

Za dodavanje komentara na Razgovoru poželjno je staviti potpis koji se automatski stvara ako pritisnemo tri put tildu (tipka lijevo od 1)

Haris

ili četiri puta za dodavanje datuma/vremena:

Haris 20:14, 8 januar 2006 (CET)[odgovori]

Oba upućuje na vašu korisničku stranu.

Za dodavanje komentara na
Razgovoru poželjno je staviti potpis
koji se automatski stvara ako pritisnemo
tri put tildu (tipka lijevo od 1):
: ~~~
ili četiri puta za dodavanje datuma/vremena:
: ~~~~

 • Za postavljanje interwiki linkova za srodne članke na drugim jezicima koristime [[jezički kod:Naslov članka]].
 • Mjesto gdje smjestite ovaj link nije važno.
[[en:Computer science]]
[[Kategorija:Računarska grafika]]
 • Za stavljanje linka na neku kategoriju Wikipedia:Kategorije bez da se članak smjesti u kategoriju, ispred naslova kategorije se stavlja dvotačka (:).
[[:Kategorija:Računarska grafika]]

Za stavljanje vanjskih linkova:

 1. Goli URL: http://www.nupedia.com/ (loše)
 2. Neimenovani link: [1] (samo kao fusnota)
 3. Imenovan link: Nupedia
Za stavljanje vanjskih linkova:
# Goli URL:
http://www.nupedia.com/
(bad style)
# Neimenovani link:
[http://www.nupedia.com/]
(only used within article
body for footnotes)
# Imenovan link:
[http://www.nupedia.com Nupedia]

Formati datuma:

 1. 6. juni 1969.
Formati datuma:
# [[6. juni]] [[1969.]]

Zvuk

 • Za linkove na zvučne datoteke koristite naznaku media.
[[Medija:Sg_mrob.ogg|Zvuk]]

Osnovna pravila

Ovdje lista sa pojedinostima, na koje trebate obratiti pažnju prilikom korištenja slika u Wikipediji:

 • Morate biti prijavljeni na Wikipediju da biste mogli postavljati slike.
 • Prije postavljanja (uploada) slika - pročitajte spisak šablona za licenciranje slika i pridržavajte ih se.
 • Koristite stranicu za opis slike za informacije o izvoru slike i pravu na kopiranje.
 • Dajte svojoj slici prije postavljanje jasno i detaljno ime (npr. "Crkva djevice Marije.jpg" umjesto "Slika 1.jpg").
 • Prethodno obradite sliku tako da sadrži samo ono što je bitno.

Postavljanje slika

Za postavljanje slika služi posebna stranica. Postavljena slika se nalazi nakon toga na Wikipediji.

Fotografije trebaju biti u JPEG formatu, a u GIF formatu su fotografije u pravilu neupotrebljive jer imaju samo 256 boja. Kod JPEG slika je smanjenje veličine moguće samo uz smanjenje kvaliteta i zbog toga se to treba izbjegavati.

Za razliku od fotografija, kod ikona, crteža, karti, diagrama ili zastava, PNG je kao format naročito pogodan, jer je veličina slike značajno manja. Slike u GIF formatu trebaju biti konvertirane u PNG, izuzetak predstavljaju animirani GIF-ovi. Veličina PNG slika se može dodatno optimirati sa određenim programima, prije svega ako slika sadrži mali broj boja.

Upute:

 • Da bi se jednoj već postavljenoj slici promijenilo ime, potrebno je istu sliku još jednom postaviti, ali pod drugim imenom, i tek onda može stara verzija slike od administratora biti izbrisana.
 • Wikipedia razlikuje mala i velika slova kod imena slike.
Kako izgleda Šta upisujete
Slika:

 

Slika: 
[[Slika:Wikipedia-logo-v2-bs.svg]]
Sa dodatnim tekstom:

 

Sa dodatnim tekstom:
[[Slika:Wikipedia-logo-v2-bs.svg|globus od slagalice]]
 • Dodatni tekst, koristan kada miš prelazi preko slike jer će se tada dodatni tekst prikazati što dobro dođe u Internet preglednicima koji ne mogu učitati slike.
Za smještanje na desnu stranu stranice i sa okvirom:
 
Za okvir koristimo frame

Za smještanje na desnu stranu stranice
i sa okvirom:
[[Slika:Wikipedia-logo-v2-bs.svg|frame|Za okvir koristimo ''frame'']]
 • Naznaka frame automatski smješta sliku na desnu stranu.
 • U okvir se smješta dodatni tekst.
Za smještanje slike na desnu stranu bez okvira:
 
Slobodna enciklopedija
Smještanje slike na desnu stranu
'''bez okvira''':
[[Slika:Wikipedia-logo-v2-bs.svg|desno|Slobodna enciklopedija]]
Za direktno povezivanje opisa slike:

Slika:Wikipedia-logo-v2-bs.svg

Za direktno povezivanje opisa slike::
[[:Slika:Wikipedia-logo-v2-bs.svg]]
 • Klik na sliku (kao ovu gore) vodi na opisnu stranicu
Za povezivanje na sliku bez prikazivanja:

Slika Wikipedije na bosanskom jeziku

Za povezivanje na sliku
bez prikazivanja:
[[Medija:Wikipedia-logo-v2-bs.svg|Slika Wikipedije na bosanskom jeziku]]
 • Za stavljanje linka na sliku ali da budu prikazane kao tekstualni link, koristiti naznaku Medija.

Varijable

(Također vidi Pomoć:Varijable)

Kod Učinak
{{TRENUTNASEDMICA}} 20
{{TRENUTNIDOV}} 0
{{TRENUTNIMJESEC}} 05
{{TRENUTNIMJESECIME}} maj
{{TRENUTNIMJESECROD}} maja
{{TRENUTNIDAN}} 19
{{TRENUTNIDANIME}} nedjelja
{{TRENUTNAGODINA}} 2024
{{TRENUTNOVRIJEME}} 04:38
{{BROJČLANAKA}} 93.479
{{STRANICA}} Uređivanje
{{IMENSKIPROSTOR}} Pomoć
{{IDREVIZIJE}} -
{{lokalnaadresa:imestranice}} /wiki/Imestranice
{{lokalnaadresa:Wikipedia:Igralište|action=edit}} /w/index.php?title=Wikipedia:Igrali%C5%A1te&action=edit
{{punurl:stranica}} //bs.wikipedia.org/wiki/Stranica
{{punurl:imestranice|niz_upita}} //bs.wikipedia.org/w/index.php?title=Imestranice&niz_upita
{{SERVER}} //bs.wikipedia.org
{{ns:1}} Razgovor
{{ns:2}} Korisnik
{{ns:3}} Razgovor s korisnikom
{{ns:4}} Wikipedia
{{ns:5}} Razgovor o Wikipediji
{{ns:6}} Datoteka
{{ns:7}} Razgovor o datoteci
{{ns:8}} MediaWiki
{{ns:9}} Razgovor o MediaWikiju
{{ns:10}} Šablon
{{ns:11}} Razgovor o šablonu
{{ns:12}} Pomoć
{{ns:13}} Razgovor o pomoći
{{ns:14}} Kategorija
{{ns:15}} Razgovor o kategoriji
{{ns:100}} Portal
{{ns:101}} Razgovor o portalu
{{IMESAJTA}} Wikipedia

Sakrivanje linkova sadržaja

Ubacite __BEZIZMJENA__ u sadržaj za sakrivanje linkova sadržaja koji se pojavljuju na svakom članku.

Također pogledajte