Spisak općina u Hrvatskoj (L)

U ovom članku nalazi se spisak općina u Hrvatskoj, a čiji naziv počinje na slovo L. Ukupan broj općina je 22.

L uredi

Općina Grb Površina Br. stanovnika Županija
Lanišće   143,13 km² 329 Istarska
Lasinja   82,00 km² 1.624 Karlovačka
Lastovo   52,80 km² 792 Dubrovačko-neretvanska
Lećevica 87,66 km² 583 Splitsko-dalmatinska
Legrad   62,62 km² 2.241 Koprivničko-križevačka
Lekenik   231,20 km² 6.032 Sisačko-moslavačka
Levanjska Varoš   136,00 km² 1.194 Osječko-baranjska
Lipovljani   114,40 km² 3.455 Sisačko-moslavačka
Lišane Ostrovičke   49,92 km² 698 Zadarska
Ližnjan   69,87 km² 3.965 Istarska
Lobor   42,98 km² 3.188 Krapinsko-zagorska
Lokve   42,00 km² 1.049 Primorsko-goranska
Lokvičići   31,11 km² 807 Splitsko-dalmatinska
Lopar   26,43 km² 1.263 Primorsko-goranska
Lovas   42,52 km² 1.214 Vukovarsko-srijemska
Lovinac   317,27 km² 1.007 Ličko-senjska
Lovran   21,00 km² 4.101 Primorsko-goranska
Lovreć   105,25 km² 1.699 Splitsko-dalmatinska
Luka   17,40 km² 1.351 Zagrebačka
Lukač   83,23 km² 3.634 Virovitičko-podravska
Lumbarda   10,70 km² 1.213 Dubrovačko-neretvanska
Lupoglav   92,19 km² 924 Istarska