Koprivničko-križevačka županija

županija u Hrvatskoj

Koprivničko-križevačka županija je smještena u sjeveroistočnom dijelu Hrvatske.

Koprivničko-križevačka županija
Zastava Koprivničko-križevačka županija
Zastava
Službeni grb Koprivničko-križevačka županija
Grb
Geografski položaj u Hrvatskoj
Geografski položaj u Hrvatskoj
Država Hrvatska
SjedišteKoprivnica
Vlada
 • ŽupanDarko Koren
Površina
 • Ukupno1.748 km2
Stanovništvo (2021.)
 • Ukupno101.221
 • Gustoća57,90 /km2

Historija uredi

"Križevački župan" se spominje 1193. godine što ukazuje da je tada postojala tzv. "Križevačka županija". Na prostoru oko nje postojalo je u srednjem vijeku više županija. Najpoznatija od njih je "Komarnička županija" - koja je zauzimala prostor uz rijeku Dravu - Podravina. Manje županije su oko 1350. udružene s Križevačkom u jedinstvenu županiju. Srednjovjekovne županije nisu imale jedinstvena središta već je sjedište bilo privremeno ono mjesto gdje je stolovao "veliki župan". Ta je županija u vrijeme osmanskih prodora sjedinjena sa Zagrebačkom u jedinstvenu upravu kojoj je na čelu bio hrvatski podban. No, "Križevačka županija" kao takve više ne postoji. Križevačka żupanije utemeljena je 1759. - njegovo središte postaje grad Križevci, a 1886. je sjedinjen s Bjelovarskim u Bjelovarsko-križevačka županija (sjedište je bilo Bjelovar) koji je opet postojao do 1922. Godine 1993. osnovana je Koprivničko-križevačka županija sjedište grad Koprivnica. Prvi "župan" Koprivničko-križevačke županije je bio: Ivan Stančer (1993. - 1997.), drugi Nikola Gregur (1997. - 2001.), a treći Josip Friščić (2001. do danas).

Administrativna podjela uredi

Županija je podijeljena na 3 grada i 22 općine.

Grad Grb Površina Br. stanovnika Naselja
Đurđevac   157,19 km² 7.378 Budrovac  • Čepelovac  • Đurđevac  • Grkine  • Mičetinac  • Severovci  • Sirova Katalena  • Suha Katalena  • Sveta Ana
Koprivnica   90,94 km² 28.580 Bakovčica  • Draganovec  • Herešin  • Jagnjedovec  • Koprivnica  • Kunovec Breg  • Reka  • Starigrad  • Štaglinec
Križevci   263,72 km² 18.949 Apatovec  • Beketinec  • Bojnikovec  • Bukovje Križevačko  • Carevdar  • Cubinec  • Čabraji  • Dijankovec  • Doljanec  • Donja Brckovčina  • Donja Glogovnica  • Donji Dubovec  • Đurđic  • Erdovec  • Gornja Brckovčina  • Gornja Glogovnica  • Gornji Dubovec  • Gračina  • Ivanec Križevački  • Jarčani  • Karane  • Kloštar Vojakovački  • Kostadinovac  • Križevci  • Kučari  • Kunđevec  • Lemeš  • Lemeš Križevački  • Majurec  • Male Sesvete  • Mali Carevdar  • Mali Potočec  • Mali Raven  • Marinovec  • Mičijevac  • Novaki Ravenski  • Novi Bošnjani  • Novi Đurđic  • Osijek Vojakovački  • Pavlovec Ravenski  • Pesek  • Pobrđani Vojakovački  • Podgajec  • Poljana Križevačka  • Povelić  • Prikraj Križevački  • Ruševac  • Srednji Dubovec  • Stara Ves Ravenska  • Stari Bošnjani  • Sveta Helena  • Sveti Martin  • Špiranec  • Većeslavec  • Velike Sesvete  • Veliki Potočec  • Veliki Raven  • Vojakovac  • Vujići Vojakovački  • Žibrinovec
 • Općine:
Općina Grb Površina Br. stanovnika Naselja
Drnje   29,65 km² 1.533 Botovo  • Drnje  • Torčec
Đelekovec   25,88 km² 1.281 Đelekovec  • Imbriovec
Ferdinandovac   49,25 km² 1.415 Brodić  • Ferdinandovac
Gola   76,33 km² 2.078 Gola  • Gotalovo  • Novačka  • Otočka  • Ždala
Gornja Rijeka 32,72 km² 1.559 Barlabaševec  • Deklešanec  • Donja Rijeka  • Dropkovec  • Fajerovec  • Fodrovec Riječki  • Gornja Rijeka  • Kolarec  • Kostanjevec Riječki  • Lukačevec  • Nemčevec  • Pofuki  • Štrigovec  • Vukšinec Riječki
Hlebine   30,94 km² 1.180 Gabajeva Greda  • Hlebine
Kalinovac   27,39 km² 1.297 Batinske  • Kalinovac  • Molvice
Kalnik   26,37 km² 1.154 Borje  • Kalnik  • Kamešnica  • Obrež Kalnički  • Popovec Kalnički  • Potok Kalnički  • Šopron  • Vojnovec Kalnički
Kloštar Podravski   51,47 km² 2.749 Budančevica  • Kloštar Podravski  • Kozarevac  • Prugovac
Koprivnički Bregi   34,98 km² 1.968 Glogovac  • Jeduševac  • Koprivnički Bregi
Koprivnički Ivanec   32,96 km² 1.798 Botinovec  • Goričko  • Koprivnički Ivanec  • Kunovec  • Pustakovec
Legrad   62,62 km² 1.916 Antolovec  • Kutnjak  • Legrad  • Mali Otok  • Selnica Podravska  • Veliki Otok  • Zablatje
Molve   46,53 km² 1.767 Čingi–Lingi  • Molve  • Molve Grede  • Repaš
Novigrad Podravski   64,62 km² 2.300 Borovljani  • Delovi  • Javorovac  • Novigrad Podravski  • Plavšinac  • Srdinac  • Vlaislav
Novo Virje   35,98 km² 1.026 Novo Virje
Peteranec   51,77 km² 2.300 Komatnica  • Peteranec  • Sigetec
Podravske Sesvete   29,47 km² 1.446 Podravske Sesvete
Rasinja   105,90 km² 2.631 Belanovo Selo  • Cvetkovec  • Duga Rijeka  • Gorica  • Grbaševec  • Ivančec  • Koledinec  • Kuzminec  • Ludbreški Ivanac  • Lukovec  • Mala Rasinjica  • Mala Rijeka  • Prkos  • Radeljevo Selo  • Rasinja  • Ribnjak  • Subotica Podravska  • Velika Rasinjica  • Veliki Grabičani  • Veliki Poganac  • Vojvodinec
Sokolovac   136,69 km² 2.789 Brđani Sokolovački  • Domaji  • Donja Velika  • Donjara  • Donji Maslarac  • Gornja Velika  • Gornji Maslarac  • Grdak  • Hudovljani  • Jankovac  • Kamenica  • Ladislav Sokolovački  • Lepavina  • Mala Branjska  • Mala Mučna  • Mali Botinovac  • Mali Grabičani  • Mali Poganac  • Miličani  • Paunovac  • Peščenik  • Prnjavor Lepavinski  • Rijeka Koprivnička  • Rovištanci  • Sokolovac  • Srijem  • Široko Selo  • Trnovac Sokolovački  • Velika Branjska  • Velika Mučna  • Veliki Botinovac  • Vrhovac Sokolovački
Sveti Ivan Žabno   106,60 km² 4.343 Brdo Cirkvensko  • Brezovljani  • Cepidlak  • Cirkvena  • Hrsovo  • Kenđelovec  • Kuštani  • Ladinec  • Markovac Križevački  • Novi Glog  • Predavec Križevački  • Rašćani  • Sveti Ivan Žabno  • Sveti Petar Čvrstec  • Škrinjari  • Trema
Sveti Petar Orehovec   91,05 km² 3.942 Bočkovec  • Bogačevo  • Bogačevo Riječko  • Brdo Orehovečko  • Brezje Miholečko  • Brežani  • Črnčevec  • Dedina  • Donji Fodrovec  • Ferežani  • Finčevec  • Gorica Miholečka  • Gornji Fodrovec  • Gregurovec  • Guščerovec  • Hižanovec  • Hrgovec  • Kapela Ravenska  • Kusijevec  • Međa  • Miholec  • Mikovec  • Mokrice Miholečke  • Orehovec  • Piškovec  • Podvinje Miholečko  • Rovci  • Sela Ravenska  • Selanec  • Selnica Miholečka  • Sveti Petar Orehovec  • Šalamunovec  • Vinarec  • Voljavec Riječki  • Vukovec  • Zaistovec  • Zamladinec
Virje   78,55 km² 3.842 Donje Zdjelice  • Hampovica  • Miholjanec  • Rakitnica  • Šemovci  • Virje

Stanovništvo uredi

Broj stanovnika po popisima[1]
1857. 1869. 1880. 1890. 1900. 1910. 1921. 1931. 1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2001. 2011. 2021.
87.464 97.581 105.529 121.772 132.581 142.546 139.054 143.268 140.565 142.362 143.019 138.994 133.790 129.397 124.467 115.584 101.221
 
Starosna piramida Koprivničko-križevačke županije prema popisu stanovništva iz 2011. g.

Geografija uredi

Koprivničko-križevačka županija je smještena u sjeverozapadnom dijelu Republike Hrvatske. Površinom od 1.746 km2 sedamnaesta je županija po veličini u Hrvatskoj. Sjeveroistočni dio čini dolina rijeke Drave na kojem prevladava poljoprivredna djelatnost sa značajnim nalazištima nafte i zemnog plina. Veća naselja ovog prostora su Koprivnica i Đurđevac.

Privreda uredi

Sa stajališta poljoprivredne regionalizacije Koprivničko-križevački kanton spada u panonsku regiju. Poljoprivredni prostor Kantona sastoji se od pet mikroregionalnih cijelina:

 • Podravski poljoprivredni bazen (Podravina)
 • Prekodravlje
 • Istočni i sjeveroistočni dio (Bilogora)
 • Kalničko područje (Kalnik)
 • Kalničko-prigorski dio kantona

Podravski poljoprivredni bazen i Prekodravlje je područje sa intenzivnom poljoprivrednom proizvodnjom. Ostale grane privrede kantona su proizvodnja mlijeka (Naturaagro - PZ Đurđevac), proizvodnja hmelja, stočarstvo, povrćarstvo i vinogradarstvo.

Kultura uredi

Putujući od Zagreba prema Koprivnici, nailazi se Obrež i Kalničke klijeti. Tu su još i utvrde Veliki Kalnik, Koprivnička utvrda i Stari grad Đurđevac, i kompleks dvoraca i perivoja Erdödy u Gornjoj Rijeci, manastirski kompleks kraj sela Lepavina i kompleks dvoraca Inkey i župne crkve Sv. Križa u Rasinji.

Turizam uredi

Najvažnije destinacije su Galerija naivne umjetnosti u Hlebinama, župna crkva Sv. Ane, grkokatolička katedrala Sv. Trojstva i crkva Sv. Križa u Križevcima, historijsko središte Križevaca, prehrambeni muzej "Podravka" – Koprivnica, Stari grad Đurđevac i Galerija Lacković – Batinske, krajolik Kalnika, stari grad Kalnik i Mali Kalnik.

Znamenitosti uredi

Na području Koprivničko-križevačke županije ima jedanaest zaštićenih dijelova prirode, koji zauzimaju površinu od cca 5550 ha.

 • Posebni rezervati :
  • geografsko-botanički: Đurđevački pijesci
  • botanički: Mali Kalnik
  • ornitološki: Veliki Pažut
  • šumski: Crni Jarci, Dugačko Brdo
 • Park šuma: Župetnica
 • Zaštićeni krajolici:
  • Čambina
  • Kalnik
 • Spomenik prirode:
  • Sedam stabala hrasta lužnjaka smještenih u parku koji okružuje zgradu šumarije Repaš
 • Spomenici parkovne arhitrkture:
  • Park kraj Osnovne škole ˝Vladimir Nazor˝, Križevci
  • Park kraj poljoprivredne škole u Križevcima

Reference uredi

Vanjski linkovi uredi