Sisačko-moslavačka županija

županija u Hrvatskoj

Sisačko-moslavačka županija u srednjoj Hrvatskoj sa sjedištem u Sisku.

Sisačko-moslavačka županija
Zastava Sisačko-moslavačka županija
Zastava
Službeni grb Sisačko-moslavačka županija
Grb
Geografski položaj u Hrvatskoj
Geografski položaj u Hrvatskoj
Država Hrvatska
SjedišteSisak
Vlada
 • ŽupanIvo Žinić (HDZ)
Površina
 • Ukupno4.468 km2
Stanovništvo 
 • Ukupno172.439
 • Gustoća38,59 /km2

HistorijaUredi

Županijska upravaUredi

Administrativna podjelaUredi

Županija je podijeljena na 7 gradova i 12 općina.

Grad Grb Površina Br. stanovnika Naselja
Glina   544,10 km² 9.283 Balinac  • Baturi  • Bijele Vode  • Bišćanovo  • Bojna  • Borovita  • Brestik  • Brezovo Polje  • Brnjeuška  • Brubno  • Buzeta  • Dabrina  • Desni Degoj  • Dolnjaki  • Donja Bučica  • Donja Trstenica  • Donje Jame  • Donje Selište  • Donje Taborište  • Donji Klasnić  • Donji Selkovac  • Donji Viduševac  • Dragotina  • Drenovac Banski  • Dvorišće  • Glina  • Gornja Bučica  • Gornje Jame  • Gornje Selište  • Gornje Taborište  • Gornji Klasnić  • Gornji Selkovac  • Gornji Viduševac  • Gračanica Šišinečka  • Hađer  • Hajtić  • Ilovačak  • Joševica  • Kihalac  • Kozaperovica  • Maja  • Majske Poljane  • Majski Trtnik  • Mala Solina  • Mali Gradac  • Mali Obljaj  • Marinbrod  • Martinovići  • Momčilovića Kosa  • Novo Selo Glinsko  • Prekopa  • Prijeka  • Ravno Rašće  • Roviška  • Skela  • Slatina Pokupska  • Stankovac  • Svračica  • Šaševa  • Šatornja  • Šibine  • Trnovac Glinski  • Trtnik Glinski  • Turčenica  • Velika Solina  • Veliki Gradac  • Veliki Obljaj  • Vlahović  • Zaloj
Hrvatska Kostajnica   52,60 km² 2.756 Čukur  • Hrvatska Kostajnica  • Panjani  • Rausovac  • Rosulje  • Selište Kostajničko  • Utolica
Kutina   294,30 km² 22.760 Banova Jaruga  • Batina  • Brinjani  • Čaire  • Gojlo  • Husain  • Ilova  • Jamarica  • Janja Lipa  • Katoličke Čaire  • Kletište  • Krajiška Kutinica  • Kutina  • Kutinica  • Kutinska Slatina  • Međurić  • Mikleuška  • Mišinka  • Repušnica  • Selište  • Stupovača  • Šartovac  • Zbjegovača
Novska   317,36 km² 13.518 Bair  • Borovac  • Brestača  • Brezovac  • Bročice  • Jazavica  • Kozarice  • Kričke  • Lovska  • Nova Subocka  • Novi Grabovac  • Novska  • Paklenica  • Plesmo  • Popovac  • Rađenovci  • Rajčići  • Rajić  • Roždanik  • Sigetac  • Stara Subocka  • Stari Grabovac  • Voćarica
Petrinja   380,60 km² 24.671 Begovići  • Bijelnik  • Blinja  • Brest Pokupski  • Cepeliš  • Čuntić  • Deanovići  • Dodoši  • Donja Bačuga  • Donja Budičina  • Donja Mlinoga  • Donja Pastuša  • Donje Mokrice  • Dragotinci  • Dumače  • Glinska Poljana  • Gora  • Gornja Bačuga  • Gornja Mlinoga  • Gornja Pastuša  • Gornje Mokrice  • Graberje  • Grabovac Banski  • Hrastovica  • Hrvatski Čuntić  • Jabukovac  • Jošavica  • Klinac  • Kraljevčani  • Križ Hrastovački  • Luščani  • Mačkovo Selo  • Mala Gorica  • Međurače  • Miočinovići  • Mošćenica  • Moštanica  • Nebojan  • Nova Drenčina  • Novi Farkašić  • Novo Selište  • Pecki  • Petkovac  • Petrinja  • Prnjavor Čuntićki  • Sibić  • Slana  • Srednje Mokrice  • Strašnik  • Stražbenica  • Taborište  • Tremušnjak  • Veliki Šušnjar  • Vratečko  • Župić
Popovača   216,75 km² 11.905 Ciglenica  • Donja Gračenica  • Donja Jelenska  • Donja Vlahinička  • Gornja Gračenica  • Gornja Jelenska  • Moslavačka Slatina  • Osekovo  • Podbrđe  • Popovača  • Potok  • Stružec  • Voloder
Sisak   422,60 km² 47.768 Blinjski Kut  • Budaševo  • Bukovsko  • Crnac  • Čigoč  • Donje Komarevo  • Gornje Komarevo  • Greda  • Gušće  • Hrastelnica  • Jazvenik  • Klobučak  • Kratečko  • Letovanci  • Lonja  • Lukavec Posavski  • Madžari  • Mužilovčica  • Novo Pračno  • Novo Selo  • Novo Selo Palanječko  • Odra Sisačka  • Palanjek  • Prelošćica  • Sela  • Sisak  • Stara Drenčina  • Staro Pračno  • Staro Selo  • Stupno  • Suvoj  • Topolovac  • Veliko Svinjičko  • Vurot  • Žabno
Općina Grb Površina Br. stanovnika Naselja
Donji Kukuruzari   113,78 km² 1.634 Babina Rijeka  • Borojevići  • Donja Velešnja  • Donji Bjelovac  • Donji Kukuruzari  • Gornja Velešnja  • Gornji Bjelovac  • Gornji Kukuruzari  • Knezovljani  • Komogovina  • Kostreši Bjelovački  • Lovča  • Mečenčani  • Prevršac  • Umetić
Dvor   504,88 km² 5.570 Bansko Vrpolje  • Buinja  • Buinjski Riječani  • Čavlovica  • Ćore  • Divuša  • Donja Oraovica  • Donja Stupnica  • Donji Dobretin  • Donji Javoranj  • Donji Žirovac  • Draškovac  • Dvor  • Gage  • Glavičani  • Golubovac Divuški  • Gorička  • Gornja Oraovica  • Gornja Stupnica  • Gornji Dobretin  • Gornji Javoranj  • Gornji Žirovac  • Grabovica  • Grmušani  • Gvozdansko  • Hrtić  • Javnica  • Javornik  • Jovac  • Kepčije  • Kobiljak  • Komora  • Kosna  • Kotarani  • Kozibrod  • Kuljani  • Lotine  • Ljeskovac  • Ljubina  • Majdan  • Matijevići  • Ostojići  • Paukovac  • Pedalj  • Rogulje  • Rudeži  • Rujevac  • Sočanica  • Stanić Polje  • Struga Banska  • Šakanlije  • Šegestin  • Švrakarica  • Trgovi  • Udetin  • Unčani  • Vanići  • Volinja  • Zakopa  • Zamlača  • Zrin  • Zrinska Draga  • Zrinski Brđani  • Zut
Gvozd   212,40 km² 2.970 Blatuša  • Bović  • Brnjavac  • Crevarska Strana  • Čremušnica  • Dugo Selo Lasinjsko  • Golinja  • Gornja Čemernica  • Gornja Trstenica  • Kirin  • Kozarac  • Ostrožin  • Pješčanica  • Podgorje  • Slavsko Polje  • Stipan  • Šljivovac  • Trepča  • Vrginmost
Hrvatska Dubica   131,65 km² 2.089 Baćin  • Cerovljani  • Hrvatska Dubica  • Slabinja  • Živaja
Jasenovac   168,50 km² 1.997 Drenov Bok  • Jasenovac  • Košutarica  • Krapje  • Mlaka  • Puska  • Tanac  • Trebež  • Uštica  • Višnjica
Lekenik   231,20 km² 6.032 Brežane Lekeničke  • Brkiševina  • Cerje Letovanićko  • Donji Vukojevac  • Dužica  • Gornji Vukojevac  • Lekenik  • Letovanić  • Palanjek Pokupski  • Pešćenica  • Petrovec  • Pokupsko Vratečko  • Poljana Lekenička  • Stari Brod  • Stari Farkašić  • Šišinec  • Vrh Letovanićki  • Žažina
Lipovljani   114,40 km² 3.455 Kraljeva Velika  • Krivaj  • Lipovljani  • Piljenice
Majur   66,72 km² 1.185 Gornja Meminska  • Gornji Hrastovac  • Graboštani  • Kostrići  • Majur  • Malo Krčevo  • Mračaj  • Srednja Meminska  • Stubalj  • Svinica  • Veliko Krčevo
Martinska Ves   124,70 km² 3.488 Bok Palanječki  • Desni Dubrovčak  • Desno Trebarjevo  • Desno Željezno  • Jezero Posavsko  • Lijeva Luka  • Lijevo Trebarjevo  • Lijevo Željezno  • Ljubljanica  • Mahovo  • Martinska Ves  • Setuš  • Strelečko  • Tišina Erdedska  • Tišina Kaptolska  • Žirčica
Sunja   288,25 km² 5.748 Bestrma  • Bistrač  • Blinjska Greda  • Bobovac  • Brđani Cesta  • Brđani Kosa  • Crkveni Bok  • Čapljani  • Četvrtkovac  • Donja Letina  • Donji Hrastovac  • Drljača  • Gornja Letina  • Gradusa Posavska  • Greda Sunjska  • Ivanjski Bok  • Jasenovčani  • Kinjačka  • Kladari  • Kostreši Šaški  • Krivaj Sunjski  • Mala Gradusa  • Mala Paukova  • Novoselci  • Papići  • Petrinjci  • Pobrđani  • Radonja Luka  • Selišće Sunjsko  • Sjeverovac  • Slovinci  • Staza  • Strmen  • Sunja  • Šaš  • Timarci  • Vedro Polje  • Velika Gradusa  • Vukoševac  • Žreme
Topusko   198,30 km² 2.985 Batinova Kosa  • Bukovica  • Crni Potok  • Donja Čemernica  • Gređani  • Hrvatsko Selo  • Katinovac  • Mala Vranovina  • Malička  • Pecka  • Perna  • Ponikvari  • Staro Selo Topusko  • Topusko  • Velika Vranovina  • Vorkapić
Velika Ludina   103,60 km² 2.625 Gornja Vlahinička  • Grabričina  • Grabrov Potok  • Katoličko Selišće  • Kompator  • Ludinica  • Mala Ludina  • Mustafina Klada  • Okoli  • Ruškovica  • Velika Ludina  • Vidrenjak
Položaj gradskih ( ) i općinskih sjedišta ( ) na karti Sisačko-moslavačke županije

GeografijaUredi

Sisačko-moslavačka županija ima površinu od 4.463 km2, te je po površini među najvećim županijama u Republici Hrvatskoj i zauzima oko 7,9% kopnene teritorije Republike Hrvatske.

Sisačko-moslavačka županija graniči sa pet županija, a na jugu graniči sa susjednom državom Bosnom i Hercegovinom.

Granične županije su:

StanovništvoUredi

Broj stanovnika po popisima[1]
1857 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1931 1948 1953 1961 1971 1981 1991 2001 2011
168.292 182.656 186.059 215.675 235.514 256.207 248.953 268.287 234.953 247.482 255.635 258.643 255.292 251.332 185.387 172.439
 
Starosna piramida Sisačko-moslavačke županije prema popisu stanovništva iz 2011. g.

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine na prostoru županije živi 185.387 stanovnika (4,1 % stanovništva Hrvatske). Gustoća naseljenosti je 41 stanovnik/km2

Etnički sastav: Hrvati 82.1 %, Srbi 11.7 %, Bošnjaci 0.6 % i drugi ( 1991. 287.002 stanovnika, Hrvati 56.3 %, Srbi 34.5 % ).

PrivredaUredi

Centralnu Hrvatsku, kojoj pripada i prostor Sisačko - moslavačke županije određuje najveća gustoća industrijske izgrađenosti, zaposlenosti i proizvodnje, čiju osnovu čini industrijalizirani trougao Zagreb - Karlovac - Sisak na koji se nadovezuje nekoliko manjih industrijskih sistema i pojedinih industrijskih središta.

KulturaUredi

ReferenceUredi

Vanjski linkoviUredi