Sisačko-moslavačka županija

županija u Hrvatskoj

Sisačko-moslavačka županija u srednjoj Hrvatskoj sa sjedištem u Sisku.

Sisačko-moslavačka županija
Zastava Sisačko-moslavačka županija
Zastava
Službeni grb Sisačko-moslavačka županija
Grb
Geografski položaj u Hrvatskoj
Geografski položaj u Hrvatskoj
Država Hrvatska
SjedišteSisak
Vlada
 • ŽupanIvo Žinić (HDZ)
Površina
 • Ukupno4.468 km2
Stanovništvo (2021.)
 • Ukupno139.603
 • Gustoća31,24 /km2

Historija

uredi

Županijska uprava

uredi

Administrativna podjela

uredi

Županija je podijeljena na 7 gradova i 12 općina.

Grad Grb Površina Br. stanovnika Naselja
Glina   544,10 km² 7.116 Balinac  • Baturi  • Bijele Vode  • Bišćanovo  • Bojna  • Borovita  • Brestik  • Brezovo Polje  • Brnjeuška  • Brubno  • Buzeta  • Dabrina  • Desni Degoj  • Dolnjaki  • Donja Bučica  • Donja Trstenica  • Donje Jame  • Donje Selište  • Donje Taborište  • Donji Klasnić  • Donji Selkovac  • Donji Viduševac  • Dragotina  • Drenovac Banski  • Dvorišće  • Glina  • Gornja Bučica  • Gornje Jame  • Gornje Selište  • Gornje Taborište  • Gornji Klasnić  • Gornji Selkovac  • Gornji Viduševac  • Gračanica Šišinečka  • Hađer  • Hajtić  • Ilovačak  • Joševica  • Kihalac  • Kozaperovica  • Maja  • Majske Poljane  • Majski Trtnik  • Mala Solina  • Mali Gradac  • Mali Obljaj  • Marinbrod  • Martinovići  • Momčilovića Kosa  • Novo Selo Glinsko  • Prekopa  • Prijeka  • Ravno Rašće  • Roviška  • Skela  • Slatina Pokupska  • Stankovac  • Svračica  • Šaševa  • Šatornja  • Šibine  • Trnovac Glinski  • Trtnik Glinski  • Turčenica  • Velika Solina  • Veliki Gradac  • Veliki Obljaj  • Vlahović  • Zaloj
Hrvatska Kostajnica   52,60 km² 1.879 Čukur  • Hrvatska Kostajnica  • Panjani  • Rausovac  • Rosulje  • Selište Kostajničko  • Utolica
Kutina   294,30 km² 19.601 Banova Jaruga  • Batina  • Brinjani  • Čaire  • Gojlo  • Husain  • Ilova  • Jamarica  • Janja Lipa  • Katoličke Čaire  • Kletište  • Krajiška Kutinica  • Kutina  • Kutinica  • Kutinska Slatina  • Međurić  • Mikleuška  • Mišinka  • Repušnica  • Selište  • Stupovača  • Šartovac  • Zbjegovača
Novska   317,36 km² 11.137 Bair  • Borovac  • Brestača  • Brezovac  • Bročice  • Jazavica  • Kozarice  • Kričke  • Lovska  • Nova Subocka  • Novi Grabovac  • Novska  • Paklenica  • Plesmo  • Popovac  • Rađenovci  • Rajčići  • Rajić  • Roždanik  • Sigetac  • Stara Subocka  • Stari Grabovac  • Voćarica
Petrinja   380,60 km² 19.950 Begovići  • Bijelnik  • Blinja  • Brest Pokupski  • Cepeliš  • Čuntić  • Deanovići  • Dodoši  • Donja Bačuga  • Donja Budičina  • Donja Mlinoga  • Donja Pastuša  • Donje Mokrice  • Dragotinci  • Dumače  • Glinska Poljana  • Gora  • Gornja Bačuga  • Gornja Mlinoga  • Gornja Pastuša  • Gornje Mokrice  • Graberje  • Grabovac Banski  • Hrastovica  • Hrvatski Čuntić  • Jabukovac  • Jošavica  • Klinac  • Kraljevčani  • Križ Hrastovački  • Luščani  • Mačkovo Selo  • Mala Gorica  • Međurače  • Miočinovići  • Mošćenica  • Moštanica  • Nebojan  • Nova Drenčina  • Novi Farkašić  • Novo Selište  • Pecki  • Petkovac  • Petrinja  • Prnjavor Čuntićki  • Sibić  • Slana  • Srednje Mokrice  • Strašnik  • Stražbenica  • Taborište  • Tremušnjak  • Veliki Šušnjar  • Vratečko  • Župić
Popovača   216,75 km² 10.255 Ciglenica  • Donja Gračenica  • Donja Jelenska  • Donja Vlahinička  • Gornja Gračenica  • Gornja Jelenska  • Moslavačka Slatina  • Osekovo  • Podbrđe  • Popovača  • Potok  • Stružec  • Voloder
Sisak   422,60 km² 40.121 Blinjski Kut  • Budaševo  • Bukovsko  • Crnac  • Čigoč  • Donje Komarevo  • Gornje Komarevo  • Greda  • Gušće  • Hrastelnica  • Jazvenik  • Klobučak  • Kratečko  • Letovanci  • Lonja  • Lukavec Posavski  • Madžari  • Mužilovčica  • Novo Pračno  • Novo Selo  • Novo Selo Palanječko  • Odra Sisačka  • Palanjek  • Prelošćica  • Sela  • Sisak  • Stara Drenčina  • Staro Pračno  • Staro Selo  • Stupno  • Suvoj  • Topolovac  • Veliko Svinjičko  • Vurot  • Žabno
Općina Grb Površina Br. stanovnika Naselja
Donji Kukuruzari   113,78 km² 1.080 Babina Rijeka  • Borojevići  • Donja Velešnja  • Donji Bjelovac  • Donji Kukuruzari  • Gornja Velešnja  • Gornji Bjelovac  • Gornji Kukuruzari  • Knezovljani  • Komogovina  • Kostreši Bjelovački  • Lovča  • Mečenčani  • Prevršac  • Umetić
Dvor   504,88 km² 2.996 Bansko Vrpolje  • Buinja  • Buinjski Riječani  • Čavlovica  • Ćore  • Divuša  • Donja Oraovica  • Donja Stupnica  • Donji Dobretin  • Donji Javoranj  • Donji Žirovac  • Draškovac  • Dvor  • Gage  • Glavičani  • Golubovac Divuški  • Gorička  • Gornja Oraovica  • Gornja Stupnica  • Gornji Dobretin  • Gornji Javoranj  • Gornji Žirovac  • Grabovica  • Grmušani  • Gvozdansko  • Hrtić  • Javnica  • Javornik  • Jovac  • Kepčije  • Kobiljak  • Komora  • Kosna  • Kotarani  • Kozibrod  • Kuljani  • Lotine  • Ljeskovac  • Ljubina  • Majdan  • Matijevići  • Ostojići  • Paukovac  • Pedalj  • Rogulje  • Rudeži  • Rujevac  • Sočanica  • Stanić Polje  • Struga Banska  • Šakanlije  • Šegestin  • Švrakarica  • Trgovi  • Udetin  • Unčani  • Vanići  • Volinja  • Zakopa  • Zamlača  • Zrin  • Zrinska Draga  • Zrinski Brđani  • Zut
Gvozd   212,40 km² 2.047 Blatuša  • Bović  • Brnjavac  • Crevarska Strana  • Čremušnica  • Dugo Selo Lasinjsko  • Golinja  • Gornja Čemernica  • Gornja Trstenica  • Kirin  • Kozarac  • Ostrožin  • Pješčanica  • Podgorje  • Slavsko Polje  • Stipan  • Šljivovac  • Trepča  • Vrginmost
Hrvatska Dubica   131,65 km² 1.462 Baćin  • Cerovljani  • Hrvatska Dubica  • Slabinja  • Živaja
Jasenovac   168,50 km² 1.559 Drenov Bok  • Jasenovac  • Košutarica  • Krapje  • Mlaka  • Puska  • Tanac  • Trebež  • Uštica  • Višnjica
Lekenik   231,20 km² 5.343 Brežane Lekeničke  • Brkiševina  • Cerje Letovanićko  • Donji Vukojevac  • Dužica  • Gornji Vukojevac  • Lekenik  • Letovanić  • Palanjek Pokupski  • Pešćenica  • Petrovec  • Pokupsko Vratečko  • Poljana Lekenička  • Stari Brod  • Stari Farkašić  • Šišinec  • Vrh Letovanićki  • Žažina
Lipovljani   114,40 km² 2.807 Kraljeva Velika  • Krivaj  • Lipovljani  • Piljenice
Majur   66,72 km² 760 Gornja Meminska  • Gornji Hrastovac  • Graboštani  • Kostrići  • Majur  • Malo Krčevo  • Mračaj  • Srednja Meminska  • Stubalj  • Svinica  • Veliko Krčevo
Martinska Ves   124,70 km² 2.861 Bok Palanječki  • Desni Dubrovčak  • Desno Trebarjevo  • Desno Željezno  • Jezero Posavsko  • Lijeva Luka  • Lijevo Trebarjevo  • Lijevo Željezno  • Ljubljanica  • Mahovo  • Martinska Ves  • Setuš  • Strelečko  • Tišina Erdedska  • Tišina Kaptolska  • Žirčica
Sunja   288,25 km² 4.124 Bestrma  • Bistrač  • Blinjska Greda  • Bobovac  • Brđani Cesta  • Brđani Kosa  • Crkveni Bok  • Čapljani  • Četvrtkovac  • Donja Letina  • Donji Hrastovac  • Drljača  • Gornja Letina  • Gradusa Posavska  • Greda Sunjska  • Ivanjski Bok  • Jasenovčani  • Kinjačka  • Kladari  • Kostreši Šaški  • Krivaj Sunjski  • Mala Gradusa  • Mala Paukova  • Novoselci  • Papići  • Petrinjci  • Pobrđani  • Radonja Luka  • Selišće Sunjsko  • Sjeverovac  • Slovinci  • Staza  • Strmen  • Sunja  • Šaš  • Timarci  • Vedro Polje  • Velika Gradusa  • Vukoševac  • Žreme
Topusko   198,30 km² 2.222 Batinova Kosa  • Bukovica  • Crni Potok  • Donja Čemernica  • Gređani  • Hrvatsko Selo  • Katinovac  • Mala Vranovina  • Malička  • Pecka  • Perna  • Ponikvari  • Staro Selo Topusko  • Topusko  • Velika Vranovina  • Vorkapić
Velika Ludina   103,60 km² 2.283 Gornja Vlahinička  • Grabričina  • Grabrov Potok  • Katoličko Selišće  • Kompator  • Ludinica  • Mala Ludina  • Mustafina Klada  • Okoli  • Ruškovica  • Velika Ludina  • Vidrenjak
Položaj gradskih ( ) i općinskih sjedišta ( ) na karti Sisačko-moslavačke županije

Geografija

uredi

Sisačko-moslavačka županija ima površinu od 4.463 km2, te je po površini među najvećim županijama u Republici Hrvatskoj i zauzima oko 7,9% kopnene teritorije Republike Hrvatske.

Sisačko-moslavačka županija graniči sa pet županija, a na jugu graniči sa susjednom državom Bosnom i Hercegovinom.

Granične županije su:

Stanovništvo

uredi
Broj stanovnika po popisima[1]
1857. 1869. 1880. 1890. 1900. 1910. 1921. 1931. 1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2001. 2011. 2021.
168.292 182.656 186.059 215.675 235.514 256.207 248.953 268.287 234.953 247.482 255.635 258.643 255.292 251.332 185.387 172.439 139.603
 
Starosna piramida Sisačko-moslavačke županije prema popisu stanovništva iz 2011. g.

Privreda

uredi

Centralnu Hrvatsku, kojoj pripada i prostor Sisačko - moslavačke županije određuje najveća gustoća industrijske izgrađenosti, zaposlenosti i proizvodnje, čiju osnovu čini industrijalizirani trougao Zagreb - Karlovac - Sisak na koji se nadovezuje nekoliko manjih industrijskih sistema i pojedinih industrijskih središta.

Kultura

uredi

Reference

uredi

Vanjski linkovi

uredi