Spisak općina u Hrvatskoj (M)

U ovom članku nalazi se spisak općina u Hrvatskoj, a čiji naziv počinje na slovo M. Ukupan broj općina je 27.

Općina Grb Površina Br. stanovnika Županija
Mače   27,88 km² 2.534 Krapinsko-zagorska
Magadenovac   112,00 km² 1.936 Osječko-baranjska
Majur   66,72 km² 1.185 Sisačko-moslavačka
Mala Subotica   34,36 km² 4.736 Međimurska
Mali Bukovec   37,28 km² 2.212 Varaždinska
Malinska-Dubašnica   76,68 km² 3.134 Primorsko-goranska
Marčana   131,00 km² 4.253 Istarska
Marija Bistrica   71,38 km² 5.976 Krapinsko-zagorska
Marija Gorica   17,20 km² 2.233 Zagrebačka
Marijanci   66,00 km² 2.405 Osječko-baranjska
Marina   108,80 km² 4.595 Splitsko-dalmatinska
Markušica 74,29 km² 2.555 Vukovarsko-srijemska
Martijanec   54,65 km² 3.843 Varaždinska
Martinska Ves   124,70 km² 3.488 Sisačko-moslavačka
Maruševec   50,15 km² 6.381 Varaždinska
Matulji   176,67 km² 11.246 Primorsko-goranska
Medulin   29,35 km² 6.481 Istarska
Mihovljan   24,43 km² 1.938 Krapinsko-zagorska
Mikleuš   35,29 km² 1.464 Virovitičko-podravska
Milna 35,00 km² 1.034 Splitsko-dalmatinska
Mljet   100,20 km² 1.088 Dubrovačko-neretvanska
Molve   46,53 km² 2.189 Koprivničko-križevačka
Mošćenička Draga   46,26 km² 1.535 Primorsko-goranska
Motovun   33,58 km² 1.004 Istarska
Mrkopalj   156,51 km² 1.214 Primorsko-goranska
Muć 210,80 km² 3.882 Splitsko-dalmatinska
Murter–Kornati   81,08 km² 2.044 Šibensko-kninska