Osječko-baranjska županija

Osječko-baranjska županija je županija (administrativno-teritorijalna jedinica) u Hrvatskoj.

Osječko-baranjska županija
Geografski položaj u Hrvatskoj
Geografski položaj u Hrvatskoj
Država Hrvatska
SjedišteOsijek
Vlada
 • ŽupanIvan Anušić
Površina
 • Ukupno4.155 km2
Stanovništvo 
 • Ukupno305.032
 • Gustoća73,41 /km2

Geografski položajUredi

Nalazi se na istoku Hrvatske, obuhvata krajeve oko donjeg toka rijeke Drave prije njenog ušća u Dunav kod Aljmaša, tj. cijelu hrvatsku Baranju i dio Slavonije koji gravitira gradu Osijeku.

HistorijaUredi

Županijska upravaUredi

Administrativna podjelaUredi

Županija je podijeljena na 7 gradova i 35 općina.

  • Gradovi:
Grad Grb Površina Br. stanovnika Naselja
Beli Manastir   55,00 km² 10.068 Beli Manastir  • Branjin Vrh  • Šećerana  • Šumarina
Belišće   69,00 km² 10.825 Belišće  • Bistrinci  • Bocanjevci  • Gat  • Gorica Valpovačka  • Kitišanci  • Tiborjanci  • Veliškovci  • Vinogradci
Donji Miholjac   134,63 km² 9.491 Donji Miholjac  • Golinci  • Miholjački Poreč  • Podgajci Podravski  • Radikovci  • Rakitovica  • Sveti Đurađ
Đakovo   170,00 km² 27.745 Budrovci  • Đakovo  • Đurđanci  • Ivanovci Đakovački  • Kuševac  • Novi Perkovci  • Piškorevci  • Selci Đakovački  • Široko Polje
Našice   203,00 km² 16.224 Brezik Našički  • Ceremošnjak  • Crna Klada  • Gradac Našički  • Granice  • Jelisavac  • Lađanska  • Lila  • Londžica  • Makloševac  • Markovac Našički  • Martin  • Našice  • Polubaše  • Ribnjak  • Rozmajerovac  • Velimirovac  • Vukojevci  • Zoljan
Osijek   170,00 km² 108.048 Brijest  • Briješće  • Josipovac  • Klisa  • Nemetin  • Osijek  • Podravlje  • Sarvaš  • Tenja  • Tvrđavica  • Višnjevac
Valpovo   143,00 km² 11.563 Harkanovci  • Ivanovci  • Ladimirevci  • Marjančaci  • Nard  • Šag  • Valpovo  • Zelčin
  • Općine:
Općina Grb Površina Br. stanovnika Naselja
Antunovac   57,00 km² 3.703 Antunovac  • Ivanovac
Bilje   344,00 km² 5.642 Bilje  • Kopačevo  • Kozjak  • Lug  • Podunavlje  • Tikveš  • Vardarac  • Zlatna Greda
Bizovac   101,00 km² 4.507 Bizovac  • Brođanci  • Cerovac  • Cret Bizovački  • Habjanovci  • Novaki Bizovački  • Samatovci  • Selci
Čeminac   72,00 km² 2.909 Čeminac  • Grabovac  • Kozarac  • Mitrovac  • Novi Čeminac
Čepin   106,00 km² 11.599 Beketinci  • Čepin  • Čepinski Martinci  • Čokadinci  • Livana
Darda   87,00 km² 6.908 Darda  • Mece  • Švajcarnica  • Uglješ
Donja Motičina   52,00 km² 1.652 Donja Motičina  • Gornja Motičina  • Seona
Draž   150,00 km² 2.767 Batina  • Draž  • Duboševica  • Gajić  • Podolje  • Topolje
Drenje   107,00 km² 2.700 Borovik  • Bračevci  • Bučje Gorjansko  • Drenje  • Kućanci Đakovački  • Mandićevac  • Paljevina  • Podgorje Bračevačko  • Potnjani  • Preslatinci  • Pridvorje  • Slatinik Drenjski
Đurđenovac   121,00 km² 6.750 Beljevina  • Bokšić  • Bokšić Lug  • Đurđenovac  • Gabrilovac  • Klokočevci  • Krčevina  • Ličko Novo Selo  • Lipine  • Našičko Novo Selo  • Pribiševci  • Sušine  • Šaptinovci  • Teodorovac
Erdut   158,00 km² 7.308 Aljmaš  • Bijelo Brdo  • Dalj  • Erdut
Ernestinovo 86,00 km² 2.189 Divoš  • Ernestinovo  • Laslovo
Feričanci   46,00 km² 2.134 Feričanci  • Gazije  • Valenovac  • Vučjak Feričanački
Gorjani   53,00 km² 1.591 Gorjani  • Tomašanci
Jagodnjak 105,00 km² 2.023 Bolman  • Jagodnjak  • Majške Međe  • Novi Bolman
Kneževi Vinogradi   248,00 km² 4.614 Jasenovac  • Kamenac  • Karanac  • Kneževi Vinogradi  • Kotlina  • Mirkovac  • Sokolovac  • Suza  • Zmajevac
Koška   122,00 km² 3.980 Andrijevac  • Branimirovac  • Breznica Našička  • Koška  • Ledenik  • Lug Subotički  • Niza  • Normanci  • Ordanja  • Topoline
Levanjska Varoš   136,00 km² 1.194 Borojevci  • Breznica Đakovačka  • Čenkovo  • Levanjska Varoš  • Majar  • Milinac  • Musić  • Ovčara  • Paučje  • Ratkov Dol  • Slobodna Vlast
Magadenovac   112,00 km² 1.936 Beničanci  • Kućanci  • Lacići  • Magadenovac  • Malinovac  • Šljivoševci
Marijanci   66,00 km² 2.405 Bočkinci  • Brezovica  • Čamagajevci  • Črnkovci  • Kunišinci  • Marijanci  • Marjanski Ivanovci
Petlovac   93,00 km² 2.405 Baranjsko Petrovo Selo  • Luč  • Novi Bezdan  • Novo Nevesinje  • Petlovac  • Sudaraž  • Širine  • Torjanci  • Zeleno Polje
Petrijevci   70,00 km² 2.870 Petrijevci  • Satnica
Podgorač   131,00 km² 2.877 Bijela Loza  • Budimci  • Kelešinka  • Kršinci  • Ostrošinci  • Podgorač  • Poganovci  • Razbojište  • Stipanovci
Podravska Moslavina   44,00 km² 1.202 Gezinci  • Krčenik  • Martinci Miholjački  • Podravska Moslavina
Popovac   60,00 km² 2.084 Branjina  • Kneževo  • Popovac
Punitovci   39,00 km² 1.803 Josipovac Punitovački  • Jurjevac Punitovački  • Krndija  • Punitovci
Satnica Đakovačka   45,00 km² 2.123 Gašinci  • Satnica Đakovačka
Semeljci   101,84 km² 4.362 Kešinci  • Koritna  • Mrzović  • Semeljci  • Vrbica
Strizivojna   36,00 km² 2.525 Merolino Sikirevačko  • Strizivojna
Šodolovci 78,00 km² 1.653 Ada  • Koprivna  • Palača  • Paulin Dvor  • Petrova Slatina  • Silaš  • Šodolovci
Trnava   83,00 km² 1.600 Dragotin  • Hrkanovci Đakovački  • Kondrić  • Lapovci  • Svetoblažje  • Trnava
Viljevo   93,00 km² 2.065 Blanje  • Bockovac  • Cret Viljevski  • Ivanovo  • Kapelna  • Krunoslavje  • Viljevo
Viškovci 44,00 km² 1.906 Forkuševci  • Viškovci  • Vučevci
Vladislavci 37,00 km² 1.882 Dopsin  • Hrastin  • Vladislavci
Vuka   24,50 km² 1.200 Hrastovac  • Lipovac Hrastinski  • Vuka

StanovništvoUredi

Broj stanovnika po popisima[1]
1857 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1931 1948 1953 1961 1971 1981 1991 2001 2011
146.505 166.970 164.425 189.075 209.709 231.107 232.713 263.024 280.670 294.376 328.965 351.164 356.470 367.193 330.506 305.032
 
Starosna piramida Osječko-baranjske županije prema popisu stanovništva iz 2011.

Prema popisu stanovništva iz 2001, na prostoru Osječko-baranjske županije živi 330.506 stanovnika što je 7,54% ukupnog broja stanovništva Hrvatske (treća najnaseljenijia županija nakon Grada Zagreba i Splitsko-dalmatinske županije).

83,89% stanovništva čine Hrvati, 8,73% Srbi, 2,96% Mađari dok 1,78% stanovništa čine ostali.

GeografijaUredi

Geografski smještaj županije jest (Osijek) 45º 32' sjeverne geografske širine i 18º 44' istočne geografske dužine. Nadmorska visina je 90 m iznad razine mora, a površina 4.152 km2

PrivredaUredi

KulturaUredi

ZnamenitostiUredi

UdruženjaUredi

IzviđačiUredi

  • Udruženje izviđača "Slavonski hrast" Osijek [1]
  • Odred izviđača "Iovallios" Valpovo [2]
  • Odred izviđača "Klasje" Đakovo
  • Savez izviđača Hrvatske [3]

ReferenceUredi

Vanjski linkoviUredi