Spisak državnih cesta u Hrvatskoj

spisak na Wikimediji

U Hrvatskoj, prema podacima iz 1999. godine, postoje 163 državnih cesta ukupne dužine od 7422,9 kilometara. Označene su jednocifrenim, dvocifrenim i trocifrenim brojevima, koji su ispisani i na malim tablama uz ceste i na autokartama. U izvoru, iz koga je preuzet ovaj spisak, ceste su označene samo brojevima, ali su u opisima cesta druge državne ceste označene slovom D + broj. Na taj su način označene i u Leksikonu naselja Hrvatske.[1]

D1-D9Uredi

 
D1 kod Slunja
 
D8 između Splita i Omiša
Broj ceste Opis ceste[1] Dužina ceste
  D1   GP Macelj   - Krapina - Zagreb - Karlovac - Gračac - Knin - Brnaze - Split (D8) 421,2 km
  D2   GP Dubrava Križovljanska   - Varaždin - Koprivnica - Virovitica - Našice - Osijek - Vukovar -   GP Ilok   347,9 km
  D3   GP Goričan   - Čakovec - Varaždin - Zagreb - Karlovac - Rijeka (D8) 218,4 km
  D5   GP Terezino Polje   - Virovitica - Veliki Zdenci - Daruvar - Okučani -   GP Stara Gradiška   123,1 km
  D6   GP Jurovski Brod   - Ribnik - Karlovac - Brezova Glava - Vojnić - Glina - Dvor -   GP Dvor   134,5 km
  D7   Duboševica   - Beli Manastir - Osijek - Đakovo -   GP Slavonski Šamac   115,2 km
  D8   GP Pasjak  - Šapjane - Rijeka - Zadar - Split -   GP Klek   -   GP Zaton Doli   - Dubrovnik -   GP Karasovići   643,8 km
  D9   GP Metković   - Opuzen - (D8) 10,9 km

D10-D75Uredi

Broj ceste Opis ceste [1] Dužina ceste
  D10   Sveta Helena   (A4) - Dubrava - Gradec - Križevci - Koprivnica -   GP Gola   86,4 km
  D12   Vrbovec 2 (D10) - Bjelovar - Virovitica -   GP Terezino Polje   86,5 km
  D20 Čakovec (D3) – PrelogDonja DubravaĐelekovecKoprivnica (D2) 50,4 km
  D22 D3 - Novi MarofKriževciSveti Ivan Žabno 42,7 km
  D23 Duga Resa (D3) – JosipdolŽuta LokvaSenj (D8) 103,9 km
  D24 Zabok (D1) – Zlatar BistricaDonja KonjščinaBudinščinaNovi MarofVaraždinske ToplicePoljanec (D2) 72,4 km
  D25 Korenica (D1) – BunićLički OsikGospićKarlobag (D8) 83,6 km
  D26   Dubrava (D10) - Čazma - Garešnica - Dežanovac - Daruvar (D5) 88,5 km
  D27 Gračac (D1) - Obrovac - Benkovac - Stankovci - D8 96,9 km
  D28   Gradec (D10) - Bjelovar - Veliki Zdenci (D5) 70,7 km
  D29 Novi Golubovec (D35) - Zlatar Bistrica - Marija Bistrica - Soblinec (D3) 49,8 km
  D30   Buzin   (A3) - Velika Gorica - Petrinja -   GP Hrvatska Kostajnica   83,1 km
  D31   Kosnica   (A3) Velika Gorica - Gornji Viduševac - D6 56,1 km
  D32   GP Prezid   - Delnice (D3) 49,7 km
  D33   GP Strmica   - Knin - Drniš -   Vidici (D8) 73,3 km
  D34 Slatina (D2) - Donji Miholjac - Josipovac (D2) 79,0 km
  D35 Varaždin (D2) - Lepoglava - Sveti Križ Začretje (D1) 46,0 km
  D36 Karlovac (D1) - Pokupsko - Sisak -   Popovača   (A3) 107,8 km
  D37 Sisak (D36) - Petrinja - Glina (D6) 34,4 km
  D38 Pakrac (D5) - Požega - Pleternica - Đakovo (D7) 120,7 km
  D39   GP Aržano - Cista Provo - rotor Šestanovac - Dubci (D8) 37,3 km
  D40   Sveti Kuzam   (A7) - D8 - luka Bakar (Zapad) 3,1 km
  D41   GP Gola   - Koprivnica - Križevci -   Vrbovec 1 (D10) 82,9 km
  D42 Vrbovsko (D3) - Ogulin - Josipdol - Plaški - Grabovac (Rakovica) (D1) 90,3 km
  D43 Đurđevac (D2) - Bjelovar - Čazma -   Ivanić Grad   (A3) 78,1 km
  D44   Nova Vas (Brtonigla)   (A9) - Ponte Porton - Buzet -   Lupoglav   (A8) 50,5 km
  D45 Veliki Zdenci - (D5) - Garešnica -   Kutina   (A3) 43,6 km
  D46 Đakovo D7 -Vinkovci -   GP Tovarnik   73,0 km
  D47 Lipik (D5) - Novska - Hrvatska Dubica - Hrvatska Kostajnica - Dvor (D6) 94,5 km
  D48   Baderna   (A9) - Pazin -   Rogovići   (A8) 20,8 km
  D49 Pleternica -   Lužani   (A3) 19,2 km
  D50 Žuta Lokva (D23) - Otočac - Gospić - Gračac (D40) 104,2 km
  D51 Gradište (Kutjevo) (D53) - Požega -   Nova Gradiška   (A3) 50,3 km
  D52 Špilnik (D50) - Korenica (D1) 41,1 km
  D53   GP Donji Miholjac   - Našice -   GP Slavonski Brod   91,6 km
  D54 Maslenica (D8) - Zaton Obrovački D27 13,5 km
  D55 Borovo (D2) - Vinkovci -   GP Županja   48,6 km
  D56 Drniš (D50) - Muć - Klis-Grlo (D1) 53,1 km
  D57 Vukovar (D2) - Orolik - Nijemci -   Lipovac   (A3) 36,1 km
  D58 Šibenik (luka) - Boraja - Trogir (D8) 43,0 km
  D59 Knin (D8) - Kistanje - Bribirske Mostine - Putičanje - Kapela (D8) 53,9 km
  D60 Brnaze (D1) - Trilj - Cista Provo - Imotski -   GP Donji Vinjani   66,1 km
  D62 Šestanovac (D39) - Zagvozd - Vrgorac - Kula Norinska - Metković (D9) 89,5 km
  D64 Pazin (D48) - Potpićan - Vozilići (D66) 26,9 km
  D66 Pula (D400) - Labin - Opatija - Matulji (D8) 90,1 km
  D69 Slatina (D2) - Ćeralije - Voćin - Novo Zvečevo - Kamenska (D38) 53,4 km
  D70 Omiš (D8) - Naklice - Gata -   Blato na Cetini   (A1) 21,6 km
  D72 Slavonski Brod: D53 - Svačićeva - I. G. Kovačića - N. Zrinskog (D423) 2,7 km
  D74 Đurmanec (D207) - Krapina - Bednja - Lepoglava (D35) 22,0 km
  D75 D200 - Savudrija - Umag - Novigrad - Poreč - Vrsar - Vrh Lima - Bale - Pula (D400) 101,7 km
 
Državna cesta D102 na otoku Krku te D104 koja trajektnom linijom povezuje ostrva Krk i Cres s državnim cestama D101 i D100 na ostrvu Cresu
 
Putna mreža u okolini Varaždina
 
Putna mreža u okolini Osijeka

D100-D128Uredi

Broj ceste Opis ceste [1] Dužina ceste
  D100 Porozina (trajektna luka) - Cres - Mali Lošinj (Ž5159) 80,5 km
  D101 D100 - Merag (trajektna luka) 10,9 km
  D102 Šmrika (D8) - Krk - Baška 48,3 km
  D103 D102 - Aerodrom Rijeka 1,7 km
  D104 D102- Valbiska (trajektna luka) 10,1 km
  D105 Lopar (trajektna luka) - Rab - Mišnjak (trajektna luka) 22,7 km
  D106 Žigljen (trajektna luka) - Novalja - Pag - Ražanac - Posedarje (D8) 73,8 km
  D109 Veli Rat - Savar - Sali 41,9 km
  D110 Muline (trajektna luka) - Ugljan - Tkon (trajektna luka) 41,6 km
  D111 Maslinica - Grohote - Stomorska 17,8 km
  D112 Rogač (trajektna luka) - D111 1,9 km
  D113 Supetar - Nerežišća - Sumartin (trajektna luka) 39,4 km
  D114 Milna - Sutivan - Supetar (D113) 18,8 km
  D115 Gornji Humac (D113) - Bol 11,4 km
  D116 Hvar - Milna - Stari Grad (trajektna luka) - Sućuraj 77,8 km
  D117 Komiža - Podhumlje - Vis 19,9 km
  D118 Vela Luka - Kapja - Dubovo - Korčula 43,5 km
  D119 Uble - Lastovo 9,5 km
  D120 Pomena - Polače - Sobra - Saplunara 42,9 km
  D121 Murter - Tisno - D8 14,0 km
  D123 Sobra (trajektna luka) - D120 1,1 km
  D124 Brbinj (trajektna luka) - Brbinj - D109 1,7 km
  D125 Zaglav (trajektna luka) - D109 1,1 km
  D126 Trogir (D315) - Arbanija - Slatine 8,3 km
  D128 Uvala Mikavica - Žirje (trajektna luka) 3,8 km

D200-D229Uredi

Broj ceste Opis ceste [1] Dužina ceste
  D200   GP Plovanija   - Buje -   Buje   (A9) 11,8 km
  D201   GP Požane   - Buzet (D44) 7,1 km
  D203   GP Brod na Kupi   - Delnice (D3) 11,2 km
  D204   GP Pribanjci   - Bosanci (D3) -   Bosiljevo 1   (A1) 6,3 km
  D205   GP Razvor   - Kumrovec - Klanjec - Gubaševo (D1) 24,6 km
  D206   GP Hum na Sutli   - Pregrada - Krapina (D1) 28,7 km
  D207 Hum na Sutli (D206) - Lupinjak - Đurmanec (D1) 14,5 km
  D208   GP Trnovec   - Nedelišće (D3) 6,9 km
  D209   GP Mursko Središće   - Šenkovec - Čakovec (D3) 17,3 km
  D210 Gola (D41) - Ždala - Molve - Virje (D2) 24,3 km
  D211   GP Baranjsko Petrovo Selo   - Baranjsko Petrovo Selo (D517) 2,0 km
  D212 D7 - Kneževi Vinogradi -   GP Batina   22,1 km
  D213 D2 -   GP Erdut   26,7 km
  D214 Županja (D55) - Gunja -   GP Gunja   28,8 km
  D216 Vojnić (D6) - Kolarić -   GP Maljevac   25,0 km
  D217 Ličko Petrovo Selo (D1) - Ličko Petrovo Selo   3,0 km
  D218   GP Užljebić   - Dobroselo - Mazin - D1 57,2 km
  D219 Gornji Muć (D56) - Sinj - Obrovac Sinjski -   GP Bili Brig   31,7 km
  D220   Bisko   (A1) - Čaporice (D60) - Trilj -   GP Kamensko   28,9 km
  D222   GP Mali Prolog   - D62 0,6 km
  D223   GP Gornji Brgat   - Dubac (D8) 4,6 km
  D224 Mošćenica (D37) - Blinjski Kut - Sunja - Panjani (D30) 34,2 km
  D225   GP Harmica   - Brdovec -   Zaprešić   (A2) 14,8 km
  D227   GP Banfi - Štrigova - Prekopa - Lopatinec - Šenkovec (D209) 19,4 km
  D228 Jurovski Brod (D6) - Kamanje - Ozalj - Karlovac (D1) 30,2 km
  D229 D206 - Mali Tabor - Luka Poljanska - Miljana - Kumrovec (D205) 25,6 km

D300-D315Uredi

Broj ceste Opis ceste [1] Dužina ceste
  D300 Umag (D75) -   Buje   (A9) 8,4 km
  D301 Novigrad (D75) - Bužinija -   Nova Vas   (A9) 5,8 km
  D302 Poreč (D75) -   Baderna   (A9) 10,0 km
  D303 Rovinj (D75) -   Kanfanar   (A9) 13,5 km
  D305 D32 - Čabar (Ž5031) 4,9 km
  D306 Vir - Nin - Zadar (Bili Brig) (D8) 27,5 km
  D307 Gubaševo (D1) - Oroslavje - Donja Stubica - Donja Stubica (D29) 23,8 km
  D310 Jastrebarsko (D1) -   Jastrebarsko   (A1) 3,7 km
  D312 D47 - Novska 1,8 km
  D313 Nova Gradiška - Rešetari (D51) 1,9 km
  D314 D2 - Orahovica 2,9 km
  D315 Trogir (D126) - Pantana (D409) 2,7 km

D400-D427Uredi

Broj ceste Opis ceste [1] Dužina ceste
  D400 Pula (D75) - Pula (trajektna luka) 1,6 km
  D401 D66 - Aerodrom Pula 1,6 km
  D402 D66 - Brestova (trajektna luka) 3,2 km
  D403   Škurinje   (A7) - Luka Rijeka (Zapad) 2,4 km
  D404 Rijeka (D8) - Luka Brajdica -   Draga   (A7) 4,0 km
  D405 Stinica (trajektna luka) - D8 3,8 km
  D406 D8 - Prizna (trajektna luka) 2,9 km
  D407 Zadar (trajektna luka) - Zadar (D8) 3,8 km
  D408 Aerodrom Zagreb - D30 1,0 km
  D409 Plano (D8) - Aerodrom Split 3,3 km
  D410 Split (trajektna luka) - Visoka (D8) 4,0 km
  D4101 Makarska zapad (D8) - Makarska (trajektna luka) - (D411) 1,5 km
  D412 Drvenik (D8) - Drvenik (trajektna luka) 0,3 km
  D413 Ploče (D8) - Luka Ploče 1,9 km
  D414 Orebić (trajektna luka) - Ston - Zaton Doli (D8) 64,7 km
  D415 Trpanj (trajektna luka) - Donja Banda (Državna cesta D414) 7,2 km
  D416 Prapratno (D414) - Prapratno (trajektna luka) 0,9 km
  D417 Riječno pristanište Osijek - D2 2,3 km
  D418 D2 - Aerodrom Osijek 2,5 km
  D420 Sustjepan (D8) - Luka Gruž 2,8 km
  D421 Most-Raša (D66) - Luka Bršica 3,6 km
  D422 Babindub (D424) - Aerodrom Zadar 3,9 km
  D423 Slavonski Brod: D514 - Luka Slavonski Brod 6,1 km
  D424 Zadar (Luka Gaženica) -   Zadar 2   (A1) 17,6 km
  D425 Mali Prolog (D62) - Karamatići -   Čeveljuša (D8) 17,6 km
  D427   Marčelji   (A7) - Viškovo -   Rujevica   (A7) 10,3 km

D500-D535Uredi

Broj ceste Opis ceste [1] Dužina ceste
  D500   Vranja   (A8) - Šušnjevica - Kršan (D64) 23,7 km
  D501 Gornje Jelenje (D3) -   Oštrovica   (A6) - Meja - Križišće - Šmrika (D8) 20,3 km
  D502 Zemunik Donji (D424) - Smilčić - Karin (D27) 17,3 km
  D503 Zapužane (D27) - Biograd na Moru (trajektna luka) 16,2 km
  D507 Valentinovo (D206) - Krapinske Toplice - Gubaševo (D205) 15,6 km
  D510   Umag   (A9) -   GP Kaštel   3,0 km
  D512 Makarska (D8) - Ravča (D62) 30,6 km
  D514 Slavonski Brod (D53) -   Slavonski Brod istok   (A3) 2,7 km
  D515 Našice (D53) - Đakovo (D7) 32,7 km
  D516 Karasovići (D8) -   GP Konfin   14,4 km
  D517 Beli Manastir (D7) - Belišće (D34) 27,4 km
  D518 Osijek (D2) - Jarmina (D46) 32,9 km
  D519 Dalj (D213) - Borovo (D2) 16,2 km
  D520   Babina Greda   (A3) - Slavonski Šamac (D7) 7,6 km
  D522 Udbina (D1) - Lovinac -   Gornja Ploča   (A1) 13,2 km
  D523 Šmrika (D8) - Križišće (D501) 3,0 km
  D525 Pleternica (D49) -   Slavonski Brod zapad   (A3) - Slavonski Brod (D53) 25,6 km
  D526   Varaždinske Toplice   (A4) - Varaždinske Toplice (D24) 1,2 km
  D528 Varaždin (D2) -   Varaždin   (A4) 2,4 km
  D530   Ludbreg   (A4) - Zamlaka (D2) 1,6 km
  D531   Vrpolje   (A1) - Šibenik (D58) 1,7 km
  D532 Baška Voda (D8) - Zagvozd (D62) 10,5 km
  D534 Budak (D25) -   Gospić   (A1) 2,4 km
  D535 Drvenik (D8) - Ravča (D62) 12,1 km

ReferenceUredi

  1. ^ a b c d e f g h Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture (10. 5. 2013). "Odluka o razvrstavanju javnih cesta". Narodne novine. Pristupljeno 25. 2. 2014. CS1 održavanje: nepreporučeni parametar (link)

LiteraturaUredi

  • Odluka o razvrstavanju javnih cesta u državne ceste, županijske ceste i lokalne ceste, Ministarstvo pomorstva, prometa i veza, Zagreb, 6. juli 1999.