Obrađivanje zemlje plugom

Plug je vrsta oruđa kojim se ore zemljište. Glavni dijelovi pluga su ralo, koje služi za vodoravno rezanje brazda; nož za okomito rezanje brazda; i daska za prevrtanje zdrobljene brazde.

HistorijaUredi

Plug se razvio iz ručnog rala i motike još u neolitu na području Mesopotamije. U 2. milenijumu se upotrebljavao u sjevernoj Italiji i južnoj Švedskoj, a u 1. milenijumu na čitavom području Sredozemlja, u istočnoj Evropi i Kini.

Amerika, južna Afrika, Australija i Okeanija nisu poznavale plug sve do evropske kolonizacije ovih oblasti. Prvi plugovi su bili izrađeni od drveta, a za vuču je služila stoka (volovi, bivoli, deve, jakovi, konji itd). Iako su već antički narodi okivali plugove, tek je 18. vijek donio značajan napredak u njihovoj konstrukciji. Pojedini dijelovi se zamjenjuju komadima od kovanog željeza. U 19. vijeku preovladavaju čelični plugovi fabričke proizvodnje, kod kojih se za vuču upotrebljavaju mašine. Danas se izrađuju jednobrazdni, dvobrazdni i višebrazdni plugovi koji se uglavnom koriste za traktorsku vuču. Osim ralastog pluga, upotrebljavaju se i tanjirasti kod kojih ulogu rala i noža obavljaju tanjirače sa oštrom ivicom.

Vanjski linkoviUredi