Parna mašina

toplotni motor koji obavlja mehanički rad koristeći paru kao radni fluid

Parna mašina je vrsta mašine u kojoj se nalazi motor koji pokreće para. Ona energiju pare (koja većinom nastaje od vode) pretvara u mehanički rad. Ovi motori su korišteni na lokomotivama ili parobrodima, ali i u tvornicama za pokretanje pumpi i unapređivanje proizvodnje. Bili su primarna snaga industrijske revolucije.

Parna mašina

Para koja opskrbljuje parni motor proizvodi se u bojleru. Voda u bojleru zagrije se da bi proizvela paru. Para koja izlazi pokreće lopatice turbine ili klipove, čiji se pokreti koriste za okretanje točkova ili pokretanje druge mašinerije. Za zagrijavanje vode u bojleru moguće je koristiti razna goriva, a najčešće drvo, ugalj ili ulje.