Bronza je naziv za veliki broj legura bakra, najčešće s kalajem, ali i s drugim elementima kao što su fosfor, mangan, aluminij i silicij. Izuzetak je legura sa cinkom koja se naziva mjed. Prije otkrića željeza, bronza je bila najvažniji metal, pa je historijski period bronzano doba i dobilo naziv prema njoj.

Komadi bronze

Također pogledajte uredi