Ministarstvo zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine

Ministarstvo zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine ili Federalno ministarstvo zdravstva jedno je od 16 ministarstava u sastavu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, nadležno za zdravstveni sistem u tom entitetu. Sjedište se nalazi u Titovoj ulici u Sarajevu, dok se na njegovom čelu trenutno nalazi Nediljko Rimac (HDZ 1990).

Ministarstvo zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine
DržavaEntitet
SjedišteSarajevo
Zaposleni37 (2016)
Budžet37,13 miliona KM (2016)[1]
MinistarNediljko Rimac (HDZ 1990)
Veb-sajtfmoh.gov.ba

Historija

uredi

Godine 1992, nakon sticanja nezavisnosti Republike Bosne i Hercegovine od Socijalističke federativne republike Jugoslavije (SFRJ), osnovano je Ministarstvo zdravstva Republike Bosne i Hercegovine, a za ministra je tada imenovan Mustafa Beganović.[2]

Nakon rata u Bosni i Hercegovini i potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma 1995. godine, a s obzirom na ustavne nadležnosti, nadležnost nad zdravstvom dodijeljena je entitetimaFederaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj – nakon čega su formirana entitetska ministarstva zdravstva, dok je u Federaciji Bosne i Hercegovine oblast zdravstva dodatno podijeljena na kantone.

Nadležnosti

uredi

Glavna osoba u Federalnom ministarstvu zdravstva je ministar ili ministrica zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine, koji ima pravo na jednog sekretara i pet pomoćnika.[3]

Rad ministarstva je regulisan sljedećim zakonima:

 • Zakon o zdravstvenoj zaštiti
 • Zakon o zdravstvenom osiguranju
 • Zakon o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata
 • Zakon o krvi i krvnim sastojcima
 • Zakon o transplantaciji organa i tkiva u svrhu liječenja
 • Zakon o liječništvu
 • Zakon o stomatološkoj djelatnosti
 • Zakon o sestrinstvu i primaljstvu
 • Zakon o evidencijama u oblasti zdravstva
 • Zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima
 • Zakon o lijekovima
 • Zakon o apotekarskoj djelatnosti
 • Zakon o zaštiti stanovnika od zaraznih bolesti
 • Zakon o zaštiti stanovnika s duševnim smetnjama
 • Zakon o sistemu poboljšanja kvalitete, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu
 • Zakon o ograničenoj upotrebi duhanskih prerađevina
 • Zakon o zdravstvenoj ispravnosti živežnih namirnica i predmeta opće upotrebe
 • Zakon o prometu otrova
 • Zakon o radijacijskoj i nuklearnoj sigurnosti u Bosni i Hercegovini

Ministarstvo je nadležno za vršenje upravnih, stručnih i drugih poslova utvrđenim zakonom koji se odnose na oblasti Federacije Bosne i Hercegovine u zdravstvu. U sastavu federalnog ministarstva zdravstva se nalazi Centar za transplantacijsku medicinu.

Organizacija

uredi

Ministarstvo zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine sastoji se od sljedećih organizacionih jedinica:[4]

 • Kabinet ministra
 • Sektor za analitiku, plan i upravljanje resursima u zdravstvu
 • Sektor za javno zdravlje, monitoring i evaluaciju
 • Sektor za farmaciju
 • Sektor za opće i pravne poslove
 • Sektor za finansije i zdravstveno osiguranje
 • Sektor za implementaciju projekata
 • Sektor za međunarodnu saradnju i koordinaciju razvoja

Spisak ministara

uredi
Ministar Stranka Početak mandata Kraj mandata
Božo Ljubić[5] HDZ BiH 23. 6. 1994. 12. 3. 2001.
Željko Milanović[6] NHI 12. 3. 2001. 14. 2. 2003.
Tomo Lukić[7] HDZ BiH 14. 2. 2003. 2. 9. 2005.
Vjekoslav Mandić HDZ BiH 27. 9. 2005. 30. 3. 2007.
Safet Omerović[8][9] SBiH 30. 3. 2007. 17. 3. 2011.
Rusmir Mesihović[10] SDP BiH 17. 3. 2011. 15. 1. 2015.
Vjekoslav Mandić[11] HDZ BiH 31. 3. 2015. 7. 10. 2021.
Nediljko Rimac[11] HDZ 1990 28. 4. 2023. trenutno

Reference

uredi
 1. ^ "Izvještj o finansijskoj reviziji federalnog ministarstva zdravstva za 2016. godinu". vrifbih.ba. Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine. 15. 6. 2017. Pristupljeno 15. 4. 2018.[mrtav link]
 2. ^ Šarenkapa (22. 5. 2017). "Institucije BiH u periodu 1992-1996: Ko su bili članovi Predsjedništva, premijeri i ministri RBiH". faktor.ba. Simurg Media. Pristupljeno 29. 4. 2018.
 3. ^ "Ministarstvo zdravstva". fbihvlada.gov.ba. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Pristupljeno 29. 4. 2018.
 4. ^ "Organizacija i djelokrug rada Federalnog ministarstva zdravstva". fmoh.gov.ba. Federalno ministarstvo zdravstva. Pristupljeno 29. 4. 2018.
 5. ^ "Vlada Federacije BiH u mandatnom periodu/razdoblju 1998-2000". fbihvlada.gov.ba. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Pristupljeno 29. 4. 2018.
 6. ^ "Vlada Federacije BiH u mandatnom periodu/razdoblju 2001-2003". fbihvlada.gov.ba. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Pristupljeno 24. 2. 2018.
 7. ^ "Vlada Federacije BiH u mandatnom periodu/razdoblju 2003-2006". fbihvlada.gov.ba. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Pristupljeno 29. 4. 2018.
 8. ^ "Konstituiranje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u mandatnom periodu/razdoblju 2007-2009". fbihvlada.gov.ba. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Pristupljeno 29. 4. 2018.
 9. ^ "Vlada Federacije BiH u mandatnom periodu/razdoblju 2009-2011". fbihvlada.gov.ba. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Pristupljeno 29. 4. 2018.
 10. ^ "Konstituiranje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine". fbihvlada.gov.ba. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Pristupljeno 29. 4. 2018.
 11. ^ a b "Sastav Vlade Federacije Bosne i Hercegovine". fbihvlada.gov.ba. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Pristupljeno 29. 4. 2018.

Vanjski linkovi

uredi