Ministarstvo prometa i komunikacija Federacije Bosne i Hercegovine

Ministarstvo prometa i komunikacija Federacije Bosne i Hercegovine ili Federalno ministarstvo prometa i komunikacija (skraćeno FMPiK) jedno je od 16 ministarstava u sastavu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, nadležno za prometnu i komunikacijsku infrastrukturu u tom entitetu. Sjedište ministarstva se nalazi u ulici Braće Fejića u Mostaru, a na njegovom čelu trenutno se nalazi Andrijana Katić (HDZ BiH).

Ministarstvo prometa i komunikacija Federacije Bosne i Hercegovine
DržavaEntitet
SjedišteMostar
Budžet31,43 miliona KM (2016) [1]
MinistarAndrijana Katić (HDZ BiH)
Veb-sajtfmpik.gov.ba

Historija

uredi

Nakon sticanja nezavisnosti Bosne i Hercegovine od Socijalističke federativne republike Jugoslavije (SFRJ) 1992. godine, osnovano je ministarstvo za saobraćaj Republike Bosne i Hercegovine, a za ministra je tada imenovan Tomislav Krstičević.

Stvaranjem entiteta u Bosni i Hercegovini nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma 1995. godine, s obzirom na ustavne nadležnosti, nadležnost nad dijelom prometne i komunikacijske infrastrukture je dodijeljena entitetima, nakon čega su formirani ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske te ministarstvo prometa i komunikacija Federacije BiH.

Nadležnosti

uredi

Na čelu Ministarstva prometa i komunikacija je ministar ili ministrica, koji ima pravo na jednog sekretara i osam pomoćnika. Nadležnosti ministarstva su regulisana zakonom o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave.

U resornoj nadležnosti se nalaze Autoceste Federacije BiH, BH Telecom, HT Eronet, Ceste FBiH, Željeznice FBiH, BH Pošta, HP Mostar te međunarodni aerodromi u Mostaru, Sarajevu i Tuzli.

Djelokrug

uredi

Ministarstvo prometa i komunikacija Federacije BiH vrši upravne, stručne i druge poslove utvrđene zakonom koji se odnosi na ostvarivanje nadležnosti Federacije BiH u oblasti prometa i komunikacija, koje obuhvataju:

 • putni promet i javni putevi
 • željeznički promet
 • zračni promet
 • riječni promet
 • jezerski promet
 • kontrolu letenja
 • telekomunikaciju i poštu osim uspostavljanja i funkcionisanja međuentitetskih i međunarodnih uređaja
 • inspektorski nadzor nad javnim putevima te putnim, željezničkim, zračnim, riječnim, jezerskim i pomorskim prometom.

Organizacija

uredi

Ministarstvo prometa i komunikacija Federacije Bosne i Hercegovine se sastoji od sljedećih organizacionih jedinica:

 • Kabinet ministra
 • Sektor za pravnih i općih poslova
 • Sektor za upravljanje i koordinaciju sredstava za razvoj

Spisak ministara

uredi
Ministar Stranka Početak mandata Kraj mandata
Ibrahim Koluder SDA 23. 6. 1994. 30. 1. 1996.
Rasim Gačanović SDA 31. 1. 1996. 12. 12. 1998.
Besim Mehmedić[2] SBiH 12. 12. 1998. 14. 2. 2003.
Neždad Branković[3] SDA 14. 2. 2003. 30. 3. 2007.
Nail Šećkanović[4][5] SDA 30. 3. 2007. 17. 3. 2011.
Enver Bijedić [6] SDP BiH 17. 3. 2011. 31. 3. 2015.
Denis Lasić[7] HDZ BiH 31. 3. 2015. 28. 4. 2023.
Andrijana Katić[7] HDZ BiH 28. 4. 2023. trenutno

Reference

uredi
 1. ^ "Izvještj o finansijskoj reviziji federalnog ministarstva prometa i komunikacija". vrifbih.ba. Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine. juni 2017. Arhivirano s originala, 26. 11. 2020. Pristupljeno 7. 4. 2018.
 2. ^ "Konstituiranje Vlade Federacije BiH u mandatnom periodu/razdoblju 1998-2000". fbihvlada.gov.ba. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Pristupljeno 7. 4. 2018.
 3. ^ "Konstituiranje Vlade Federacije BiH u mandatnom periodu/razdoblju 2003-2006". fbihvlada.gov.ba. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Pristupljeno 7. 4. 2018.
 4. ^ "Konstituiranje Vlade Federacije BiH u mandatnom periodu/razdoblju 2007-2009". fbihvlada.gov.ba. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Pristupljeno 7. 4. 2018.
 5. ^ "Konstituiranje Vlade Federacije BiH u mandatnom periodu/razdoblju 2009-2011". fbihvlada.gov.ba. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Pristupljeno 7. 4. 2018.
 6. ^ "Konstituiranje Vlade Federacije BiH u mandatnom periodu/razdoblju 2011-2015". fbihvlada.gov.ba. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Pristupljeno 7. 4. 2018.
 7. ^ a b "Sastav Vlade Federacije Bosne i Hercegovine". fbihvlada.gov.ba. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Pristupljeno 7. 4. 2018.

Vanjski linkovi

uredi