Ministarstvo prometa i komunikacija Federacije Bosne i Hercegovine

Ministarstvo prometa i komunikacija Federacije Bosne i Hercegovine ili Federalno ministarstvo prometa i komunikacija (skraćeno FMPiK) jedno je od 16 ministarstava u sastavu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, nadležno za prometnu i komunikacijsku infrastrukturu u tom entitetu. Sjedište ministarstva se nalazi u ulici Braće Fejića u Mostaru, a na njegovom čelu trenutno se nalazi Denis Lasić (HDZ BiH).

Ministarstvo prometa i komunikacija Federacije Bosne i Hercegovine
Državni nivoEntitet
SjedišteMostar
MinistarDenis Lasić (HDZ BiH)
Budžet31,43 miliona KM (2016) [1]
Sajtfmpik.gov.ba

HistorijaUredi

Nakon sticanja nezavisnosti Bosne i Hercegovine od Socijalističke federativne republike Jugoslavije (SFRJ) 1992. godine, osnovano je ministarstvo za saobraćaj Republike Bosne i Hercegovine, a za ministra je tada imenovan Tomislav Krstičević.

Stvaranjem entiteta u Bosni i Hercegovini nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma 1995. godine, s obzirom na ustavne nadležnosti, nadležnost nad dijelom prometne i komunikacijske infrastrukture je dodijeljena entitetima, nakon čega su formirani ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske te ministarstvo prometa i komunikacija Federacije BiH.

NadležnostiUredi

Na čelu Ministarstva prometa i komunikacija je ministar ili ministrica, koji ima pravo na jednog sekretara i osam pomoćnika. Nadležnosti ministarstva su regulisana zakonom o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave.

U resornoj nadležnosti se nalaze Autoceste Federacije BiH, BH Telecom, HT Eronet, Ceste FBiH, Željeznice FBiH, BH Pošta, HP Mostar te međunarodni aerodromi u Mostaru, Sarajevu i Tuzli.

DjelokrugUredi

Ministarstvo prometa i komunikacija Federacije BiH vrši upravne, stručne i druge poslove utvrđene zakonom koji se odnosi na ostvarivanje nadležnosti Federacije BiH u oblasti prometa i komunikacija, koje obuhvataju:

 • putni promet i javni putevi
 • željeznički promet
 • zračni promet
 • riječni promet
 • jezerski promet
 • kontrolu letenja
 • telekomunikaciju i poštu osim uspostavljanja i funkcionisanja međuentitetskih i međunarodnih uređaja
 • inspektorski nadzor nad javnim putevima te putnim, željezničkim, zračnim, riječnim, jezerskim i pomorskim prometom.

OrganizacijaUredi

Ministarstvo prometa i komunikacija Federacije Bosne i Hercegovine se sastoji od sljedećih organizacionih jedinica:

 • Kabinet ministra
 • Sektor za pravnih i općih poslova
 • Sektor za upravljanje i koordinaciju sredstava za razvoj

Spisak ministaraUredi

Ministar Stranka Početak mandata Kraj mandata
Besim Mehmedić[2] SBiH 12. 12. 1998. 14. 2. 2003.
Neždad Branković[3] SDA 14. 2. 2003. 30. 3. 2007.
Nail Šećkanović[4][5] SDA 30. 3. 2007. 17. 3. 2011.
Enver Bijedić [6] SDP BiH 17. 3. 2011. 31. 3. 2015.
Denis Lasić[7] HDZ BiH 31. 3. 2015. trenutno

ReferenceUredi

 1. ^ "Izvještj o finansijskoj reviziji federalnog ministarstva prometa i komunikacija". vrifbih.ba. Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine. juni 2017. Arhivirano s originala, 26. 11. 2020. Pristupljeno 7. 4. 2018. CS1 održavanje: nepreporučeni parametar (link)
 2. ^ "Konstituiranje Vlade Federacije BiH u mandatnom periodu/razdoblju 1998-2000". fbihvlada.gov.ba. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Pristupljeno 7. 4. 2018. CS1 održavanje: nepreporučeni parametar (link)
 3. ^ "Konstituiranje Vlade Federacije BiH u mandatnom periodu/razdoblju 2003-2006". fbihvlada.gov.ba. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Pristupljeno 7. 4. 2018. CS1 održavanje: nepreporučeni parametar (link)
 4. ^ "Konstituiranje Vlade Federacije BiH u mandatnom periodu/razdoblju 2007-2009". fbihvlada.gov.ba. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Pristupljeno 7. 4. 2018. CS1 održavanje: nepreporučeni parametar (link)
 5. ^ "Konstituiranje Vlade Federacije BiH u mandatnom periodu/razdoblju 2009-2011". fbihvlada.gov.ba. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Pristupljeno 7. 4. 2018. CS1 održavanje: nepreporučeni parametar (link)
 6. ^ "Konstituiranje Vlade Federacije BiH u mandatnom periodu/razdoblju 2011-2015". fbihvlada.gov.ba. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Pristupljeno 7. 4. 2018. CS1 održavanje: nepreporučeni parametar (link)
 7. ^ "Sastav Vlade Federacije Bosne i Hercegovine". fbihvlada.gov.ba. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Pristupljeno 7. 4. 2018. CS1 održavanje: nepreporučeni parametar (link)

Vanjski linkoviUredi