Esad Kurtović, (1965), bosanskohercegovački historičar, medievalista.

Esad Kurtović
Rođenje (1965-04-01) 1. april 1965 (59 godina)
Bosanska Krupa, SFRJ
NacionalnostBošnjak
Zanimanjehistoričar

Esad Kurtović rođen je u Arapuši kod Bosanske Krupe. U rodnom mjestu završio je osnovnu školu, a srednju školu u Bosanskoj Krupi. Studij historije završio je na Odsjeku za historiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu 1990 diplomiravši sa temom Dubrovačke kolonije u srednjovjekovnoj Srbiji. Radio je u osnovnim i srednjim školama u Bosanskoj Krupi 1990-1992. Od 1994. radi na Odsjeku za historiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Na istom Fakultetu odbranio je 2000. magistarski rad pod nazivom: Ulaganje novca na dobit u konavoskom krugu, a 6. septembra 2006. doktorsku tezu pod nazivom: Sandalj Hranić Kosača i njegovo vrijeme. U zvanje docenta izabran je 2007, u zvanje vanrednog profesora na oblasti Historija srednjeg vijeka izabran je 2012, a u zvanje redovnog profesora 2016. godine.[1]

Objavljivao je u skoro svim bosanskohercegovačkim časopisima, kao i u nekoliko međunarodnih, od kojih su najznačajniji: Prilozi Instituta za istoriju (Sarajevo), Bosna franciscana (Sarajevo), Hrvatska misao (Sarajevo), Godišnjak Bošnjačke zajednice kulture Preporod (Sarajevo), Znakovi vremena (Sarajevo), Godišnjak Centra za balkanološka ispitivanja ANUBiH (Sarajevo), Glasnik Zemaljskog muzeja BiH (Sarajevo), Most (Mostar), Hercegovina (Mostar), Naša škola (Sarajevo), Glasnik arhiva i Društva arhivskih radnika (Sarajevo), Radovi Filozofskog fakulteta (Sarajevo), Glasnik Rijaseta Islamske zajednice (Sarajevo), Almanah (Podgorica), Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku (Dubrovnik), Istorijski časopis (Beograd,Inicijal (Beograd).

Učestvovao je sa izlaganjima na nizu naučnih skupova. Član je Centra za balkanološka ispitivanja i redakcije časopisa Godišnjaka Centra za balkanološka ispitivanja, redakcije časopisa Godišnjaka Preporod i redakcije časopisa Inicijal. Bio je član redakcije časopisa Prilozi Instituta za istoriju. Urednik je drugog i trećeg broja Radova Filozofskog fakulteta u Sarajevu (Historija, Historija umjetnosti, Arheologija) (2012-2014). Bio je predsjednik Odsjeka za historiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu 2010-2014.

Predmeti interesovanja uredi

Ekonomska, društvena i politička historija srednjovjekovne Bosne; bibliografija i historiografija bosanskog srednjeg vijeka.

Projekti:

 • Likovi srednjovjekovne bosanske historije (1350-1500) (Federalno ministarstvo obrazovanja, 2007-2008);
 • Mjesto i uloga konja u historiji srednjovjekovne Bosne (Federalno ministarstvo obrazovanja, 2011-2012).

Posebna izdanja uredi

 • Bibliografija objavljenih izvora i literature o historiji srednjovjekovne Bosne 1978-2000, Sarajevo 2007. [2][mrtav link]
 • Veliki vojvoda bosanski Sandalj Hranić Kosača, Institut za istoriju, Studije i monografije, Knjiga 4, Sarajevo 2009, str. 526.[3]
 • Радосалићи – примјер 'једнократних презимена' средњега вијека, Историјски институт, Студије 2, Београд 2009, стр. 161. [4][mrtav link]
 • Из хисторије банкарства Босне и Дубровника у средњем вијеку (Улагање новца на добит), Историјски институт, Посебна издања, Књига 59, Београд 2010, стр. 173. [5][mrtav link]
 • Vlasi Bobani, Društvo za proučavanje srednjovjekovne bosanske historije, Posebna izdanja I, Monografije I, Sarajevo 2012, str. 162. [6][mrtav link]
 • Konj u srednjovjekovnoj Bosni, Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo 2014, str. 825. [7][mrtav link]
 • Izvori za historiju srednjovjekovne Bosne I/1-2 (Ispisi iz knjiga zaduženja Državnog arhiva u Dubrovniku 1365-1521), ANU BiH, Građa XXXI, CBI Knjiga 2, Sarajevo 2017, I/1 XII+481; I/2 483-969.
 • Iz povijesti dubrovačkoga zaleđa, Ogranak Matice hrvatske u Dubrovniku, Biblioteka Prošlost i sadašnjost 51, Dubrovnik 2018, str. 247.
 • Arhivska građa za historiju srednjovjekovne Bosne (Ispisi iz knjiga kancelarije Državnog arhiva u Dubrovniku 1341-1526), 1-3, Institut za historiju-JU Historijski arhiv Sarajevo, Sarajevo 2019, XVIII+1765 str.
 • Historija. Udžbenik sa historijskom čitankom za drugi razred gimnazije (koautor Samir Hajrulahović), Sarajevo 2007. [8][mrtav link]
 • Kratka historija srednjovjekovne Bosne, Autorsko izdanje, Sarajevo 2019 str. 156.
 • Ispisi građe za historiju srednjovjekovne Bosne (Lamenta de foris – Tužbe kaznenih djela učunjenih izvan grada, Svezak IV, 1419-1422, Državni arhiv Dubrovnik), Vlastito izdanje, Sarajevo 2020, 183 str.
 • Izvori za historiju srednjovjekovne Bosne (Ispisi iz knjiga notarijata Državnog arhiva u Dubrovniku 1370-1529), 1-3, (Koautor [Almir Peco], Univerzitet u Sarajevo-Institut za historiju - Bošnjački institut-Fondacija Adila Zulfikarpašića – Historijski arhiv Sarajevo, Sarajevo 2021, str. XXII+893.
 • Izvori za historiju srednjovjekovne Bosne (Ispisi iz knjiga miraza Državnog arhiva u Dubrovniku 1380-1506) Sarajevo, 2022, str. XXI + 113.

Članci, rasprave, prikazi i osvrti uredi

 1. 'Državni depozit' (Depozit banice Anke, Sandalja Hranića i Katarine u Dubrovniku 1406.-1413. godine), Prilozi Instituta za istoriju 28, Sarajevo, 1999, 57-103.
 2. Bibliografija radova Prof. Dr. Marka Šunjića, Prilozi Instituta za istoriju 28, Sarajevo, 1999, 297-301.
 3. Uz prepoznatljivo obilježje bosanskog srednjovjekovlja. Povelja Kulina bana (1189.-1999.), neiscrpna tema bosanskohercegovacke prošlosti, Naša škola XLVI/10, Sarajevo, 1999, 131-136. [9][mrtav link]
 4. Motivi Sandaljeve prodaje Konavala Dubrovčanima, Anali 38, Dubrovnik, 2000, 103-120.[10][mrtav link]
 5. Kretanje u depozitu Sandalja Hranića u Dubrovniku 1413.-1435.g., Hercegovina 11-12, Mostar, 2000, 29-53. [11][mrtav link]
 6. Historiografska literatura o srednjovjekovnoj Bosni objavljena u zemlji i inostranstvu 1980-1998., Historiografija o Bosni i Hercegovini 1980.-1998, Prilozi Instituta za istoriju 29, Sarajevo, 2000, 49-88. [12][mrtav link]
 7. Iz prosopografije Kosača (Jelena i Teodora), Most XXVI/130 (41), Mostar, 2000., 73-77. [13][mrtav link]
 8. Marko Vego na stranicama mostarske slobode. Povodom 25-godišnjice smrti, Most 128-129 (39-40), Mostar, 2000. [14][mrtav link]
 9. Bibliografija radova Dr. Pave Anđelića (1920.-1985.) (Povodom 80-godišnjice rođenja i 15-godišnjice smrti), Prilozi Instituta za istoriju 30, Sarajevo, 2001., str. 383-406; Glasnik Zemaljskog muzeja, n.s. A, sv. 48/49 (1996-2000), Sarajevo, 2001, 415-422. [15][mrtav link]
 10. Dubrovačko-ugarski pokušaji zatvaranja konavoskog kruga 1407.1415. godine, Hrvatska misao, br. 19-20, Sarajevo, 2001, 63-76.
 11. Bosanski velikaš u modernim bankarskim tokovima srednjovjekovlja, Godišnjak 1, Bošnjačka zajednica kulture Preporod, Sarajevo, 2001, 147-154. [16][mrtav link]
 12. Pavlovići u ulaganju novca na dobit u Dubrovniku, u: Земља Павловића – Средњи вијек и период турске владавине, Академија наука и умјетности Републике Српске, Научни скупови, књ. V, Одјељење друштвених наука, књ. 7, Бања Лука – Српско Сарајево, 2003, 211-234; Prilozi Instituta za istoriju 31, Sarajevo, 2002., str. 33-55. [17][mrtav link]
 13. Između Mostara i Sarajeva (Uz 75 godišnjicu rođenja i 4. godišnjicu smrti akademika Marka Šunjića), Most XXVII/151 (62), Mostar 2002, 80-82. [18][mrtav link]
 14. Finansijski problemi Sandalja Hranića kao razlog prodaje Konavla Dubrovčanima, Znakovi vremena, Broj 20, Sarajevo, ljeto 2003.
 15. Stjepan Vukčić Kosača u ulaganju novca na dobit u Dubrovniku, Hrvatska misao, br. 29, Sarajevo, 2003, 83-96.
 16. Noviji radovi na proučavanju prošlosti Konavala pod bosanskom vlašću, Posebna izdanja ANUBiH CXX, Odjeljenje društvenih nauka 36, Sarajevo 2003, 91-198. [19][mrtav link]
 17. Bibliografija Šefika Bešlagića (1908-1990.) (Djelo posvećeno izučavanju materijalne kulture), Hercegovina 15-16, Mostar 2003, 215-233. [20][mrtav link]
 18. O vremenu smrti Pribislava Pohvalića i njegovim nasljednicima, Radovi Filozofskog fakulteta u Sarajevu, knj. XIII, Sarajevo, 2004, 301-310. [21][mrtav link]
 19. Fragmenti o Milatovićima, Bosna Franciscana 21, Sarajevo, 2004, 222-246. [22][mrtav link]
 20. Neki pokazatelji o poslovanju Vuka Petkovića, trgovca iz Pljevalja, Almanah – časopis za proučavanje, prezentaciju i zaštitu kulturno-istorijske baštine Bošnjaka/Muslimana, 29-30, Podgorica, 2005, 235-241. [23][mrtav link]
 21. U spomen bosanskom Šlimanu (Međunarodni naučni skup posvećen arheologu i historičaru dr. Pavi Anđeliću), Most, 193 (104), Mostar, 2005.
 22. Pljačke i nasilja Dobrovojevića, ljudi vojvode Sandalja Hranića sa prostora Vrsinja, Godišnjak Centra za balkanološka ispitivanja, knj. 32, ANU BiH, Sarajevo, 2005, 269-289.
 23. Žabica, kao posjed kneza Vuka Hranića, nije bila u župi Žaba (Zažablje), Bosna Franciscana 22, Sarajevo, 2005, 161-172.
 24. Prilog bibliografiji radova o bosanskoj kraljici Katarini (1425-1478). (U povodu 580. obljetnice rođenja i 525. obljetnice smrti), Bosna Franciscana 22, Sarajevo, 2005, 201-211.
 25. Bibliografija Prof. Dr. Borisa Nilevića (1947-1999), Bosna Franciscana 24, Sarajevo, 2006, 113-122.
 26. Paralelna historiografija (O nekim devijacijama u historiografiji: Povodom knjige: Siniša Mišić, Humska zemlja u srednjem veku, Beograd: DBR International Publishing – Filozofski fakultet, Biblioteka Znamen, Knjiga 10, 1996); u: Prilozi Instituta za istoriju 35, Sarajevo, 2006, 171-199.
 27. Zlatarići, trgovci iz Goražda, Godišnjak Centra za balkanološka ispitivanja, knj. 33, ANU BiH, Sarajevo, 2006, 197-210.
 28. 'Slavni ljudi svoje vrste' - Stankovići vremena vojvode Sandalja Hranića Kosače, Med Srednjo Evropo in Sredozemljem, Vojetov zbornik, Ljubljana 2006, 395-413.
 29. Zaduživanja Radoja Dubjevića, trgovca iz Foče, Bosna franciscana 25, Sarajevo 2006, 181-190.
 30. Prilog historiji vlaha Gleđevića, Prilozi Instituta za istoriju 36, Sarajevo, 2007, 11-31.
 31. Dileme oko titule vojvode u srednjovjekovnoj Bosni, Godišnjak Centra za balkanološka ispitivanja, knj. 34, ANU BiH, Sarajevo, 2007, 243-261.
 32. ‘Borba’ za istinsku recenziju (O životu i djelu Marka Vega), Bosna franciscana XVI/29, Sarajevo 2008, 91-115.
 33. Јелена Хранић у банкарским пословањима у Дубровнику и Котору, Зборник за историју Босне и Херцеговине 5, Београд 2008, 89-113.
 34. Iz historije vlaha Pliščića, Godišnjak ANU BiH XXXVII, Centar za balkanološka ispitivanja 35, Sarajevo 2008, 219-244.
 35. Дубравчићи, власи Угарци са подручја Љубомира, Историјски часопис LVII, Београд 2008, 107-122.
 36. Smail Balić kao interpretator predosmanske bosanske historije, „Smail Balić. Vordenker eines europäischen Islam – Mislilac evropskog islama“, facultas.wuv, Wien 2009, 37-43.
 37. Bišće i Blagaj u doba vojvode Sandalja Hranića Kosače, Zbornik radova Naučni skup 'Prirodno-graditeljska cjelina blagajske tekije i vrela Bune' 10.05. 2007. godine, Medžlis islamske zajednice Mostar, Mostar 2009, 34-54.
 38. Bosanski vojvoda Sandalj Hranić Kosača i Svetodmitarski dohodak 1396. i 1397. godine, Prilozi Instituta za historiju 38, Sarajevo 2009, 41-60.
 39. Sandalj Hranić, Hrvatski biografski leksikon 7 (Kam-Ko), Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb 2009, 661-662.
 40. Vlasi Nenkovići, Godišnjak ANU BiH XXXVIII, Centar za balkanološka ispitivanja 36, Sarajevo 2009, 153-164. [24][mrtav link]
 41. Posljednji Pavlovići u naučnom opusu Borisa Nilevića, Historijska traganja 5, Sarajevo 2010, 155-164.
 42. Bišće i Blagaj u doba vojvode Sandalja Hranića Kosače, Radovi Filozofskog fakulteta u Sarajevu XIV/1 (Historija, Historija umjetnosti, Arheologija), Sarajevo 2010, 127-147.
 43. Posjed Kosača na otoku Šipanu, „Spomenica akademika Marka Šunjića (1927-1998)“, Filozofski fakultet, Sarajevo 2010, 221-231.
 44. Doberko Marinić, poslanik bosanskog kralja Stjepana Tomaša, „Stoljeća Kraljeve Sutjeske. Zbornik radova”, Naučni skup 'Stoljeća Kraljeve Sutjeske', Kraljeva Sutjeska, 17. i 18. listopada 2008, Franjevački samostan Kraljeva Sutjeska – Kulturno-povijesni instutut Bosne Srebrene Sarajevo, Kraljeva Sutjeska-Sarajevo 2010, 91-104. [25][mrtav link]
 45. Iz historije pčelarstva u srednjem vijeku (Košnice, pčele i med na uzgoju i u pljačkama u Dubrovniku i dubrovačkom zaleđu), Prilozi Instituta za istoriju 39, Sarajevo 2010, 11-30. [26][mrtav link]
 46. Selo Grebci u Popovu u srednjem vijeku, Radovi Filozofskog fakulteta u Sarajevu XIV-XV, Sarajevo, 2010, 341-365. [27][mrtav link]
 47. Dobrašinovići iz Vrsinja (Datiranje natpisa na stećku Vukašina Dobrašinovića iz Konjskog kod Trebinja), Godišnjak Centra za balkanološka ispitivanja ANU BiH 39, Sarajevo 2010, 163-171. [28][mrtav link]
 48. Četiri bosanska Sokola (koautor Emir O. Filipović), Pregled LII/1, Sarajevo 2011, 83-114. [29][mrtav link]
 49. Četiri bosanska Sokola (koautor Emir O. Filipović), Gračanički glasnik XVI/32, Gračanica novembar 2011, 201-222.
 50. Iz historije Kreševa u srednjem vijeku (Radoje Kristić Kozoje), Prilozi Instituta za istoriju 40, Sarajevo 2011, 23-54. [30][mrtav link]
 51. Iz historije sokolarstva u dubrovačkom zaleđu u srednjem vijeku (Uzgoj ptica za lov i lov pticama), Istraživanja 6, Mostar 2011, 37-56.
 52. Seniori hercegovačkih vlaha, „Hum i Hercegovina kroz povijest. Zbornik radova s međunarodnoga naučnog skupa održanog u Mostaru 5. i 6. studenoga 2009”, Hrvatski institut za povijest, Zagreb 2011, 647-695. [31]
 53. Iz historije vlaha Predojevića, Godišnjak CBI 40, Sarajevo 2011, 243-254.[32][mrtav link]
 54. Monte lapidoso - Kameno brdo, „Spomenica Sime Ćirkovića“, Istorijski institut, Zbornik radova 25, Beograd 2011, 195-209. [33][mrtav link]
 55. Iz historije trebinjskog kraja u srednjem vijeku, Godišnjak XI, BZK Preporod, Sarajevo 2011, 279-301. [34][mrtav link]
 56. Iz historije odgoja i obrazovanja u Dubrovniku i dubrovačkom zaleđu (Učenje dobrih običaja, manira i pismenosti), Radovi Filozofskog fakulteta u Sarajevu XVI/2 (Historija, Historija umjetnosti, Arheologija), Sarajevo 2012, 185-193. [35][mrtav link]
 57. Prilog kontekstualizaciji i dataciji stećaka u Starom Slanom kod Trebinja, Godišnjak CBI 41, Sarajevo 2012, 211-218. [36][mrtav link]
 58. Radič Miobratović, mercator de Cerniza: (1467-1506), Godišnjak BZK Preporod XII, Sarajevo 2012, 295-306. [37][mrtav link]
 59. Najmljeno dojenje i odgoj napuštene djece u Dubrovniku i dubrovačkom zaleđu u razvijenom srednjem vijeku, Prilozi 41, Sarajevo 2012, 225-237. [38][mrtav link]
 60. „Ad usum boni pasculatoris et boni viri“ (Uzgoj konja u dubrovačkom zaleđu kroz prizmu ugovora o uzgoju), Spomenica Ibrahima Karabegovića, Institut za istoriju, Posebna izdanja, Knjiga 10, Sarajevo 2013, 35-68. [39][mrtav link]
 61. Vlasi i stećci, Radovi 16, Filozofski fakultet, Sarajevo 2013, 79-88. [40][mrtav link]
 62. Ivankovići – prvi po imenu poznati stanovnici Kaknja, Bosna franciscana 38, Sarajevo 2013, 203-209. [41][mrtav link]
 63. Magarci u dubrovačkom zaleđu, Inicijal 1, Beograd 2013, 137-159. [42][mrtav link]
 64. Iz historije Bitunje u srednjem vijeku (Povodom 610. godišnjice prvog spomena u pisanim izvorima), Godišnjak CBI 43, Sarajevo 2014, 185-194. [43][mrtav link]
 65. Sudbina Pavlovića u odnosima Bosne i Osmanlija, „Пад Босанског краљевства 1463. године“, Историјски институт Београд-Филозофски факултет Сарајево-Филозофски факултет Бања Лука, Зборник радова 29, Београд – Сарајево – Бања Лука, 2015, 9-28.
 66. Trgovci Prače u knjigama zaduženja 1369-1524. godine, Građa Arhiva Bosne i Hercegovine 6-7 (2014-2015), Sarajevo 2015, 109-154.
 67. Najmljeno dojenje i odgoj malodobne djece u Dubrovniku i dubrovačkom zaleđu u razvijenom srednjem vijeku, „Žene u srednjovjekovnoj Bosni – zbornik radova“, Stanak, Sarajevo 2015, 225-242.
 68. Hrebeljanovići, Balićievići i ostali fočanski trgovci u periodu 1469-1524. godine, „Зборник радова у част академику Десанки Ковачевић-Којић“, АНУ РС, Бања Лука 2015, 327-372.
 69. Vlasi Drobnjaci i stećci (Crtica o Nikoli Raškoviću i njegovim nasljednicima), Godišnjak CBI 44, Sarajevo 2015, 303-316.
 70. Prvi spomeni Višegrada i Kuknja u srednjem vijeku, Radovi Filozofskog fakulteta u Sarajevu 4 (Historija, Historija umjetnosti, Arheologija), Sarajevo 2016, 99-117.
 71. Historijska kontekstualizacija stećaka, Godišnjak BZK Preporod 15, Sarajevo 2015, 445-457.
 72. Jamometići, „Споменица др Тибора Живковића“, Историјски институт, Зборник радова 32, Београд 2016, 315-334.
 73. Utvičići iz Foče (bosansko ili dubrovačko porijeklo?), Prilozi Instituta za historiju 45, Sarajevo 2016, 13-39.
 74. Iz historije Olova u srednjem vijeku, „Kulturno naslijeđe Olova i olovskog kraja. Zbornik radova“, Dani europskog naslijeđa 2016, Federalno ministarstvo kulture i športa, Sarajevo 2017, 13-80.
 75. Dubrovačka građa o Onogoštu u srednjem vijeku, Radovi Filozofskog fakulteta u Sarajevu 6 (Historija, Historija umjetnosti, Arheologija), Sarajevo 2019, 129-152.

Reference uredi

 1. ^ Održana 40. sjednica Senata Univerziteta u Sarajevu, 27. januar 2016. godine, [1]

Izvori i literatura uredi

 1. ... Bilješka o autorima: Esad Kurtović, Zeničke sveske 4, Zenica 2006;
 2. Esad Kurtović, „Spomenica 60. godišnjice Filozofskog fakulteta u Sarajevu (1950-2010)”, Filozofski fakultet, Sarajevo 2010, 139-140;
 3. Биљешка о аутору, „E. Kurtović, Из хисторије банкарства Босне и Дубровника у средњем вијеку (Улагање новца на добит)”, Историјски институт, Посебна издања, Књига 59, Београд 2010, 173;
 4. ... Promovirana knjiga Esada Kurtovića (O bankarstvu Bosne i Dubrovnika), Oslobođenje LXVIII/23136, Sarajevo 21.5. 2011, 17;
 5. ... Esad Kurtović, Glosar novih autora, Gračanički glasnik XVI/32, Gračanica novembar 2011, 239.
 6. Bibliografija radova Esada Kurtovića [44][mrtav link]