Srednja škola je trogodišnja ili četverogodišnja škola koju učenik pohađa nakon završene devetogodišnje osnovne škole.

Srednje škole se dijele na gimnazije, stručne škole i umjetničke škole. Gimnazije mogu biti opće, jezičke, klasične, prirodoslovne i matematičke; a obrazovanje u njima traje četiri godine. Stručne škole se dijele na četverogodišnje (tehničke, zdravstvene, privredne, poljoprivredne i dr.) i trogodišnje (industrijske, zanatske i dr.) škole. Umjetničke škole obrazuju učenike u području muzike, plesa, likovne umjetnosti i dizajna i školovanje u njima traje četiri godine. Osim ovih, postoje i srednje škole MUP-a, vojne škole i vjerske škole.