Demografija Bugojna

Po popisu stanovništva iz 1991. godine, općina Bugojno imala je 46.889 stanovnika, raspoređenih u 78 naselja.

Nacionalni sastav

uredi

Popis 1991.

uredi

ukupno: 46.889

Popis 1981.

uredi

ukupno: 39.969

Popis 1971.

uredi

ukupno: 31.856

Detaljan nacionalni sastav, Općina Bugojno - Popis 1991.

uredi
* nacionalnost ukupno
1. Bošnjaci 19.697
2. Hrvati 16.031
3. Srbi 8.673
4. Jugoslaveni 1.561
5. "Bosanci"/Bošnjaci 86
6. Crnogorci 66
7. Romi 46
8. "katolici" 24
9. Makedonci 17
10. Albanci 16
11. Slovenci 9
12. "pravoslavci" 5
13. Mađari 4
14. Nijemci 3
15. Ukrajinci 2
16. Italijani 2
17. Jevreji 2
18. Poljaci 1
19. Česi 0
20. "Hercegovci" 0
21. ostali 33
22. neopredijeljeni 119
23. nepoznato 492

Nacionalni sastav po naseljenim mjestima, 1991.

uredi

apsolutna etnička većina

uredi

[a]

  Hrvati
  Srbi

relativna etnička većina

uredi

[a]

  Hrvati
  Srbi
Narodnosni sastav stanovništva općine Bugojno, po naseljenim mjestima, prema popisu iz 1991.
naseljeno mjesto ukupno Muslimanii[a] Hrvati Srbi Jugoslaveni ostali
Alibegovići 566 348 197 9 11 1
Barbarići 6 0 0 6 0 0
Bašići 43 42 0 0 0 1
Bevrnjići 347 114 204 29 0 0
Bode 41 0 0 40 0 1
Brda 25 0 0 25 0 0
Bristovi 417 0 408 1 8 0
Brižina 111 0 0 110 0 1
Bugojno 22,641 6,878 6,836 6,809 1,449 669
Ceribašići 312 187 0 107 0 18
Crniče 470 86 375 2 3 4
Čardaci 28 0 0 28 0 0
Čavići 36 0 0 36 0 0
Donji Boganovci 184 0 184 0 0 0
Drvetine 292 134 130 17 9 2
Garačići 831 580 221 24 1 5
Glavice 702 679 17 1 3 2
Golo Brdo 316 180 126 2 3 5
Gornji Boganovci 111 75 34 0 0 2
Goruša 425 84 339 0 1 1
Gračanica 1,169 812 338 3 0 16
Gredine 48 0 23 23 2 0
Grgići 165 0 164 0 0 1
Hapstići 202 167 0 35 0 0
Harambašići 108 0 108 0 0 0
Hum 150 150 0 0 0 0
Humac 196 0 196 0 0 0
Ivica 86 86 0 0 0 0
Jagodići 3 0 0 3 0 0
Jazvenik 5 0 5 0 0 0
Kadirovina 32 0 0 32 0 0
Kandija 674 1 659 7 0 7
Karadže 1,097 881 194 7 8 7
Kopčić 1,163 530 205 391 9 28
Kordići 215 151 63 0 0 1
Koš 41 0 40 1 0 0
Kotezi 221 200 21 0 0 0
Kula 856 480 346 1 6 23
Kutlići 4 0 0 4 0 0
Lenđerovina 259 103 125 24 0 7
Lug 385 0 382 1 0 2
Ljubnić 560 466 90 0 1 3
Maslići 44 0 0 44 0 0
Medini 204 0 158 46 0 0
Milanovići 100 82 15 0 0 3
Mračaj 35 0 0 35 0 0
Nuhići 8 8 0 0 0 0
Odžak 523 351 166 0 0 6
Okolište 4 0 4 0 0 0
Pavice 331 323 5 0 1 2
Pirići 253 207 46 0 0 0
Planinica 164 158 0 0 6 0
Podripci 262 191 60 1 4 6
Poriče 726 555 115 41 6 9
Potočani 44 0 0 44 0 0
Prijaci 192 0 74 117 0 1
Rosulje 334 0 325 9 0 0
Rovna 708 707 0 0 1 0
Sabljari 70 0 0 70 0 0
Seferovići 192 143 45 0 4 0
Servani 104 68 0 36 0 0
Skrte 56 56 0 0 0 0
Stojići 81 0 4 75 1 1
Stolac 9 0 0 9 0 0
Šići 441 4 419 2 1 15
Šušljići 15 0 0 15 0 0
Trge 19 0 0 19 0 0
Udurlije 747 28 697 6 5 11
Vedro Polje 191 0 9 173 0 9
Vesela 1,587 1,197 263 100 12 15
Vileši 328 307 0 17 2 2
Vrbanja 643 394 241 3 3 2
Vrpeć 419 240 173 0 0 6
Vučipolje 1,000 232 709 33 1 25
Zanesovići 473 346 121 0 0 6
Zlavast 481 330 151 0 0 0
Zlokuće 109 109 0 0 0 0
Ždralovići 449 247 201 0 0 1
ukupno 46,889 19,697 16,031 8,673 1,561 927

Napomene

uredi
  1. ^ a b c d e f Naziv Muslimani za narod koristio se u SFRJ od 1974. godine. Od 1992. godine u Bosni i Hercegovini je prihvaćen naziv Bošnjaci.