Slovenci

južnoslavenski narod

Slovenci su indoevropski južnoslavenski narod koji danas većinom živi u Sloveniji (oko 2 miliona), te u Tržaškoj, Goriškoj i Videmskoj pokrajini, u sjeverozapadnoj Italiji (oko 100.000), u južnoj Austriji (oko 50.000), Hrvatskoj (25.000) i Mađarskoj (oko 6000).

Slovenci spadaju u grupu potomaka Južnih Slavena i njihov maternji jezik je slovenski (slovenščina).

Historija

uredi

Pod pritiskom Avara preci Slovenaca doselili su se do kraja 6. vijeka iz pradomovine iza Karpata na područje gornjeg Podravlja i Posavlja, Posočju te u Donjoj Panoniji do Balatona. Oformirala se kneževina Karantanija i u 8. vijeku borila protiv Avara i Franaka, ali je ipak pala pod franačku vlast.

U početku su ih zvali Sclavi, Sclavini ili Winidi u njemačkom govornom području. Velik dio historije Slovenci su proveli pod vladavinom Habsburške monarhije, odnosno Austro-Ugarske. U 19. i 20. vijeku slovenski narod definitivno se oformirao, ali je jedan velik dio germaniziran na području Koruške i Štajerske. 1918. Slovenija se pridužila Jugoslaviji, a 1991. prvi je put stekla nezavisnost.