2. milenij

milenij
Milenij:

| 1. milenij | 2. milenij | 3. milenij  

Vijekovi:

11. vijek | 12. vijek | 13. vijek | 14. vijek | 15. vijek | 16. vijek | 17. vijek | 18. vijek | 19. vijek | 20. vijek

2. milenij je bio period od hiljadu godina, koji je započeo 1. januara 1001. godine, i završio 31. decembra 2000., obuhvatajući Razvijeni srednji vijek, Renesansu, Rano moderno doba, doba Kolonijalizma, industrijalizaciju, uspon država nacija, i kulminira u 20-tom vijeku sa uticajem nauke, širokog obrazovanja, univerzalne zdravstvene zaštite i vakcinacije u mogim državama.

Novi SvijetAmerička RevolucijaFrancuska RevolucijaCrna SmrtNapoleon BonaparteTelefonAvionSlijetanje na MjesecAtomska bombaSijalicaGutenbergova Biblija
Sa lijeva, u smjeru kazaljke sata: 1492, Christopher Columbus; Američka Revolucija; Francuska Revolucija; Atomska bomba iz Drugog svjetskog rata; Alternativni izvor svjetlosti, Sijalica; Po prvi put je ljudsko biće koračalo po Mjesecu u 1969. tokom Apollo 11 misije; Avion postaje najviše korišteni vid transporta u vazduhu; Napoleon Bonaparte, u ranom 19. vijeku, utiče na Francusku i Evropu, ekspanzionizmom i modernizacijom; Alexander Graham Bell-ov telefon; U 1348., Crna Smrt ubija preko 100 miliona ljudi širom svijeta, i u preko polovine Evrope, za samo dvije godine. (Pozadina: Dio iz Gutenbergove Biblije, prva odštampana knjiga, u 1450-tim)

Pregled

uredi

Za 2. milenijum su karakteristične demografske, ekonomske, političke i kulturne promjene koje su po svojoj brzini i dalekosežnosti nadmašile promjene u ranijim periodima pisane historijr, a koje su se po svojoj brzini posebno intenzivirale pred sam kraj perioda, odnosno u 20. vijeku. Taj se fenomen obično tumače razvojem tehnologije, prije svega u područjima koja se nazivaju Zapadnim svijetom.

U prvim vijekovima je po svojoj razvijenosti istočnom hemisferom dominirale islamska, indijska i kineska civilizacija, da bi kriza evropskog društva i civilizacije (dijelom izazvana epidemijom Crne smrti, a dijelom efektima tzv. Malog ledenog doba) potakla preispitivanje dotadašnjeg feudalnog sistema i dominacije Rimokatoličke crkve, odnosno početak Renesanse i stvaranja začetaka kapitalističkog sistema. Uvođenje naučne metode je potaklo razvoj i širenje tehnologije, bilo transportne, koja je evropskim istraživačima, a kasnije državama omogućila da u Dobu otkrića stvore prve stalne veze sa zapadnom hemisferom i počnu kolonizirati, a pronalazak štamparske mašine je omogućio brže širenje novih ideja. Organizirana u suparničke države na nacionalnom principu, Evropa je zahvaljujući industrijskoj revoluciju stekla ekonomsku i vojnu prednost nad drugim dijelovima, koja je narušena tek zahvaljujući svjetskim ratovima u 20. vijeku kada je tehnologija također prvi put dovela do mogućnosti da se čovječanstvo uništi u nuklearnom ratu.

Stanovništvo svijeta se u prvih sedam vijekova 2. milenijuma udvostručilo (od 310 miliona 1000. do oko 600 miliona 1700.), da bi se u sljedeća tri vijeka udeseterostručilo (6 milijardi 2000. godine).

Vanjski linkovi

uredi