Šefik Bešlagić

bosanskohercegovački kulturni historičar

Šefik Bešlagić (Gornja Tuzla, 6. april 1908 – Sarajevo, 19. novembar 1990) bio je bosanskohercegovački kulturni historičar.

Šefikov otac Agan bio je učitelj, a majka Devleta, rođena Mulalić, domaćica. Osnovnu školu završio je u Doboju, nižu gimnaziju u Tuzli, a Učiteljsku školu u Sarajevu 1928. Bio je učitelj u Žeravcu kod Dervente i u Gračanici u periodu od 1929. do 1935. Pohađao je Višu pedagošku školu Zagrebu na umjetničkoj grupi predmeta od 1935. do 1937, gdje je i diplomirao. Kao nastavnik građanskih škola radio je u Drnišu, Konjicu i Tuzli u periodu od 1938. do 1943. Od 1943. Bešlagić je u partizanima na raznim dužnostima (komandant bataljona Tuzlanskog odreda, komandant mjesta u Gornjoj Tuzli i Gračanici, saobraćajni ofcir III korpusne vojne oblasti, okružni organ Zemaljske komisije za ispitivanje zločina okupatora i njihovih pomagača). Imao je čin kapetana I klase. Za doprinos antifašističkoj borbi nagrađen je sa više odlikovanja i priznanja. U toku rata odlikovan je Ordenom za hrabrost i Ordenom zasluga za narod III reda, a poslije rata Ordenom rada II reda i Ordenom zasluga za narod sa srebrnom zvijezdom.

Poslije Drugog svjetskog rata, Bešlagić je povjerenik Sreskog, Okružnog i Oblasnog odbora u Doboju i Tuzli. Obavljao je funkciju direktora Gimnazije u Doboju (1947.-1949.) Bio je inspektor u Ministarstvu prosvjete i Ministarstvu za nauku i kulturu Narodne republike Bosne i Hercegovine do 1952. Na mjestu direktora Zemaljskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirodnih rijetkosti/Zavoda za zaštitu spomenika kulture Bosne i Hercegovine je u periodu od 1952. do 1967, kada po vlastitoj želji, odlazi u penziju. Više godina je urednik časopisa Naše starine, u kojemu je podrobno opisao spomenike u dolini Neretve (područje Jablaničkog jezera), Raškoj Gori i Drežnici, te na Kupreškom i Duvanjskom polju.

Bešlagić se konstantno usavršavao. Vanredno je studirao na Filozofskom fakultetu Beogradu od 1949. do 1950. Godine 1955. dobio je zvanje stručnog saradnika, 1959. zvanje savjetnika, a 1961. zvanje višeg stručnog saradnika. Za naučni rad u proučavanju materijalne kulture Bosne i Hercegovine nagrađivan je visokim priznanjima svoga vremena, Dvadesetsedmojulskom nagradom Bosne i Hercegovine za 1972. i nagradom ‘Veselin Masleša’ za naučnoistraživački rad. Dobitnik je Plakete grada Sarajeva, Plakete grada Doboja i Povelje Turističkog saveza Bosne i Hercegovine. Bio je predsjednik Društva konzervatora Jugoslavije. Sahranjen je na gradskom groblju Bare u Sarajevu.

Preokupacija Bešlagićevog interesa je kamen, djelo ljudskog stvaralaštva u kamenu. To su stećci, nišani, stolice i korita, pretežno nadgrobni spomenici, ali i natpisi, načini zrade, simbolika ukrašavanja, pripadnost, rasprostranjenost, evidentiranje, konzerviranje, zaštita i upotrebna vrijednost kamena. Višegodišnja tematska specijaliziranost rezultirala je ostvarenjima koja ga svrstavaju među najpoznatije historičare materijalne kulture Bosne i Hercegovine. Bešlagić se zalagao za zaštitu materijalnih spomenika kao integralne kulturne baštine Bosne i Hercegovine. Najveći domet ostvario je obimnim kataloškim pregledom stećaka iz 1971. i sintezom o stećcima iz 1982.

Djela uredi

Literatura o životu i djelu Šefika Bešlagića uredi

 • Esad Kurtović, Bibliografija Šefika Bešlagića (1908-1990.) (Djelo posvećeno izučavanju materijalne kulture), Hercegovina 15-16, Mostar 2003, 215-233. [1][mrtav link]
 • Admira Fejzagić, Tajne stećaka, (Razgovor sa Šefikom Bešlagićem, dobitnikom ovogodišnje nagrade SOUR “Veselin Masleša” za naučnoistraživački rad), Oslobođenje 41/12942, Sarajevo 2.7. 1984, 6.
 • Zdravko Kajmaković, Bešlagić Šefik, “Likovna enciklopedija Jugoslavije 1, (A-J)”, JLZ Miroslav Krleža, Zagreb 1984, 119.
 • Nada Miletić, Bešlagić Šefik, AL BiH, Tom I, ZM, Sarajevo 1988, 62.
 • Smail Tihić, Bešlagić Šefik, EJ 1, JLZ, 2. izdanje, Zagreb 1980, 613-614.
 • Đuro Tošić, Bešlagić Šefik, “Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)”, Knowledge, Beograd 1997, 278-279.
 • ... Bešlagić Šefik, “Hrvatski leksikon I (A-K)”, Naklada Leksikon i Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb 1996, 92.
 • ... Bešlagić Šefik, “Hrvatski opći leksikon (A-Ž)”, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb 1996, 93.
 • Naše starine, [2]
 • Epitaf neumornom istraživaču, [3]
 • Šefik Bešlagić i stećci [4]

Reference uredi

 1. ^ "Šefik Bešlagić: Uređenje nekropole stećaka u Boljunima" (PDF). komisija za nacionalne spomenike. Pristupljeno 9. 10. 2022.
 2. ^ "Šefik Bešlagić: Stećci u Gornjem Hrasnu" (PDF). Sarajevo: Veselin Masleša, 1971. Pristupljeno 9. 2. 2022.
 3. ^ "Šefik Bešlagić: Stećci u Opličićima" (PDF). www.fmks.gov.ba. Pristupljeno 9. 10. 2022.
 4. ^ "Šefik Bešlagić: LJUBINJE — SREDNJOVJEKOVNI NADGROBNI SPOMENICI" (PDF). Pristupljeno 9. 2. 2017.
 5. ^ "Šefik Bešlagić: Kataloško topografski pregled". Internet archive. Pristupljeno 9. 2. 2022.
 6. ^ "Šefik Bešlagić: Kataloško topografski pregled". "Veselin Masleša", 1971, Sarajevo. Pristupljeno 9. 2. 2022.
 7. ^ "Šefik Bešlagić: Nišani XV i XVI vijeka u Bosni i Hercegovini". "Veselin Masleša", 1971, Sarajevo. Pristupljeno 9. 2. 2022.
 8. ^ "Šefik Bešlagić: Stećci – kultura i umjetnost". "Veselin Masleša", 1971, Sarajevo. Pristupljeno 9. 2. 2022.
 9. ^ "Šefik Bešlagić: Stećci – kultura i umjetnost". Internet archive. Pristupljeno 9. 2. 2022.
 10. ^ "Šefik Bešlagić: Kamene Stolice Srednjovjekovne Bosne I Hercegovine". ANUBiH, Sarajevo, 1985. Pristupljeno 9. 2. 2022.
 11. ^ "Šefik Bešlagić: Leksikon stećaka". Svjetlost, Sarajevo, 2004. Pristupljeno 9. 2. 2022.