Prirodni kamen je tradicionalni građevinski materijal koji se danas, kao i u prošlosti, najčešće koristi na dva osnovna načina:

  • u vidu većih ili manjih komada različitog stepena obrade koji su namijenjeni za zidanje, oblaganje zidova, popločavanje, izradu gornjih slojeva kolovoza (kamena kaldrma, kocka) i sl, i
  • u obliku prirodno ili vještački usitnjenog materijala rastresite strukture agregata (granulata) koji se primjenjuje za razne vrste nasipanja, za izradu zastora na željezničkim prugama, za izradu kolovoznih konstrukcija na putevima, ulicama i aerodromima, a također i kao agregat za spravljanje različitih vrsta betona.
Kameni zid

Hemijska, fizička, fizičko-mehanička i ostala svojstva građevinskog kamena uglavnom odgovaraju svojstvima stijenske mase od koje je taj kamen dobijen, pri čemu odlučujući uticaj na mnoge od ovih karakteristika imaju mineraloški sastav stijene i uslovi njenog formiranja.

Proučavanjem stijena bavi se nauka petrologija, a pod pojmom stijene u općem slučaju podrazumijeva se prirodni mineralni agregat određenog sastava, strukture i teksture koji predstavlja proizvod različitih geoloških procesa. Sve stijene su, dakle, sačinjene od određenih minerala, a minerali predstavljaju fizički i hemijski homogena tijela nastala u zemljinoj kori kao rezultat određenih hemizama i fizičkih dejstava. Najveći broj minerala je u čvrstom agregatnom stanju i odlikuje se kristalnom građom. Mada u prirodi postoji preko 2000 različitih minerala, sa aspekta građevinarstva značajan je samo jedan manji broj. To su upravo oni minerali koji su najviše zastupljeni u stijenama od kojih se dobija građevinski kamen. Jedna od najbitnijih karakteristika minerala, a to znači i kamenih materijala u širem smislu riječi, je tvrdoća. Ona se definira putem Mosove skale tvrdoće.

U zavisnosti od uslova formiranja, stijene se dijele na tri osnovne genetske grupe:

  1. magmatske stijene (eruptivne dubinske i površinske) – nastale tokom procesa kristalizacije prirodnog silikatnog rastopa magme;
  2. sedimentne – stvorene na površini zemljine kore na bazi produkata raspada izvjesnih stijenskih masa
  3. metamorfne stijene – dobijene kao proizvod prekristalizacije i prilagođavanja pojedinih stijena izmijenjenim fizičko-hemijskim uslovima

Vanjski linkovi uredi