Gimnazija je tip srednje škole. Riječ "γυμνασιον" (gymnasion) u antičkoj grčkoj je značila mjesto za psihičko i intelektualno školovanje mladića. U Bosni i Hercegovini gimnazija traje 4 godine, gdje se upisuju učenici poslije 8 (po novom sistemu 9) godina osnovne škole, školovanje završavaju sa maturom. Završavanjem školovanja u gimnaziji učenik ne dobija zvanje, već je gimnazija kao opšteobrazovna škola prelazni stepen na fakultete i visoke škole.