Wikipedia:Korisnički šabloni/Programiranje

OpćenitoUredi

Code
Šablon
{{Korisnik programer}}
prog Ova osoba je programer.{{Korisnik programer-1}}
prog-1 Ova osoba je početnik u programiranju.{{Korisnik programer-2}}
prog-2 Ova osoba je srednji programer.{{Korisnik programer-3}}
prog-3 Ova osoba je napredni programer.{{Korisnik programer-4}}
prog-4 Ova osoba je stručnjak u programiranju.C programski jezikUredi

Code
Šablon
{{Korisnik programer C}}
C Ova osoba programira u C programskom jeziku.{{Korisnik programer C-1}}
C-1 Ova osoba je početnik u programiranju u C programskom jeziku.{{Korisnik programer C-2}}
C-2 Ova osoba je srednji programer u C programskom jeziku.{{Korisnik programer C-3}}
C-3 Ova osoba je napredni programer u C programskom jeziku.{{Korisnik programer C-4}}
C-4 Ova osoba je expert u programiranju u C programskom jeziku.C++ programski jezikUredi

Code
Šablon
{{Korisnik programer C++}}
C++ Ova osoba programira u C++ programskom jeziku.{{Korisnik programer C++-1}}
C++-1 Ova osoba je početnik u programiranju u C++ programskom jeziku.{{Korisnik programer C++-2}}
C++-2 Ova osoba je srednji programer u C++ programskom jeziku.{{Korisnik programer C++-3}}
C++-3 Ova osoba je napredni programer u C++ programskom jeziku.{{Korisnik programer C++-4}}
C++-4 Ova osoba je expert u programiranju u C++ programskom jeziku.Java programski jezikUredi

Code
Šablon
{{Korisnik programer Java}}
  System.out.println("Ovaj korisnik programira u Javi");Pascal programski jezikUredi

Code
Šablon
{{Korisnik programer Pascal}}
pas Ova osoba zna programirati u Pascal programskom jeziku.PHPUredi

Code
Šablon
{{Korisnik programer PHP}}
  Ova osoba programira u PHP programskom jeziku.Python programski jezikUredi

Code
Šablon
{{Korisnik programer Python}}
  Ova osoba programira u Python programskom jeziku.OstaloUredi