Kategorija:Šumarstvo

Šumarstvo je nauka koja se bavi izučavanjem šuma i načinima upravljanja šumama i drugim povezanim prirodnim bogatstvima.