Savremena filozofija

UvodUredi

Sa Hegelovom filozofijom se završava kontinuitet novovjekovne filozofije i od tada govorimo o savremenoj filozofiji. Pod pojmom "savremeno" misli se na ono što odgovara biti vremena u kome živimo, a ne samo ono što je novo, što nastaje baš sada.

Bitne karakteristike savremene filozofije:

 • Započinje odnosom prema Hegelovoj filozofiji
 • Ima veliki broj pravaca
 • Nema jedinstvenog filozofskog sistema
 • Okreće se ka čovjeku i njegovim egzistencijalnim problemima

PodjelaUredi

Filozofija 19. VijekaUredi

Marksistička filozofijaUredi

 1. Karl Marx
 2. Friedrich Engels

IracionalizamUredi

 1. Arthur Schopenhauer
 2. Friedrich Nietzsche
 3. Sören Kierkegaard
 4. Henri Bergson

PozitivizamUredi

 1. John Stuart Mill
 2. Auguste Comte
 3. Herbert Spencer

PragmatizamUredi

 1. John Dewey
 2. Charles Peirce
 3. William James

Filozofija 20. VijekaUredi

Fenomenologija i EgzistencijalizamUredi

 1. Edmund Husserl
 2. Max Scheler
 3. Jean-Paul Sartre
 4. Karl Jaspers
 5. Martin Heidegger

PostmodernizamUredi

 1. Jacques Derrida
 2. Michel Foucault
 3. Gilles Deleuze
 4. Slavoj Žižek
 5. Jean Baudrillard
 6. Jean-Francois Lyotard

Analitička filozofijaUredi

 1. Friedrich Ludwig Gottlob Frege
 2. Bertrand Russell
 3. Ludwig Wittgenstein
 4. Rudolf Carnap
 5. Willard Van Orman Quine
 6. Carl Popper
 7. Saul Kripke
 8. Thomas Nagel
 9. Alfred North Whitehead

Frankfurtska školaUredi

 1. Walter Benjamin
 2. Theodor Adorno
 3. Herbert Marcuse
 4. Jurgen Habermas
 5. Max Horkheimer

Razni filozofiUredi

 1. Ralph Emerson (američki transcendentalist)
 2. Ernst Bloch
 3. Albert Schweitzer
 4. Bernard-Henri Lévy
 5. Muhamed Filipović
 6. Fernando Savater
 7. George Boole
 8. Hrvoje Jurić
 9. Tomáš Masaryk
 10. Charles Babbage
 11. Noam Chomsky
 12. Benedetto Croce

Također pogledajteUredi