Postmoderna je književni pokret koji se javlja nakon modernizma i modernističkih pravaca, a traje do kasnog 20. vijeka. Jedini umjetnički pokret koji se javlja iza postmoderne je konceptualna umjetnost.

Većina autora smatra da postmodernistički pokret počinje nakon drugog svjetskog rata, iako mnogi za datum njegovog početka uzimaju i smrti dva modernistička pisca Virginie Woolf i Jamesa Joyca. U ovom periodu su osjećaju uticaji atomskog bombardovanja, Holokausta, borbe za osnovna ljudska prava i kompjuterske tehnologije

Kao i moderna umjetnost i postmodernizam se zasniva na unutrašnjem svijetu likova. Međutim, ne zasniva se na njihovom unutrašnjem sukobu, nego na svojevoljno razrušenim i samokritičnim likovima koje u svojim romanima opisuju Vladimir Nabokov, Vladimir Sorokin, John Fowles, John Barth, Thomas Pynchon, Kathy Acker, Dave Eggers, Giannina Braschi, Salman Rushdie, i Julian Barnes.

Književnost ove epohe ne stoji nasuprot modernizma, nego je ustvari njen produžetak prvenstveno po stilu koji je sada samosvjestan i ironičan. Modernistička težnja da se opiše unutrašnjost lika koji je u ratu sa samim sobom više ne postoji, ali su likovi sada posrednici i sudije koje nam ukazuju na korijene postmodernističke misli.