Poslanici u islamu

odabrane osobe koje su ljudima donosili Allahove savjete i upute
(Preusmjereno sa Poslanici Islama)

Poslanici (arapski رسول – "resul"), po učenju islama, jesu odabrani ljudi, koji su, po Allahovom nalogu, ljudima donosili Allahove savjete i upute o tome, kako trebaju proživjeti ovozemaljski život. Svi poslanici su ujedno bili i vjerovjesnici (arapski نبی – "nebijj"). Razlika između poslanika i vjerovjesnika je u tome što je poslanicima došla Objava u vidu posebnog vjerozakona (knjige) koji su bili dužni obznaniti ljudima, a vjerovjesnici su, po Božijem nalogu, obznanjivali i obnavljali prijašnje zakone.[1] Prvi poslanik bio je ujedno i prvi čovjek na Zemlji, a zvao se Adem.

Poslanici kroz historiju

uredi

U hadisu se prenosi da je Ebu-Zerr, ashab Muhammedov, jedne prilike upitao Muhammeda: "Allahov poslaniče, koliko je bilo vjerovjesnika?", pa je odgovorio: "124.000." Zatim ga je upitao: "Allahov Poslaniče, a koliko ih je poslanika?", pa je odgovorio: "313." "Allahov Poslaniče, ko je bio prvi od njih?", upitao je. "Adem", odgovorio je. "A, je li on i vjerovjesnik i poslanik?" "Allah ga je Svojom rukom stvorio i u njega dušu udahnuo nakon što ga je oblikovao".

U Kur'anu je (prema mnogim mufesirima, između ostalog i Ibn Kesira) spomenuto 25 poslanika i vjerovjesnika a to su: Adem, Idris, Nuh, Hud, Salih, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Jakub, Jusuf, Ejjub, Šuajb, Musa, Harun, Davud, Sulejman, Ilijas, El'jese, Junus, Zulkifl, Zekerijja, Jahja, Isa i Muhammed. Ukupan broj vjerovjenika i poslanika koji su kroz historiju poslani čovječanstvu nije poznat jer su u Kur'anu spomenuti samo neki, o čemu se kaže:

Mi objavljujemo tebi kao što smo objavljivali Nuhu i vjerovjesnicima poslije njega, a objavljivali smo Ibrahimu, i Ismailu, i Ishaku, i Jakubu i unucima, i Isau, i Ejjubu, i Junusu, i Harunu, i Sulejmanu, a Davudu smo dali Zebur
i (poslali smo) poslanike o kojima smo ti prije kazivali i poslanike o kojima ti nismo kazivali. A Allah je sigurno s Musaom razgovarao

– Kur'an, sura En-Nisa, 163. i 164. ajet[2]

Za Zul-Karnejna, Lukmana i Uzejra se ne može pouzdano utvridi da li su poslanici ili dobri ljudi. U 36. poglavlju drugog toma knjige "Mektubat Ma'sumijje" navodi se da je i Hidr bio Poslanik.

Kur'an, kao i dosta hadisa, navodi Ibrahima kao jednog od najodabranijih poslanika:

 • "...A Allah je uzeo Ibrahima za prijatelja" (En-Nisa, 125)

U poznatom hadisu o Israu i Mi'radžu spominje se da je Muhammed vidio neke poslanike na određenoj nebeskoj sferi.

Najodabraniji poslanici

uredi

Među ove poslanike ("Ulul-'azm"), prema jednom hadisu, spadaju petorica:

Osim istaknute strpljivosti i postojanosti, na šta je ukazano i u Kur'anu, njihova je osobenost to što je svaki od njih imao poseban šerijat, a poslanici koji su im bili savremenici ili oni koji bi dolazili nakon njih slijedili bi njihov šerijat sve dok sljedeći od ulul-‘azma ne bi došao kao poslanik, s novim šerijatom.

Moguće je da u isto vrijeme žive i djeluju dva poslanika, kao što je Lut bio Ibrahimov savremenik ili kao što je Harun s Musaom postao poslanik te kao što je Jahja živio za vrijeme Isaa.

Tabelarni pregled

uredi
Allahovi poslanici spomenuti u Kur'anu
Ime Vjerovjesnik Poslanik Imam (vođa) Knjiga Narod kojem je poslan Vjerozakon
Adem
Idris  [3]
Nuh  [4]  [5] "Nuhov narod"[6]  [7]
Hud  [8] Ad[9]
Salih  [10] Zikr[11] Semud[12]
Ibrahim  [13]  [14]  [15] Ibrahimovi suhufi (listovi, svesci)[16] Ibrahimov narod[17]  [7]
Lut  [4]  [18] Lutov narod[19]
Ismail  [20]  [20]
Ishak  [21]  [22]
Ja'kub  [21]  [22]
Jusuf  [4]
Ejjub  [4]
Šuajb  [23] Medjen[24]
Musa  [25]  [25] Tevrat[26] Izraelićani[27]  [7]
Harun  [28]
Davud  [4] Zebur[29] (Psalmi)
Sulejman  [4]
Ilijas  [4]  [30] Ilijasov narod[31]
El-Jese'  [4]
Junus  [4]  [32] Junusov narod[33]
Zulkifl
Zekerijja  [4]
Jahja  [34]
Isa  [35]  [36] Indžil[37] (Evanđelje) Jevreji[38]  [7]
Muhammed  [39]  [39] Kur'an[40] Cijelo čovječanstvo[41]  [7]

Literatura

uredi

Reference

uredi
 1. ^ Kazivanje o Vjerovjesnicima, Ibn-Kesir
 2. ^ "Tefsir sure En-Nisa od Ibn-Kesira" (PDF). ummet.at. Arhivirano s originala (PDF), 21. 1. 2021. Pristupljeno 21. 6. 2018.
 3. ^ Kur'an, 19:56
 4. ^ a b c d e f g h i j Kur'an, 6:89
 5. ^ Kur'an, 26:107
 6. ^ Kur'an, 26:105
 7. ^ a b c d e Kur'an, 42:13
 8. ^ Kur'an 26:125
 9. ^ Kur'an, 7:65
 10. ^ Kur'an, 26:143
 11. ^ Kur'an, 54:25
 12. ^ Kur'an, 7:73
 13. ^ Kur'an, 19:41
 14. ^ Kur'an, 9:70
 15. ^ Kur'an, 2:124
 16. ^ Kur'an, 87:19
 17. ^ Kur'an, 22:43
 18. ^ Kur'an, 26:162
 19. ^ Kur'an, 26:160
 20. ^ a b Kur'an, 19:54
 21. ^ a b Kur'an, 19:49
 22. ^ a b Kur'an, 21:73
 23. ^ Kur'an, 26:178
 24. ^ Kur'an, 7:85
 25. ^ a b Kur'an, 19:51
 26. ^ Kur'an, 53:36
 27. ^ Kur'an, 43:46
 28. ^ Kur'an, 19:53
 29. ^ Kur'an, 17:55
 30. ^ Kur'an, 37:123
 31. ^ Kur'an, 37:124
 32. ^ Kur'an, 37:139
 33. ^ Kur'an, 10:98
 34. ^ Kur'an, 3:39
 35. ^ Kur'an, 19:30
 36. ^ Kur'an, 4:171
 37. ^ Kur'an, 57:27
 38. ^ Kur'an, 61:6
 39. ^ a b Kur'an, 33:40
 40. ^ Kur'an, 42:7
 41. ^ Kur'an, 7:158

Vanjski linkovi

uredi