Lut (arapski: "لوط")‎ je po islamu Božiji poslanik. Živio je u doba Ibrahima, također poslanika i bio je njegov bratić. Spominje se u 14 sura Kur'ana, ukupno 27 puta.


Lut

لوط
ZanimanjeIslamski poslanik
ReligijaIslam
DjecaLutove kćerke
RoditeljiHaran

Biografija

uredi

Lut je bio sin Harana, koji je umro dok je Lut bio još dječak. Odrastao je u kući svoga djeda Azera i amidže Ibrahima. Nakon gladi koja je u to doba zavladala Palestinom, odlaze u Egipat. Nakon izvjesnog vremena vraćaju se iz Egipta i prema dogovoru sa amidžom Ibrahimom, Lut odlazi u područje današnjeg Jordana, u mjesto zvano Mu'tefika. To mjesto, koje se nalazilo pored jezera koje se danas naziva Lutovo jezero, pored obala Mrtvog mora, poznato je i kao Sodoma. U to doba Mu'tefika je bila važan trgovački centar u a njemu su, pored Luta i dijela njegove porodice, živjeli svi do jednoga nevjernici.[1]

O tome se u Kur'anu, u suri Ez-Zarijat kaže:

35. Mi iz njega vjernike izvedosmo,
36. a u njemu samo jednu kuću muslimansku nađosmo

– Sura Ez-Zarijat, 35. i 36. ajet[2]

Poslanstvo

uredi

Lut je poslan narodu koji je bio nevjernički i koji je Luta u laž utjerivao kao uostalom i drugi narodi kojima su slani poslanici, te su mu prijetili protjerivanjem. Osim toga, Lutov narod je bio i razvratan o čemu se u Kur'anu kaže:

"I Lutov je narod smatrao lažnim poslanike.

Kad im njihov brat Lut reče: 'Kako to da se ne bojite?
Ja sam vam, sigurno, poslanik pouzdani,
zato se bojte Allaha i budite poslušni meni!
Za ovo od vas ne tražim nikakve nagrade, mene će Gospodar svjetova nagraditi.'"
"'Zašto vi, mimo sav svijet, sa muškarcima općite,
a žene svoje koje je za vas Gospodar vaš stvorio - ostavljate? Vi ste ljudi koji svaku granicu zla prelazite.'

Rekoše oni: 'Ako se ne okaniš, o Lute, bit ćeš sigurno prognan!'

– sura Eš-Šu'ara, od 160. do 167. ajeta[3]

Nakon što su pripadnici njegovog naroda odbijali da povjeruju u istinu i izazvali ga riječima Učini da nas Allahova kazna stigne, ako istinu govoriš![4], Lut se obrati gospodaru riječima: Gospodaru moj, reče on, pomozi mi protiv naroda grješnog! Kao rezultat ove molbe Lutu stižu dva meleka u ljudskom liku. Prije posjete Lutu, meleki su posjetili i Ibrahima,[5] Lutovog savremenika, sa radosnom vijesti o rođenju sina (Ismaila) a obznanjuju mu i lošu vijest o kazni za Lutov narod gdje se kaže: I upita: 'A šta vi hoćete, o izaslanici?' Mi smo poslani narodu navjerničkom - rekoše - samo ćemo svu Lutovu čeljad spasiti, osim žene njegove, ona će, odlučili smo, sa ostalima kaznu iskusiti.[6]

Kazna za Lutov narod

uredi

Kada meleci dođoše Lutu, s obzirom da ih nije ranije sretao, Lut ih nazva nenznanim ljudima. Oni mu odgovoriše: Ne - rekoše oni. Donosimo ti ono u što ovi stalno sumnjaju, donosimo ti ono što će se sigurno dogoditi, a mi, zaista, istinu govorimo. Izvedi čeljad svoju u gluho doba noći, a ti budi na začelju njihovu i neka se niko od vas ne osvrće, već produžite u pravcu kuda vam se naređuje! I Mi smo mu objavili ono što će se zbiti: da će oni, svi do posljednjeg, u svitanje uništeni biti.[6]

Sam čin uništenja Lutova naroda opisan je u nekoliko narednih ajeta.

I njih je zadesio strašan glas kad je Sunce zalazilo, i Mi smo učinili da ono što je bilo gore bude dolje, i na njih smo kao kišu grumenje od skamenjene gline sručili, to su, zaista, pouke za one koji posmatraju, on je pored puta, i sada postoji, to je doista pouka za one koji vjeruju.

– sura El-Hidžr, od 73. do 77. ajeta[6]

Lut u Kur'anu

uredi

Lut je jedan od poslanika koji se često spominje u Kur'anu, uglavnom u kontekstu vezanom za svoj narod i njegovo uništenje. Kazivanje o Lutovu narodu je često u vremenskom slijedu vezano za poslanika Ibrahima.

Nakon grijeha koji su činili, Lutov narod je zadesila kazna: I kada pade naredba Naša, Mi sve prevrnusmo, ono što je bilo gore - bi dole, i na njih kao kišu grumenje od pečenog blata spustismo, koje je neprekidno sipalo.

Kazna se opisuje u nekoliko sura, između ostalih: El-Kamer (37. i 38. ajet), El-Hidžr (73. – 76), Hud (82. i 83), Eš-Šuara (172. do 175).

Također pogledajte

uredi

Reference

uredi
  1. ^ "Ljepota islama - Lut a.s." Pristupljeno 19. 2. 2018.
  2. ^ "Tefsir sure Ez-Zarijat od Ibn-Kesira" (PDF). ummet.at. Arhivirano s originala (PDF), 6. 8. 2021. Pristupljeno 7. 2. 2017.
  3. ^ "Tefsir sure Eš - Šu'ara' od Ibn-Kesira" (PDF). ummet.at. Arhivirano s originala (PDF), 7. 3. 2021. Pristupljeno 19. 2. 2018.
  4. ^ "Sura El-Ankebut: Kazivanje o Lutu a.s." (PDF). Arhivirano s originala (PDF), 7. 3. 2021. Pristupljeno 19. 2. 2018.
  5. ^ Sura Hud, 70. ajet
  6. ^ a b c "Sura El-Hidžr, Kazivanje o Lutu a.s." (PDF). Arhivirano s originala (PDF), 30. 8. 2021. Pristupljeno 19. 2. 2018.