Hud (arapski: هود) poslanik je u islamu. Jedanaesta kur'anska sura nazvana je po njemu.[1] Smatra se da je živio 150 godina i da je poslanstvo imao 2400. godine prije nove ere.

Priča o Hudu

uredi

Kur'an kazuje da je Hud poslan od Allaha narodu koji se zvao Ad (arapski: عاد) u grad koji se zvao Irem (إرَم ذات العمادIrem , "grad sa stubovima"). Navodi se da im je govorio:

O narode moj," – govorio je on – "Allahu se klanjajte, vi drugog boga osim Njega nemate, vi samo neistine iznosite.
O narode moj, ja ne tražim od vas nagrade za ovo; mene će nagraditi onaj koji me je stvorio! Zašto se ne opametite?
O narode moj, molite Gospodara svoga da vam oprosti, i pokajte Mu se, a on će vam slati kišu obilnu i daće vam još veću snagu, uz onu koju imate, i ne odlazite kao mnogobošci!

– Kur'an, Hud, 50–52. ajet

Oni su mu odgovarali:

O Hude," – govorili su oni – "nisi nam nikakav dokaz donio, i mi na samu tvoju riječ nećemo napustiti božanstva naša, mi tebi ne vjerujemo.
Mi kažemo samo to da te je neko božanstvo naše zlom pogodilo.

– Kur'an, Hud, 53. i 54. ajet

On im je rekao:

Ja pozivam Allaha za svjedoka" – reče on – "a i vi posvjedočite da ja nemam ništa s tim što vi druge Njemu ravnim smatrate, pored Njega; i zato svi zajedno protiv mene lukavstvo smislite i nimalo mi vremena ne dajte, ja se uzdam u Allaha, u moga i vašega Gospodara! Nema nijednog živog bića koje nije u vlasti Njegovoj; Gospodar moj zaista postupa pravedno.
Pa ako okrenete leđa – a ja sam vam saopćio ono što vam je po meni poslano – Gospodar moj će umjesto vas narod drugi dovesti, i vi Mu ničim nećete nauditi; Gospodar moj zaista bdi nad svim.

Kur'an dalje navodi da:

...I kad je došla kazna Naša, Mi smo, milošću Našom, Huda i vjernike s njim spasli i patnje surove ih poštedjeli.
Eto, to je bio Ad, on je dokaze Gospodara svoga poricao i bio neposlušan poslanicima svojim, i pristajao uz svakog silnika, inadžiju.
I prokletstvo je na ovome svijetu stalno bilo s njim, a biće i na Sudnjem danu. Ad, doista, nije vjerovao u Gospodara svoga; daleko neka je Ad, narod Hudov!

– Kur'an, Hud, 58, 59. i 69. ajet

Na drugom mjestu u Kur'ani se govori o načinu uništenja naroda Ad:

A Ad je uništen vjetrom ledenim, silovitim, kome je On (Allah) vlast nad njima sedam noći i osam dana uzastopnih bio prepustio, pa si u njima ljude povaljane kao šuplja datulina debla vidio.

– Kur'an, El-Hakka

Također pogledajte

uredi

Reference

uredi