Idris (Arapski إدريس) poslanik je u Islamu. U Starom zavjetu poznat je kao Enoh. Kaže se da je nazvan Idris zbog toga što je puno proučavao knjige i nauku. Osim toga, za njega se kaže da je prvi čovjek na Zemlji koji je pisao perom. Između njega i Adema bilo je šest predaka, tj. on je šesti potomak iz loze Ademove. Nuh je potomak poslanika Idrisa, jer je Idris bio djed Nuhovog djeda.[1]

Idris u Kur'anu

uredi

U Kur'anu se nalaze se dva ajeta u kojima se spominje Idris:

  • "I spomeni u Knjizi Idrisa! on je bio istinoljubiv i vjerovjesnik"[2]
  • "...I Ismailu, i Idrisu, i Zulkiflu, a svi su oni bili strpljivi"[3].

Idris u Hadisima

uredi

U Hadisima, Idris je spomenut kao jedan od najranijih Poslanika i spomenut je kao Poslanik koji je pričao sa Muhammedom na njegovom putu na nebesa (Isra i miradž).

U dijelu poznatog hadisa se kaže:

  • "...Zatim smo dignuti na četvrto nebo. Džibril je pokucao na kapiji. Čulo se pitanje: ‘Ko si ti!' Odgovorio je: ‘Ja sam Džibril!' "A ko je to s tobom"? Džibril je rekao: "Sa mnom je Muhammed". Čulo se pitanje: "Zar je već njemu dato poslanstvo"?' Odgovorio je: "Da, njemu je već poslano!' Vrata su nam otvorena. Tu sam vidio Idrisa. Pozdravio me, iskazao dobrodošlicu i proučio mi dovu. Allah je u Kur'anu rekao: "Mi smo ga (Idrisa) na visoko mjesto podigli". Zatim smo uzdignuti na peto nebo..."

Prema jednom hadisu Idris je bio krojač:

  • Ibn Abas priča :"Davud je izrađivao pancire, Adem je bio zemljoradnik, Nuh je izrađivao ćilime, Idris je bio krojač, a Musa je bio stočar".

Ibn Kesir u svome djelu "Kazivanje o Vjerovjesnicima" piše:

"Idris je sin Jareda, sina Melajila, sina Kainan, sina Enosa, sina Šita. Izmedju njega i Šita nije bilo drugih poslanika. Navodi se da je on prvi koji je pisao perom, te da je zatekao Adema i u njegovo doba živio 308 godina. Prenosi se da je Ibn Abbas pitao Ka´ba: -Šta se misli pod riječima Uzvišenog o Idrisu : i Mi smo ga na visoko mjesto uzdigli.? a on odgovorio: - Allah je objavio Idrisu: - Ja ću ti svaki dan podizati stepen za onoliko koliko zasluže svi Ademovi sinovi. Tada mu je došao jedan melek sa kojim je bio prijatelj (zbog njegove pobožnosti, meleki su ga posjećivali), pa mu je Idris rekao: -Allah mi je objavio to i to, pa porazgovaraj o tome sa melekom smrti, koliko imam vremena, da sto više dobra uradim. Ovaj ga je ponio na svojim krilima i uzdigao na nebo. Kada su stigli na četvrto nebo, susreo ih je Azrail (melek smrti), koji se upravo spuštao. Kada je ovaj melek ispričao Azrailu šta ga je zamolio Idris, ovoj ga je pitao " A gdje je Idris?" Ovaj mu reče da mu je na krilima, a Azrail reče: Čudne li stvari! Poslan sam da Isrisu uzmem dušu na četvrtom nebu, pa sam se pitao kako ću mu uzeti dušu na četvrtom nebu kad je on na zemlji?!" Tako mu je tu dušu primio. Ima više ovih verzija, međutim, to su israilijati. Mudžahid navodi da je Idris uzdignut kao što je uzdignut i Isa i da nije umro.

Također pogledajte

uredi

Literatura

uredi

Reference

uredi
  1. ^ "Idris a.s." n-um.com. Arhivirano s originala, 31. 7. 2017. Pristupljeno 21. 12. 2017.
  2. ^ Kur'an (sura Merjem, 56. ajet)
  3. ^ Kur'an (sura El-Enbija, 85. ajet)

Vanjski linkovi

uredi