Neurologija je grana medicine koja se bavi poremećajima nervnog sistema. Ona vodi porijeklo od Interne medicine. Krajem 19.-og vijeka osnivana je na Medicinskom Fakultetu u Parizu prva katedra za neurologiju. Posebno se bavi opisom i objašnjenjem kliničke slike bolesti prouzrokovane patološkim procesima i lezijama u određenim strukturama nervnog sistema ili poremećajima u njegovom funkcionisanju. Neurologija i psihijatrija se dijelom prepliću. Predmet interesovanja neurologa su centralni nervni sistem (mozak i kičmena moždina), kao i njima bliske strukture krvnih sudova, perifernih nerava i veza nerava sa muskulaturom.

Patologija nervnog sistema uredi

Patologija mozga uredi

Patologija Moždanih opni uredi

Patologija perifernog nervnog sistema uredi

Patologija kranijalnih nerava uredi

Patologija produžene moždine uredi

Mišićne patologije uredi

Vanjski linkovi uredi