Neurologija

Neurologija je grana medicine koja se bavi poremećajima nervnog sistema. Ona vodi porijeklo od Interne medicine. Krajem 19.-og vijeka osnivana je na Medicinskom Fakultetu u Parizu prva katedra za neurologiju. Posebno se bavi opisom i objašnjenjem kliničke slike bolesti prouzrokovane patološkim procesima i lezijama u određenim strukturama nervnog sistema ili poremećajima u njegovom funkcionisanju. Neurologija i psihijatrija se dijelom prepliću. Predmet interesovanja neurologa su centralni nervni sistem (mozak i kičmena moždina), kao i njima bliske strukture krvnih sudova, perifernih nerava i veza nerava sa muskulaturom.

Patologija nervnog sistemaUredi

Patologija mozgaUredi

Patologija Moždanih opniUredi

Patologija perifernog nervnog sistemaUredi

Patologija kranijalnih neravaUredi

Patologija produžene moždineUredi

Mišićne patologijeUredi

Vanjski linkoviUredi