Elektroprijenos Bosne i Hercegovine

Elektroprijenos Bosne i Hercegovine bosanskohercegovačko je preduzeće sa sjedištem u Banjoj Luci koje se bavi prijenosom električne energije u Bosni i Hercegovini.[2]

Elektroprijenos Bosne i Hercegovine
VrstaDioničko
IndustrijaElektroprivreda
Osnovano1. 2. 2006.
SjedišteBanja Luka, Bosna i Hercegovina
Prihod116,78 miliona KM (2016)[1]
Neto dobit46,24 hiljada KM (2016)
VlasnikVlada FBiH (58,9%)
Vlada RS (41,1%)
Veb-sajthttp://www.elprenos.ba/

HistorijaUredi

Do početka rata u Bosni i Hercegovini za prijenos električne energije je bilo nadležno preduzeće Elektroprijenos Bosne i Hercegovine sa sjedištem u Sarajevu. Nakon toga, reorganizacijom organizacije "Elektroprivrede" prijenos električne energije u BiH je podijeljen na tri kompanije: Elektroprijenos Sarajevo u sastavu Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, Elektroprijenos Banja Luka u sastavu Elektroprivrede Republike Srpske i Elektroprijenos Mostar u sastavu Elektroprivrede Hrvatske zajednice Herceg Bosne.[3]

Godine 2002. su usvajanjem Zakona o prijenosu, regulatoru i operateru sistema električne energije u Bosni i Hercegovini i usvojenom Zakonu o osnivanju kompanije za prijenos električne energije u Bosni i Hercegovini 2004. godine stvorene pretpostavke za osnivanje jedinstvene kompanije za prijenos električne energije na području BiH. Početkom 2006. godine, Elektroprijenos BiH je počeo sa radom.

OrganizacijaUredi

Elektroprijenos Bosne i Hercegovine se sastoji od sljedećih organizacionih jedinica:[4]

 • Skupština kompanije, koja se sastoji od upravnog odbora, odbora za reviziju i direktora odjela za internu reviziju
 • Upravni odbor, koji se sastoji od direkcije za finansije, direkcije za planiranje sistema i inžinjering, direkcije za rad i održavanje sistema, direkcije za kadrovske poslove, direkcije za pravne poslove
 • Direkcija za rad i održavanje, koja se sastoji iz četiri operativne jedinice

Operativne jediniceUredi

Elektroprijenos Bosne i Hercegovine se sastoji iz četiri operativne jedinice za rad, održavanje i širenje prijenosnog sistema:[5]

 • Operativno područje Banja Luka, sa sjedištem u Banjoj Luci, uključući dvije terenske jedinice u Banjoj Luci i Bihaću
 • Operativno područje Mostar, sa sjedištem u Mostaru, uključujući dvije terenske jedinice u Mostaru i Trebinju
 • Operativno područje Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu, uključujući tri terenske jedinice u Sarajevu, Višegradu i Zenici
 • Operativno područje Tuzla, sa sjedištem u Tuzli, uključujući dvije terenske jedinice u Tuzli i Doboju

Operativna područja imaju status podružnica Kompanije, nemaju status pravnog lica, ali imaju određena ovlaštenja u prometu utvrđena statutom i posebnim aktima Upravnog odbora Kompanije, imaju podračun i transakcijski račun u bankama i registruju se prema mjestu registracije.

Operativne jedinice se sastoje od sljedećih organizacionih jedinica.

 • Sektor za ekonomske poslove, pravne, kadrovske i opšte poslove
 • Sektor za tehničke poslove
 • Sektor za upravljanje
 • Sektor za planiranje i inžinjering
 • Terenske jedinice

Na njihovom čelu se nalaze direktor operativnog područja i tehnički rukovodilac.

VlasništvoUredi

Elektroprijenos Bosne i Hercegovine je u vlasništvu entiteta: 58,90% vlasništva drži Federacija Bosne i Hercegovine i 41,10% Republika Srpska.

Tehnički podaciUredi

U vlasništvu Elektroprijenosa Bosne i Hercegovine nalazi se 306 dalekovoda sa 37 interkonekcija ukupne dužine 6.370,88 kilometara i 155 (+4) trafo stanica.[6]

ReferenceUredi

 1. ^ "Finansijski izvještaji za godinu završenu 31. decembra 2016. i Izvještaj nezavisnog revizora". "Elektroprenos-Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka. str. 9.
 2. ^ "Opšte informacije o Kompaniji". elprenos.ba. Pristupljeno 17. 2. 2018.
 3. ^ "Istorija". elprenos.ba. Pristupljeno 17. 2. 2018.
 4. ^ "Organizaciona šema Elektroprenosa BiH". elprenos.ba. Pristupljeno 17. 2. 2018.
 5. ^ "Operativna područja". elprenos.ba. Pristupljeno 17. 2. 2018.
 6. ^ "Karakteristike mreže". elprenos.ba. Pristupljeno 17. 2. 2018.