Biomedicina ili medicinska biologija je grana medicine koja primjenjuje biološka i druga prirodnonaučna načela u kliničkoj praksi.[1] Najčešće se koristi dostignućima u primjeni biologije, naročito fiziologije.[2]

Genska terapija in vivo i ex vivo je jedno od savremenih biomedicinskih dostignuća.

Biomedicina je isto tako u neposrednoj vezi sa mnogim drugim oblastima u biologiji srodnih nauka. Objedinjuje mnoge biomedicinske grane i područja specijalnosti koje sadrže odrednicu bio- i njima srodne, kao što su:

Osnove

uredi

Medicinska biologija je temelj modernog zdravstva i laboratorijske dijagnostike. To se odnosi na širok spektar naučnih i tehnoloških pristupa: od dijagnostike in vitro u oplodnji in vitro do molekularnih mehanizama cistične fibroze, dinamike stanovništva i HIV virusa, uz razumijevanje molekulske interakcije u proučavanju kancerogeneze,[3] od jednonukleotidnog polimorfizma (SNP) do genske terapije. Medicinska biologija se zasniva molekularnoj biologiji, kombinovanoj sa svim područjima razvijajuće molekularne medicine[4] unutar široke skale strukturnih i funkcijskih međuodnosa ljudskog genoma, transkriptoma, proteoma, fizioma i metabolomea sa pojedinačnim doprinosima razvoju novih tehnologija za predviđanje, dijagnozu i terapiju.

Biomedicina također proučava (patofizioloških procesa metodama biologije i fiziologije. Pristupi su u rasponu od razumijevanja molekularnih interakcija do proučavanju posljedica na nivou in vivo. Ovi procesi su proučavani sa posebnog stanovišta izrade novih strategija za medicinske dijagnoze i terapije.[5][6] U zavisnosti od ozbiljnosti bolesti, biomedicina ukazuje na problem pacijenta i liječi ga putem medicinske intervencije. Medicina se ne usredsređuje samo na liječenje bolesti nego i na poboljšanje zdravlja.[7][8]

Reference

uredi
  1. ^ http://www.memidex.com/biomedicine+applies-biological-physiological Arhivirano 17. 10. 2019. na Wayback Machine biomedicine (applies biological, physiological) - Memidex dictionary/thesaurus |work=memidex.com, 2012.
  2. ^ http://www.thefreedictionary.com/biomedical%7Ctitle=biomedicine - The Free Dictionary , 2013
  3. ^ http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20691260 Molecular aspects of cancerogenesis.
  4. ^ Molecular medicine - magazine
  5. ^ http://www.graduateschools.uni-wuerzburg.de/life_sciences/research/sections/biomedicine/ Arhivirano 16. 7. 2012. na Wayback Machine |title=University of Würzburg Graduate Schools: Biomedicine |work=graduateschools.uni-wuerzburg.de |date=2011-10-14 |access-date=2012-10-20}}
  6. ^ Jones E. M., Tansey E. M. (2014): Monocolonal antibodies to migraine: Witnesses to modern miomedicine, An A-Z: Ed.. Publisher Queen mary University, University of London.
  7. ^ Greenhalgh: Under the medical gaze, California Digital Library, ISBN 9781597349710.
  8. ^ http://publishing.cdlib.org.proxy.library.ucsb.edu:2048/ucpressebooks/view?docId=kt5x0nc6st;brand=ucpress[mrtav link].