Embriologija je grana biologije koja proučava morfološke i funkcionalne osobine najranijih stepena individualnog razvića počev od oplođenja pa sve do napuštanja embrionalnih omotača, odnosno, do leženja ili porođaja.

Ljudski embrio sa šest sedmica embrijske starosti ili 8 sedmica gestacijske starosti

Humana embriologija se bavi izučavanjem nastanka i razvića čovjeka od oplođenja do rođenja osobe, što predstavlja dugotrajan i složen proces transformacije jedne ćelije, oplođene jajne ćelije, u složen višećelijski organizam.

Ontogenetsko razviće biljaka obuhvata niz uzastipnih faza koje se smjenjuju, od oplođenja jajne ćelije pa sve do smrti jedinke. Razviće biljaka može se podijeliti na dva stadijuma:

  1. vegetativni
  2. reproduktivni.