3. vijek p. n. e.

stoljeće
mileniji:

| 2. milenij p. n. e. | 1. milenij p. n. e.1. milenij |

Vijekovi:

| 5. vijek p. n. e. | 4. vijek p. n. e. | 3. vijek p. n. e. | 2. vijek p. n. e. | 1. vijek p. n. e. |

Decenije:

290te p. n. e. | 280te p. n. e. | 270te p. n. e. | 260te p. n. e. | 250te p. n. e. | 240te p. n. e. | 230te p. n. e. | 220te p. n. e. | 210te p. n. e. | 200te p. n. e.

3. vijek p. n. e. je započeo na prvi dan 300. p. n. e. a završio na posljednji dan 201. p. n. e.

Istočna hemisfera pred kraj 3. vijeka p. n. e.

Pregled

uredi

Ovaj vijek je u istočnoj hemisferi okarakterizirao proces okrupnjivanja niza malih kneževina, kraljevstava ili gradova-država u šire političke cjeline koje po površini, broju stanovnika, ali i vojnoj moći, političkom, kulturnom i ekonomskom uticaju nisu imali premca u dotadašnjoj historiji. Na istoku Azije u bespoštednoj borbi Zaraćenih država za prevlast najjačom postaje Država Qin čiji će vladar Qin Shi Huang poraziti i anektirati sve ostale, proglasiti se prvim carem te brutalnim mjerama stvoriti veliku, snažnu i centraliziranu državu. Ta cjelina, koja je po Qinu dobila ime Kina, preživjet će i brzu propast dinastije Qin koju je smijenila stabilnija dinastija Han. Najveći dio Južne Azije zauzima Maurijsko Carstvo koje će pod prosvijećenim vladarom Ašokom Velikim doživjeti svoj vrhunac. Zapadno od Indije najveći dio nasljedstva nekadašnjeg Perzijskog i Aleksandrovog Carstva čuvaju dvije velike suparničke helenističke države - Seleukidsko Carstvo i Ptolemejsko Kraljevstvo, od kojih potonje postaje glavno središte antičke kulture. Rimska Republika osvajanjem najvećeg dijela Italije dolazi u sukob sa svojim nekadašnjim saveznikom Kartaginom zbog čega izbijaju dugotrajni punski ratovi zahvaljujući kojima će nakon pobjede u drugom punskom ratu Rim postati najmoćnija država zapadnog Mediterana.

Izumi, pronalasci i pojave

uredi