Wikipedia:Jezički standardi Wikipedije na bosanskom jeziku

Bosanski jezik obiluje raznovrsnošću i mnoge riječi govore se i pišu na više načina. Radi dosljednosti, kvaliteta i tehničke jednostavnosti, Wikipedia na bosanskom jeziku prihvatila je određene standarde pisanja članaka. Jezički standardi odnose se u principu na dva dijela. Prvi dio je pisanje samih riječi (sintaksa, sinonimi, (ne)pravilni oblici i slično), o čemu se možete informisati na članku pravilno-nepravilno, što treba biti u skladu s pravopisom bosanskog jezika, dok se drugi dio odnosi na način pisanja članaka; naprimjer, primijetili ste da se članci na Wikipediji na bosanskom jeziku pišu latinicom. Članci bi se mogli pisati i ćirilicom, ali tada bi došlo do problema prilikom pretrage pošto je većina tastatura srodnija latiničnoj opciji. Također, pod načinom pisanja podrazumijeva se i redoslijed pisanja imena i prezimena, pisanje skraćenica, godina i tako dalje, što je bitno radi efikasnije pretrage i tehničke organizacije članaka na enciklopediji. Ova stranica prvenstveno je namijenjena za drugi dio standarda – način pisanja članaka, iako se bitni primjeri koji spadaju u prvi dio standarda mogu naći ovdje.

Jezički standardi potvrđeni su ili pravopisom bosanskog jezika ili konsenzusom korisnika. Konsenzus se postiže u pravopisnom okviru u situaciji kad postoji više mogućnosti, odnosno više pravila i kad je govornicima ostavljena mogućnost da se opredijele za jedno pravilo koje će imati prednost u odnosu na druga ponuđena. Samo u izuzetnim situacijama dozvoljeno je postići konsenzus izvan pravopisnog okvira kad je to uvjetovano tehničkim ili nekim drugim vanrednim uvjetima, uz napomenu da se izašlo iz pravopisnog okvira.

Napomena: U ovaj članak ne upisujte komentare. O standardizaciji pisanja članaka možete raspravljati i glasati na stranici za razgovor tako što ostavite svoj potpis ispod određenog prijedloga, a glasovi i standardizacija bit će potvrđeni na kraju svakog mjeseca i uneseni u ovaj članak kao usvojeni standard pisanja.

Pisanje riječi u bosanskom jeziku

Ako kod Vas postoji kolebanje kako pisati pojedine riječi, detaljnije informacije potražite na stranici za standardizaciju pisanja riječi u bosanskom jeziku [sintaksa, sinonimi, (ne)pravilni oblici i slično]. Na stranici za razgovor spomenutog članka također možete predložiti riječi za koje mislite da postoji potreba za standardizacijom na Wikipediji na bosanskom jeziku.

Utvrđivanje standarda pisanja na Wikipediji na bosanskom jeziku

Na ovoj stranici možete pronaći dosad usvojene standarde pisanja članaka. Standardi se potvrđuju nakon obavljene diskusije i potrebnih glasanja na stranici za razgovor.

Utvrđeni standardi

Pismo

Članci na Wikipediji na bosanskom jeziku pišu se latinicom.

Objašnjenje: Članci bi se mogli pisati i ćirilicom, ali tada bi došlo do problema prilikom pretrage pošto je većina tastatura srodnija latiničnoj opciji.

Lična imena i prezimena

Prilikom pisanja imena i prezimena uobičajeno je da se prvo navodi ime, a potom prezime. Naprimjer: Pravilno je navesti Alija Izetbegović, a manje je uobičajeno koristiti Izetbegović Alija ili Izetbegović, Alija. Isto tako, pisanje imena zavisi od toga u koju svrhu to koristimo; naprimjer, u nekim spiskovima uobičajeno je koristiti varijantu "prezime ime".

Pisanje članaka malim slovom

Na Wikipediji na bosanskom jeziku članci se pišu malim slovom osim kad se korištenje velikog slova zahtijeva po pravopisu. Pisanje velikim slovom (naročito naslova, kao, npr, SARAJEVO) nije po standardu.

Pisanje nastavka za redni broj decenije

Prihvaćeno je da se nastavak piše odvojeno, naprimjer "1960-e" (umjesto "1960te"). Odstupanja od ovoga moguća su u nazivima šablona i (eventualno) nekih članaka.

Pisanje sinonima

Spisak potvrđenih sinonima nalazi se u članku Pravilno-nepravilno. Prvi navedeni sinonim ima prednost i koristi se u nazivima članaka, kategorijama, šablonima i slično. Drugi sinonim naveden je iza prvog u zagradi. Oba sinonima mogu se naizmjenično koristiti u samom tekstu. Naprimjer: sinonimi "hiljada" i "tisuća": hiljada ima prednost te se koristi u nazivima članaka, kategorijama, šablonima, naslovima i podnaslovima unutar članka dok se i hiljada i tisuća mogu koristiti u samim tekstovima članka.

Upotreba riječi "geografija"

Riječ "geografija" koristi se umjesto riječi "zemljopis" u nazivima kategorija, potkategorija, šablona, nazivima članaka te naslovima unutar članka, kao što je slučaj i s ostalim sinonimima kojima je data prednost u odnosu na drugu riječ istog značenja, a koja se navodi u zagradi iza prve riječi u članku Pravilno-nepravilno. Oba sinonima mogu se naizmjenično koristiti u samom tekstu članka.

Prirodni sateliti

Nazivi prirodnih satelita pišu se po obrascu "ime (satelit)", naprimjer: "Miranda (satelit)".

Pisanje riječi stranog porijekla

Pisanje riječi stranog porijekla djelomično je definirano u pravopisu bosanskog jezika – drugi odjeljak.

  • Prilikom navođenja imena iz jezika koji se služe latinicom prvi put u članku potrebno je pored izvornog oblika u zagradi navesti i izgovor u bosanskom jeziku, odnosno fonetski oblik imena. Naprimjer: "Bernard-Henri Lévy (Bernar Anri Levi)". U daljnjem tekstu dovoljno je navoditi samo izvorni oblik.
  • S obzirom na to da je latinica pismo koje se koristi na Wikipediji na bosanskom jeziku, kad se navodi ime iz jezika koji se služe ćirilicom, koristi se fonetski oblik imena. Naprimjer: "Lav Nikolajevič Tolstoj".
  • Ako su strana imena ustaljena u bosanskom jeziku (u literaturi, novinama i slično), navode se kao takva.

"Također pogledajte"

Dio članka u kojem su navedeni interni linkovi na članke sa srodnom tematikom dobija naslov "Također pogledajte".

"Vanjski linkovi"

Dio članka u kojem su navedeni linkovi na web-stranice sa sličnom tematikom dobija naslov "Vanjski linkovi".

Spisak

Članci koji po svojoj prirodi nabrajaju određene pojmove naslovljeni su riječju "spisak". Naprimjer, Spisak nogometaša, Spisak Bošnjaka, Spisak operativnih sistema itd.

Pisanje riječi "Wikipedia"

U nominativu se piše kao i u engleskom jeziku, iz kojeg je riječ preuzeta. Dakle, ispravno je pisati "Wikipedia", a pogrešno "Wikipedija".

U ostalim oblicima dodaje se slovo "j": "(članak na) Wikipediji", "Wikipedijin (članak)" i slično.

Izuzetak: U skladu s pravopisom bosanskog jezika pridjevi na -ski nastali iz riječi stranog porijekla pišu se fonetski: "vikipedijski članak" (malim početnim slovom), dok je "Wikipedijski" pogrešan oblik.

Puni nazivi

Ako postoji više oblika (kraćih naziva ili skraćenica), nazivi članaka pišu se u punom obliku. Naprimjer, Armija Republike Bosne i Hercegovine jeste puni naziv, a preusmjeravanje se postavlja na članku Armija RBiH.

Kategorizacija članaka

Ako se određeni članak želi staviti u više kategorija, tada se kategorije dodaju po abecednom redu. Naprimjer, ako želimo dodati kategorije: [[Kategorija:O]], [[Kategorija:A]], [[Kategorija:P]] i [[Kategorija:B]], tada će redoslijed kategorija biti: [[Kategorija:A]], [[Kategorija:B]], [[Kategorija:O]], [[Kategorija:P]].

Ako postoje i kategorije koje počinju brojevima, one se dodaju od manjeg ka većem broju nakon kategorija koje počinju slovima.