Statika je grana fizike koja se bavi analizom sila opterećenja, momentom u fizikalnim sistemima, koji se nalaze u statičkoj ravnoteži, tj. u stanje gdje se relativne pozicije podsistema ne mijenjaju u toku nekog perioda, ili gdje komponente i strukture miruju pod dejstvom neke vanjske sile. Kada se postigne statička ravnoteža, sistem ili miruje ili se kreće konstantnom brzinom preko svog centra mase.

Po drugom Newtonovom zakonu, ovo implicira da je ukupna zbor svih sila i zbir svih momenata svakog tijela u sistemu jednak nuli, što znači da uvijek postoji sila suprotna sili, koja djeluje na neko tijelo (sile su istih pravaca i intenziteta, ali suprotnih smjerova). Zbir svih sila koje djeluju na neko tijelo, a koji je jednak nuli, naziva se prvi uslov ravnoteže, a ukupan zbir momenata koji djeluju na neko tijelo, a koji je jednak nuli, naziva se drugi uslov ravnoteže.

Uslovi ravnoteže

uredi

Prilikom proračuna, uzima se da je za neku osu (x, y ili z) suma svih sila jednaka nuli. To nekad nije dovoljan uslov, pa se korištenjem momentne jednačine za neku tačku određuju ostali potrebni podaci. Određivanje parametara ravnoteže (sile i momenti) se svodi na proračun sistema jednačina.

Također pogledajte

uredi

Ostale inžinjerske fundamentalne teme

urediVanjski linkovi

uredi


  Nedovršeni članak Statika koji govori o fizici treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.