Tehnika (starogrčki τεχνη [téchne]; sposobnost, zanat) je postupak ili sposobnost proizvodnje industrijskih, zanatlijskih i umjetničkih proizvoda uz praktičnu upotrebu prirodnih nauka. Grčki izraz ne pravi razliku između današnjih pojmova umjetnost i tehnika.

U širem smislu riječi ona obuhvata sve vrste tvorevina koje su rezultat ljudskih aktivnosti, uključivo građevine, mašine, instalacije, uređaje, oružja, materije, sirovine i dr., kao i načine njihove izgradnje, izrade, obrade ili prerade. Uključeni su i načini i objekti za lov, uzgoj, zaštitu, njegu i preradu životinja i biljaka, ili njihovih prirodnih produkata za industrijske ili prehrambene potrebe.

Konačno, pojam tehnike pokriva i sve intelektualne aktivnosti, znanja i postupke, neophodne za navedene načine gradnje, izrade, obrade i prerade, kao i sredstva i znanja sa područja organizacije, planiranja i upravljanja proizvodnjom, ili pratećom administracijom, kao i sve vrste sredstava i znanja za sve oblike komunikacija, te skupljanja, selekcije, obrade, pohrane i čuvanja informacija.