Tablični integrali

Tablični integrali predstavljaju grupu osnovnih integrala koji se rješavaju šablonski. Ovdje su dati neki od takvih integrala. Ovaj članak prikazuje spisak nekih najčešćih antiderivacija; kompletniju listu možete pronaći na članku spisak integrala.

Teme u kalkulusu

Fundamentalni teorem
Limesi funkcija
Kontinuitet
Teorem srednje vrijednosti

Osnovna pravila integriranjaUredi

 
 
 
 
 
 

Integrali prostih funkcijaUredi

Racionalne funkcijeUredi

Više na: Spisak integrala racionalnih funkcija
 
 
 
 

Iracionalne funkcijeUredi

Više na: Spisak integrala iracionalnih funkcija
 
 
 

LogaritmiUredi

Više na: Spisak integrala logaritamskih funkcija
 
 

Eksponencijalne funkcijeUredi

Više na: Spisak integrala eksponencijalnih funkcija
 
 

Trigonometrijske funkcijeUredi

Više na: Spisak integrala trigonometrijskih funkcija i Spisak integrala arkusnih funkcija
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hiperboličke funkcijeUredi

Više na: Spisak integrala hiperboličkih funkcija
 
 
 
 
 
 

Inverzne hiperboličke funkcijeUredi

 
 
 
 
 
 

Određeni nepravi integraliUredi

Postoje funkcije čiji se integrali ne mogu predstaviti u zatvorenom intervalu (integral [a,b]).

  (također pogledajte Gama funkcija)
  (Gausov integral)
  (također pogledajte Bernulijev broj)
 
 
  (if n is an even integer and  )
  (if   is an odd integer and  )
  (gdje je   gama funkcija)
  (gdje je   eksponencijalna funkcija  .)
  (gdje je   modificirana Beselova funkcija prve vrste)
 

"Sofomorov san"Uredi

 
 

(Pogledajte Johann Bernoulli i sofomorov san).

Također pogledajteUredi