Spisak matematičkih redova

spisak na Wikimediji

Ovaj spisak matematičkih redova sadrži formule za konačne i beskonačne sume. Može se koristiti zajedno sa drugim alatima za izračunavanje suma.

Sume stepeni uredi

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
gdje je   k-ti Bernoullijev broj.
 •  
gdje je   Riemannova zeta funkcija.

Potencijalni redovi uredi

Beskonačna suma (za  ) Konačna suma
    gdje je   i  
 
   
   
 
 
  gdje je Lis(x) polilogaritam od x.

Jednostavni nazivnici uredi

 •  
 •  
 •  
 •  

Nazivnici sa faktorijelima uredi

Mnogi potencijalni redovi, koji se dobijaju iz Taylorovog teorema imaju koeficijent koji sadrži faktorijel.

 •  
 •   (sredina Poissonove distribucije)
 •   (Drugi moment Poissonove distribucije)
 •  
 •  


 •  
 •  
 •  
 •  

Modifikovani nazivnici sa faktorijelima uredi

 •  
 •  

Binomni red uredi

Binomni red (uključujući kvadratni korjen za   i beskonačni geometrijski red za  ):

Kvadratni korjen:

 •  

Geometrijski red:

 •  

Opći oblik:

 •  
sa uopćenim binomnim koeficijentima
 
 • [1]  
 • [1]  
 • [1]  
 • [1]  

Binomni koeficijenti uredi

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Trigonometrijske funkcije uredi

Sume sinusa i kosinusa dobijaju se iz Fourierovih redova.

 •  
 •  

Neklasifikovani uredi

 •  

Također pogledajte uredi

Zabilješke uredi

Reference uredi