U matematici, sofomorov san je naziv koji se koristi za identitete

koje je otkrio Johann Bernoulli 1697. godine.

Drugi identitet se može dokazati proširivanjem sa xx na sljedeći način:

Potom se vrši postepena integracija. I prvi identitet se dokazuje na sličan način.