Spisak integrala trigonometrijskih funkcija

spisak na Wikimediji

Slijedi spisak integrala (antiderivacija funkcija) trigonometrijskih funkcija. Za potpuni spisak integrala funkcija, pogledati tabela integrala i spisak integrala. Također pogledajte: Trigonometrijski integral.

Za konstantu c se pretpostavlja da je različita od nule.

Integrali trigonometrijskih funkcija koje sadrže samo sinUredi

Pri čemu je c konstanta:

 
 
 
 
 

gdje je cvs{x} funkcija koversinus.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Integrali trigonometrijskih funkcija koje sadrže samo cosUredi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Integrali trigonometrijskih funkcija koje sadrže samo sinUredi

 
 
 
 
 
 
 

Integrali trigonometrijskih funkcija koje sadrže samo secUredi

 
 
 

Integrali trigonometrijskih funkcija koje sadrže samo cscUredi

 
 
 

Integrali trigonometrijskih funkcija koje sadrže samo cotUredi

 
 
 
 

Integrali trigonometrijskih funkcija koje sadrže i sin i cosUredi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
također:  
 
 
 
 
 
 
 
 
također:  
također:  
 
 
 
 
također:  
također:  

Integrali trigonometrijskih funkcija koje sadrže i sin i tanUredi

 
 

Integrali trigonometrijskih funkcija koje sadrže i cos i tanUredi

 

Integrali trigonometrijskih funkcija koje sadrže i sin i cotUredi

 

Integrali trigonometrijskih funkcija koje sadrže i cos i cotUredi

 

Integrali trigonometrijskih funkcija koje sadrže i tan i cotUredi

 

Integrali trigonometrijskih funkcija sa simetričnim granicamaUredi